Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 2

Розділ І. Використання проблемних методів навчання як психолого-педагогічна проблема  4

1.1. Суть і основні поняття проблемного навчання. 4

1.2. Проблемні ситуації як засіб формування пізнавальної самостійності учнів на уроках виробничого навчання. 9

Розділ ІІ. Впровадження проблемних ситуацій на уроках виробничого навчання в ПТНЗ  14

2.1. Система проблемних ситуацій на уроках виробничого навчання. 14

2.2. Організація уроку з  використанням проблемних ситуацій. 19

2.3. Підготовка навчального матеріалу для проблемного навчання з теми “Виготовлення легкого одягу”. 21

Висновки. 30

Література. 32

Додаток. 33

Вступ

Майбутнє України, що розвивається, потребує нової генерації висококваліфікованих спеціалістів, здатних успішно забезпечувати розвиток легкої промисловості. Зараз, як ніколи, нашій країні потрібні люди, що вміють творчо мислити, здатні приймати нестандартні рішення. Обов’язковими якостями творчої людини є уміння переносити знання і вміння в нову ситуацію, гнучкість мислення, уміння створювати нові образи, бачити нові функції об’єктів, легко звільнятись від стереотипів, знаходити багатоваріантність розв’язків, готовність до ризику та відповідальності за прийняте рішення. Усі ці якості педагоги повинні виявляти, розвивати, закріплювати впродовж всього навчання.

Національна доктрина розвитку освіти, затверджена у квітні 2002 року, визначає стратегію входження до європейського освітнього простору (поряд із збереженням здобутків національної системи освіти), та орієнтує на радикальні зміни з урахуванням контексту реформування освіти, викладеного в Болонській Декларації [8; с. 39].

Професійна освіта є невід’ємною складовою загальної освітньої системи держави. Тому перед професійною освітою України стоїть проблема реформування існуючого навально-виховного комплексу, його цільової переорієнтації на формування та удосконалення професійно-творчих здібностей майбутніх фахівців, які ґрунтуються на базових теоретичних знаннях та практичному досвіді функціонування підприємств легкої промисловості.

Психолого-педагогічна наука довела, що враховувати нахил до творчої діяльності слід з дитинства і впродовж всього періоду навчання, оскільки в цей період формується уявлення про навколишню дійсність, закладаються основи світогляду. Знання , здобуті в ПТНЗ, досвід творчої діяльності у подальшому стануть не лише основою, а й стимулом самоосвіти і самовдосконалення.

Дидакти та психологи за останні роки провели значну роботу щодо виявлення ефективних методів активізації учнів у процесі навчання. Дослідження показали, що ніякі засоби педагогічного впливу не дадуть бажаного результату, якщо учень залишається пасивним, якщо в нього не буде інтересу до навчання. А пізнавальний інтерес тісно пов’язаний з потребою, яка характеризується тим, що в людини виникає необхідність відкривати невідомі їй знання і способи дії. Тому важливою ланкою навчання є створення таких умов, за яких в учнів виникає потреба в пізнанні, бажання подолати труднощі заради нового. Такі умови виникають, коли в навчанні використовується проблемність, тобто якщо пояснювально-ілюстративне навчання оптимально поєднується з проблемним.

Тому метою нашої роботи є: дослідити ефективність використання на уроках виробничого навчання проблемних ситуацій. Розробити та апробувати систему проблемних методів навчання учнів.

Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес на уроках виробничого навчання.

Предмет дослідження: процес застосування проблемних ситуацій на уроках виробничого навчання.

Завдання:

1. Здійснити психолого-педагогічний аналіз теми щодо розвитку пізнавального інтересу учнів та використання проблемних ситуацій у навчально-виховному процесі.

2. Розробити систему використання проблемних ситуацій на уроках виробничого навчання в ПТНЗ.

3. Розробити рекомендації щодо розвитку пізнавального інтересу в учнів на уроках виробничого навчання.  

Закрыть

Проблемные ситуации на уроках производственного обучения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.