Современные формы организации процесса обучения истории в контексте отечественного и зарубежного опыта

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 27

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ 1. Історичний аспект використовування різних форм організації процесу навчання. 5

Розділ 2. Поняття форм організації процесу навчання. 8

2.1. Особливості організаційних форм навчання. 9

2.2. Урок як основна форма організації навчання. 10

2.3. Класифікація уроків. 11

2.4. Нестандартні уроки як інновації. 16

Розділ 3. Інновації у формах організації процесу навчання. 22

Висновки. 25

Список використаної літератури. 26

Вступ

Тема роботи – сучасні форми організації процесу навчання історії в контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Мета курсової роботи - виявлення форм організації процесу навчання, які забезпечують умови повноцінного розвитку особи, яка навчається в традиційних і інноваційних системах навчання. Можна висунути наступну гіпотезу, якщо вчитель правильно підбере форми організації процесу навчання, то даний процес повинен стати цікавим, корисним, учні будуть активними, здатними самостійно вирішувати поставлені перед ними задачі, підвищиться рівень навчання школярів. Тому завдання , які ставить мета є такими:

ознайомитись із сучасними формами організації процесу навчання історії в контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду;

проаналізувати форми організації процесу навчання як у вітчизняному, так і у зарубіжному контекстах;

визначити, які з цих форм є більш вживанні в самому процесі навчання;

порівняти форми організації процесу навчання в контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Актуальність теми. Впродовж століть школа накопичила достатньо великий досвід навчаннядітей. Багато педагогів досліджували форми навчання. Таким чином, склалисярізні точки зору на поняття та ефективність вживання різнихформ процесу навчання. На сьогоднішній день немає єдиної думки з даного питання. Ведуться пошуки нових форм навчання і аналізуються традиційні, з метою створеннявисокого рівня процесу навчання.

Особово-орієнтована педагогіка висуває на передній план нетрадиційніпідходи до організації процесу навчання в сучасній школі. Зміст освіти складає систему знань, умінь, навиків, світоглядних і поведінкових якостейособи, які обумовлені вимогами суспільства і до досягненняяких повинні бути направлені зусилля повчальних. Якщо при традиційному трактуванні мета і зміст навчання фактично взаємозв’язані між собою(головна мета навчання - засвоєння основ наук, а змістнавчання - самі ці основи, представлені в знаковій формі учбової інформації), то в новій вони розходяться. Якщо актуальною метою стаєстворення особового потенціалу людини, виховання її здатностейдо адекватноїдіяльності в майбутніх наочних і соціальних ситуаціях, то змістом – все те, що забезпечує досягнення цієї мети. Успішність досягнення мети залежить не тільки від того, що засвоюється (змістнавчання), але і відтого, якзасвоюється: індивідуально або колективно, в авторитарних або гуманістичнихумовах, з опорою на увагу, сприйняття, пам'ять або на весь особовий потенціал людини, за допомогою репродуктивних або активних форм.

У процесі навчання і його організації ми бачимо чітку спрямованістьна реалізацію провідних компонентів змісту освіти: знань, способів діяльності (умінь і навиків), досвіду творчої діяльності і досвіду емоційно-ціннісних відносин. Умілий вибір форми процесунавчання дозволяє здійснити дану спрямованість найбільш результативно.

Закрыть

Современные формы организации процесса обучения истории в контексте отечественного и зарубежного опыта

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.