Специфика типов односоставных конструкций и их стилистические особенности в художественных произведениях Бориса Гринченко

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 58

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. ОДНОСКЛАДНІ КОНСТРУКЦІЇ В СИСТЕМІ РЕЧЕННЯ.. 4

1. Історія вивчення односкладних речень. 4

2. Основні підходи до класифікації односкладних конструкцій. 6

РОЗДІЛ 2. ТИПИ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ Б.ГРІНЧЕНКА   13

1. Означено-особові конструкції 14

2. Неозначено-особові речення. 18

3. Узагальнено-особові речення. 21

4. Безособові речення як центральний тип односкладних конструкцій. 23

5. Стуктурно-семантичні особливості інфінітивних речень. 29

6. До питання про номінативні конструкції 32

7. Типи номінативних речень у художніх творах Б. Грінченка. 34

8. Синтаксичний склад односкладних речень. 36

РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІСТИЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ Б. ГРІНЧЕНКА. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОДНОСКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ШКОЛІ 43

ВИСНОВКИ.. 51

ВИКОРИСТАННІ ДЖЕРЕЛА.. 54

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 55

ВСТУП

Специфіку формально-синтаксичної структури односкладних речень становить наявність тільки одного головного члена речення, та своєрідність висловлюваної ним думки. Односкладні речення з головним членом, співвідносним із присудком, позначають дію та діяча, але в одних конструкціях діяч мислиться як точно визначений, конкретний, в інших - як пасивний або ж взагалі відсутній. Речення з головним членом, співвідносним з підметом, констатують буття, наявність певних явищ, предметів, процесів у природі.

Цими ознаками вони відрізняються двоскладних речень. На відміну від начленованих конструкцій, односкладні речення можуть поширюватися другорядними реченнями. У своїх внутрішніх межах односкладні речення розрізняються не тільки способами вираження головного члена, а й кількістю та якістю другорядних членів.

Речення з одним головним членом речення здавна привертала увагу вчених однак і в сучасному мовознавстві нема означеного тлумачення чіткого окреслення об’єкта дослідження. Поняття одно складності як із формально-граматичного, так із семантичного погляду потребує уточнико-синтаксичного та комунікативного аспектів синтаксису.

Актуальність наукової роботи визначається необхідністю продовжувати пошук шляхів багатоаспектного осмислення односкладних речень. Оскільки спільно річними синтаксичними одиницями, які найменш вивчені серед інших реченнєвих об’єктів, то зрозуміло, що вони не знаходять однозначного розв’язання у мовознавчій науці.

Мета роботи на основі теоретичних надбань у галузі синтаксису простого речення з’ясувати і визначити специфіку типів односкладних конструкцій та їх стилістичні особливості у художніх творах, Бориса Грінченка.

Для реалізації поставленої мети виконано такі необхідні завдання:

1.Проаналізовано різні погляди мовознавців на односкладне речення.

2.Визначено основні підходи до класифікації односкладних речень.

3.Розглянуто та охарактеризовано типи односкладних конструкцій у творах Б.Грінченка, визначено структурно-семантичну специфічність, регулярність і нерегулярність.

4.З’ясовано специфічну роль односкладних речень у худ. творах Б.Грінченка.

Джерела фактичного матеріалу – повісті “Серед темної ночі”, ”Під тихими вербами”, “Каторжна”, ”Олеся”, ”Украла”, “Батько та дочка”, “Хатка в бочці” та інші.

Об’єктом дослідження є односкладні конструкції у художніх творах Б.Грінченка.

Предметом дослідження є структурно-семантичні та стилістичні особливості односкладних речень у художніх творах Б.Грінченка.

Теоретична основа роботи – праці О.Шахматова, В.Бабейцевої, І.Вихованця, Б.Кулика, Л.Дудика, А.Загнітка, К.Шульжука, І.Синька, В.Грицина.

Теоретичне значення роботи полягає у системному дослідженні односкладних конструкцій з урахуванням граматичних і семантичних особливостей у прозових творах Б.Грінченка.

Практична цінність роботи полягає у тому, що дібраний матеріал та результати дослідження можуть використовуватися у вузах та загальноосвітніх закладах у процесі викладання української мови та української літератури (зокрема при вивченні творчості Б.Грінченка, визначенні його індивідуального стилю, мови творів).

Закрыть

Специфика типов односоставных конструкций и их стилистические особенности в художественных произведениях Бориса Гринченко

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.