Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Методика організації і проведення дослідів на заняттях з трудового навчання при вивченні модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу” у 5 – 9-х класах міської школи

 

Зміст

Вступ. 3

РОЗДІЛ I. Стан використання дослідів на заняттях з трудового навчання. 5

РОЗДІЛ II. Суть досліду, як методу навчання та методики їх проведення в процесі трудового навчання. 6

РОЗДІЛ III. Аналіз програми. 9

Розділ IV.. 16

4.1. Методика організації і проведення дослідів на заняттях з трудового навчання при вивченні модуля „Проектування та виготовлення виробів з металу” у 5 – 9 класах  16

4.2. Методика проведення лабораторно-практичного заняття з використанням дослідів та демонстраційних експериментів з теми: 21

“Термічна обробка сталі”. 21

4.3. Дослідницькі роботи. 25

РОЗДІЛ V. Експериментальна перевірка розробленої методики організації і проведення дослідів на заняттях з трудового навчання при вивченні модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу” у восьмому класі міської школи. 30

Висновки. 31

Література. 32

Вступ

У вирішенні завдань підготовки школярів до праці в народному господарстві важлива роль належить трудовому навчанню. Широка політехнічна спрямованість уроків праці сприяє формуванню у школярів практичних умінь і навичок, науково-технічних знань, працездатності, сумлінного ставлення до праці.

Лабораторно-практичні роботи – важлива ланка навчання школярів технічної праці. Вони сприяють свідомому формуванню в учнів техніко-технологічних знань, умінь і навичок, розширенню політехнічного кругозору, відкривають широкі можливості для реалізації міжпредметних зв’язків.

Практична підготовка учнів на уроках праці, на яку відводиться 80 відсотків навчального часу, включає проведення лабораторно-практичних робіт.

Лабораторно-практичні роботи проводяться, як правило, після повідомлення вчителем відповідних техніко-технологічних відомостей і представляють собою елементарне дослідження із застосуванням різноманітних інструментів, приладів і матеріалів. Разом з тим лабораторно-практичні роботи мають з точки зору методики багато спільного: завдання, передбачені лабораторно-практичними роботами, пов’язані з певними дослідженнями, які збагачують учнів новими знаннями, поширюють їх технічний кругозір.

Досліди як метод входять до складу лабораторно-практичних робіт. За допомогою дослідів учні вивчають різноманітні фізичні та хімічні процеси, явища. Досліджують властивості (механічні, фізичні, хімічні) конструкційних матеріалів.

Мета даної курсової роботи – розробка методики організації та проведення дослідів на заняттях з трудового навчання при вивченні модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу” у 5 – 9-х класах.

Предмет даної курсової роботи – зміст методики вивчення розділу “Проектування та виготовлення виробів з металу” у восьмому класі міської школи.

Об’єкт даної курсової роботи – учні восьмого Б і В класу школи №9 міста Рівного.

Завдання курсової роботи:

1. З’ясувати стан використання дослідів в трудовій підготовці школярів;

2. Розкрити суть дослідів, як методу навчання та методики їх проведення в процесі трудового навчання ;

3. Проаналізувати програму трудового навчання з розділу: “Проектування та виготовлення виробів з металу” у 5 – 9-х класах;

4. Розробити методику організації та проведення дослідів на заняттях з трудового навчання з даного модуля у 5 – 9-х класах.

5. Спланувати заняття з даного модуля для 8-го класу;

6. Експериментально перевірити запропоновану методику організації та проведення дослідів на заняттях з трудового навчання при вивченні модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу” у 8-му класі;

7. Розробити і виготовити відповідну наочність до занять з трудового навчання для 8-го класу.

Закрыть

Методика организации и проведения на занятиях по трудовому обучению при изучении модуля

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.