Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні основи створення педагогічних умов на уроці, з метою формування навчального інтересу до предмету. 5

1.1.Навчання – мотиваційний процес. 5

1.2.Створення педагогічних умов на уроці для формування в учнів інтересу до знань  9

Розділ ІІ. Формування в учнів інтересу до знань на уроках природознавства у початковій школі 13

2.1.Аналіз навчальної програми з природознавства у початковій школі 13

2.2.Прийоми та методи формування в учнів інтересу до знань на уроках природознавства у початковій школі 18

Розділ ІІI Експериментальна частина. 28

3.1.Ціль та завдання експериментального дослідження. 28

3.2.Організація експериментального дослідження. 29

3.3.Аналіз результатів експериментального дослідження. 31

3.4.Обговорення результатів дослідження. 35

Висновки. 37

Список використаної літератури. 39

Додатки. 41

Вступ

Важливою умовою формування інтересу до знань учнів в цілому і початкових класів зокрема є мотивація. Мотивація пов'язана з віковими особливостями учнів, але не вік як стадія розвитку визначає зміст мотивації, а характер діяльності дітей і система взаємодій з оточуючими людьми у цьому віці. Успішність навчання залежить від дидактичної майстерності вчителя і знаходиться у великій залежності від того, наскільки вчитель може створити ситуацію, в якій кожен учень зможе отримати радість від навчання. Проте, максимальний ефект може бути досягнутий лише за наявності в учня внутрішніх спонукань до засвоєння відповідних знань.

Створення умов для розвитку і формування інтересу в період навчання в початковій школі, що забезпечать подальшу навчальну діяльність дитини є вкрай необхідним. У предметів природознавчого циклу є можливості пробудити інтерес в учнів до предмету і до навчального процесу в цілому, адже природознавчий матеріал цікавий та доступний для розуміння.

1—2 класи вивчають природознавчий предмет "Я і Україна", а 3—4 класи "Природознавство".

Мета природознавчого курсу в початковій школі — сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу і людинив ньому як біологічної та соціальної істоти; засвоєнню духовних цінностей у різноманітних сферах: екологічній, пізнавальній, моральній, діяльнісно-вольовій, емоційній, естетичній, комунікативній; вихованню патріотизму; створенню теоретичної бази для інтелектуального розвитку молодших школярів.

Відсутність шкільної мотивації є показником непричетність дитини до навчального процесу. Для організації конструктивної роботи по формуванню та розвитку шкільної мотивації у молодших школярів педагогу важливо знати:

індивідуальні особливості учня;

мотиваційну готовність до шкільного навчання.

Останнім часом в учнів інтерес до навчання дещо знизився. Це особливо небезпечно в початковій школі, де закладаються основи знань по предмету, тому тема роботи є актуальною на сьогоднішній день.

Мета дослідження - визначити педагогічні умови, при яких створення сприятливих умов сприятиме формуванню навчального інтересу до природознавства у молодших школярів.

Для досягнення цієї мети необхідно виконати наступні завдання:

1) виявити що лежить в основі навчальної мотивації молодших школярів до предмету «природознавство»;

2) провести дослідження рівня інтересу в учнів початкових класів до природознавства;

3) провести експериментальне дослідження у двох класах;

4) розробити рекомендації по формуванню в учнів інтересу до знань на уроках природознавства у початковій школі.

Об'єктом дослідження є процес формування в учнів інтересу до знань.

Предметом дослідження є педагогічні умови щодо формування в учнів інтересу до знань.

База дослідження:загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Гармонія» 3-А клас.

Закрыть

Формирование у учащихся интереса к знаниям на уроках природоведения в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.