Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ І. Проблема розвивального навчання у педагогічній теорії і практиці 4

1.1 Поняття та сутність розвивального навчання. 4

1.2 Основні технології розвивального навчання. 8

Розділ ІІ. Фрідріх Вільгельм Адольф Дістервег - «вчитель німецьких вчителів». 14

Розділ ІІІ. Дидактика розвивального навчання А. Дістервега. 19

3.1. Принципи виховання А. Дістервега. 19

3.2. Дидактичні правила розвиваючого навчання. 23

Висновки. 28

Список використаної літератури. 30

Вступ

Проблема розвивального навчання настіль­ки актуальна, що немає, мабуть, жодного вчителя, який би не задумався над нею. Що таке розвивальне навчання? Чим воно відрізня­ється від звичного, рідного, яке почали раптом нази­вати "традиційним" і вкладати в це поняття негатив­ний відтінок?

Традиційно процес навчання розглядається як процес взаємодії вчителя та учня, в ході якого вирішуються завдання освіти, виховання та розвитку. До основних структурних компонентів, які розкрива­ють його суть, належать цілі навчання, зміст, діяльність викладання та навчання, характер їх взаємодії, принципи, методи, форми навчання.

Ціці навчальної освіти сформульовано в тимчасо­вому державному стандарті: "... забезпечити навчаль­ний етап розвитку особистості, виявити й забезпечи­ти розвиток здібностей, формувати вміння й бажання вчитися, набути необхідні вміння та навич­ки навчальної діяльності, навчитися читання, письма, лічби, оволодіти елементами теоретичного мислення, культурою мови та поведінки, основами особистої гігієни та здорового способу життя". Саме цілі зада­ють певну спрямованість навчанню, своєрідності взаємодій основних його функцій: освітньої, вихо­вальної, розвивальної і, як наслідок, розрізнення двох основних видів навчання — пояснювально-ілюстра­тивного, або традиційного, та розвивального.

Висунення на перший план, а здебільшого обме­ження тільки освітніми завданнями, які передбачають набуття знань, умінь та навичок предметного ха­рактеру, розгляд при цьому розвитку і виховання як процесів, що виходять з рішень освітніх завдань, виз­начають сутність традиційного навчання. Розвивальне навчання не заперечує важливості освітніх завдань, але і не визначає трьох паралельно діючих завдань, а припускає їх злиття в триєдине завдання, яке забез­печує органічне злиття навчання та розвитку, при якому навчання виступає не самоціллю, а умовою розвитку школярів. 

Закрыть

Дидактика развивающего обучения А. Дистервега

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.