Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 27

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 2

Розділ  1. Розвиток пізнавальної активності дітей раннього віку, як наукова проблема  4

1.1.Наукові підходи до обгрунтування  розвитку пізнавальної активності у дітей раннього віку. 4

1.2.Психологічна характеристика розвитку  пізнавальної активності у дітей раннього  віку  5

1.3. Потреби і ранні форми пізнавальної активності у дітей раннього віку. 7

1.4.Формування звичок пізнавальнї активності дітей раннього віку. 11

Розділ 2. Методичні аспекти виявлення розвитку пізнавальної активності у дітей раннього віку. 14

2.1.Методики діагностики розвитку пізнавальної активності у дітей раннього віку  14

2.2 Розумова пізнавальна діяльність дітей. 17

Висновки. 24

Використана література. 26

Вступ

Обгрунтування розвитку пізнавальної активності у дітей раннього віку та визначення методів її діагностики є актуальною проблемою теорії і практики сучасної психології.

Новоутворення, які виникають у ранньому віці, мають абсолютне (за визначенням О.Запорожця) значення для формування особистості. Зокрема, здобутки у пізнавальній та мотиваційно-емоційній сферах на кожному віковому етапі дитинства дуже важливі для всебічного розвитку дитини і становлення її особистості.

Раннє дитинство – період, який досліджували багато науковців. Відомі його описові характеристики:А.І. Штерн, В.О.Левин, Г.О. Люблинська, Г.С.Костюк, Л.І Божович, М.Ф.Морозова, А.Г.Ковалев, О.В.Запорожець та ін.

Вищезгадані вчені досліджували, головним чином, причини виникнення, зовнішні прояви розвитку пізнавальної активності у дітей раннього віку.

Ефективне вирішення цієї проблеми значною мірою залежить від наявності у психологів, вихователів наукових знань про розвиткок пізнавальної активності у дітей раннього віку та методи її виявлення.

Однак, у психологічній науці до цього часу ще не існує повномасштабного психологічного обгрунтування розвитку пізнавальної активності у дітей раннього віку.

Мета дослідження: теоретично обгрунтувати розвиток пізнавальної активності у дітей раннього віку та визначити методи її виявлення.

Об`єкт дослідження: діти раннього віку у процесі розвитку пізнавальної активності та методи її виявлення.

Предмет дослідження: процес розвитку пізнавальної активності у дітей раннього віку

Завдання дослідження:

1. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження;

2. Психологічний аналіз та обгрунтування розвитку пізнавальної активності у дітей раннього віку

3. Визначення методів розвитку пізнавальної активності у дітей раннього віку

4. Визначення методів виявлення розвитку пізнавальної активності у дітей раннього віку

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні про те, що розвиток пізнавальної активності у дітей раннього віку та визначення методів його виявлення значною мірою залежить від наукового обгрунтування її психологічної характеристики.

Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів та шести підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Развитие познавательной активности дошкольников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.