Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

1. СОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП.. 4

2. ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ ТА ПОВЕДІНКА ЯК МЕТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ   17

3. СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ЕКОНОМІКИ.. 28

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 39

ВИСНОВОК.. 46

ЛІТЕРАТУРА.. 47

ВСТУП

Необхідність підвищення рівня економічної освіти в Украї­ні потребує розробки стратегії і тактики викладання економіч­них дисциплін на засадах національної концепції економічної освіти. В умовах постсоціалістичного розвитку, коли у стар­шого покоління немає ринкового мислення, надзвичайно важ­ливою стає освіта молоді.

Основною метою економічної освіти можна вважати фор­мування економічного мислення, а її результатом - економі­чно обгрунтовану практичну діяльність. Але якщо теоретично формулювати цю мету дуже просто, то її практична реалізація створює неабиякі проблеми.

Значення методики викладання економічних дисциплін, на наш погляд, недооцінюється. Дійсно, в практиці викладання економіки (крім кадрових та фінансових проблем) найважли­вішим є не тільки розкрити зміст економічних категорій та ко­нцепцій, але знайти ефективні форми знань, домогтись їх зас­воєння на рівні мислення та поведінки людини. А це вже сфе­ра методичних проблем навчання.

Методика викладання економіки не повинна повторювати помилки старої педагогічної практики. Примусити учня «жахатися» економіки найпростіше, якщо зробити її дуже складною, нудною та далекою від реального економічного життя.

Вибір методичних засобів навчання — це досить складна проблема. А активізація методики викладання економіки — не мода, а об'єктивна необхідність, що випливає зі специфіки економічних дисциплін.

Закрыть

Методика формирования экономического мышления школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.