Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

1. Методика викладання творчості М.М.Коцюбинського в школі 5

1.1. Вивчення світогляду М.Коцюбинського. 5

1.2. Використання наочності при вивченні біографії М.Коцюбинського. 10

1.3.  Письмові роботи учнів при вивченні творчості М.Коцюбинського. 13

2. Вивчення та аналіз творів М.Коцюбинського. 17

2.2. Вивчення повісті М. Коцюбинського „Дорогою ціною" (8 клас) 17

2.2. Вивчення новели «Intermezzo» (10 клас) 19

2.3. Вивчення повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків"(10 клас) 22

Висновки. 32

Література. 34

Вступ

Актуальність теми. Кожний новий етап розвитку суспільства висуває домінуючі орієнтири у розв’язанні проблеми виховання підростаючого покоління. Сучасна тенденція до гуманітаризації шкільної освіти передбачає, що головною передумовою цього напрямку є формування цілісного знання про світ взагалі та вміння співвідносити його з духовним світом особистості. У цілісне знання входить не лише раціональний, а й емоційний, психологічний, духовний аспект. У сучасній педагогіці дедалі більше утверджується думка, що в школі учень з допомогою наук осягає світ і насамперед себе. Тому уже не природознавчі й точні предмети, а саме гуманітарні, зокрема література, виходять на чільне місце в системі шкільної освіти. Учитель літератури стає духовним наставником молоді.

У зв’язку з цим широких можливостей набуває унікальна шкільна дисципліна - українська література. Завданням цього курсу є вивчення кращих творів українського мистецтва, розвиток художнього смаку та навичок самостійного спілкування з творами української культури, вміння свідомо сприймати закладені в мистецтві слова духовні цінності й відстоювати їх у житті.

Особливістю вивчення літератури в аспекті її історичного розвитку є те, що в його основу необхідно покласти безпосереднє сприймання і осмислення учнями художнього матеріалу, розгляд його в суспільно-політичних і культурно-мистецьких умовах, у контексті вітчизняного і світового мистецтва слова. Такий підхід до вивчення української класичної літератури дасть можливість відчути єдність світового літературного процесу, а також специфічні її особливості, зумовлені національними умовами життя народу.

Об’єкт дослідження: методика викладання української літератури.

Предмет дослідження: методика вивчення творчості М.М.Коцюбинського в сучасній школі.

Мета курсової роботи: показати зміст та можливі шляхи вивчення творчості М.М.Коцюбинського в школі.

Пошуками ефективних видів роботи, які б активізували творчість учня, займалися відомі педагоги (Я.Коменський, І.Песталоцці, А. Дистервег, К.Ушинський, А.Матюшкін та багато інших), психологи (С.Рубінштейн, А.Леонтьєв, Д.Богоявленський, Н.Менчинська), дидактик (Ю.Чабанський, М. Скаткін та інші). До них зверталися методисти, розробляючи ідеї, пов’язані з проблемами навчання (В.Стоюнін, В. Острогорський, В. Водовозов, Т.Бугайко, В.Марацман, А.Сафонова та інші).

Про М.Коцюбинського, як художника слова, написано й опубліковано багато книг та наукових праць, де з’ясовуються питання про педагогічні ідеї, освітньо-виховні ідеали та вчительську роботу цього видатного українського письменника, який протягом усього свого життя і творчого шляху був зв’язаний із школою, звертав до неї кращі сторінки своїх творів і навіть ряд років вчителював. Серед опрацьованих джерел слід виділити праці В.М.Борщевського «Вивчення творчості М.Коцюбинського в школі» та «Українська література в 9 класі», Ю.Б.Кузнецова та П.О.Орлик «Слідами феї Моргани: Вивчення творчості М.Коцюбинського в школі», О.Слижук «Художнє сприйняття художнього твору (Вивчення повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»). Методика викладання української літератури в школі представлена працями Н.Й.Волошиної «Наукові основи методики літератури» та «Ми є. Були. І будем Ми! Виховання національної свідомості засобами художньої літератури», а також Є.А. Пасічника «Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах».

Структура курсової роботи вибудувана в тісному зв’язку з метою та завданнями дослідження. Робота складається з вступу, двох основних розділів, висновків та списку використаних джерел. 

Закрыть

Изучение творчества М. Коцюбинского в школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.