Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

1. Вступ. 3

2. Теоретична частина. 5

2.1. Дотримання на уроках трудового навчання загальнодидактичних принципів  5

2.2. Суть принципу політехнізму. 9

2.3. Зміст політехнічної трудової підготовки молодших школярів. 12

2.4. Реалізація принципу політехнізму на уроках трудового навчання. 14

3. Практична частина. 21

4. Висновок. 27

5. Використана література. 30

1. Вступ

Ринкова економіка пред'являє підвищені вимоги до працівників народного господарства. З цього, зокрема, витікає необхідність поліпшення трудової підготовки шкільної молоді. Тим часом виробництво, принаймні в нинішній перехідний період, не може надавати школі, як це було раніше, матеріально-технічної, кадрової і фінансової підтримки. Навряд чи можливе в найближчій перспективі посилення такої підтримки і з боку держави. Загальноосвітній школі поки залишається розраховувати в основному на свої внутрішні можливості, головним чином на більш повне, активне і цілеспрямоване використовування чисто педагогічних засобів — перегляд і модернізацію змісту, вдосконалення і створення нових методів і форм організації навчання.

Таку роботу, користуючись свободою педагогічної творчості, спираючись на попередній досвід, вже не перший рік ведуть перш за все практики — вчителі, керівники шкіл і міжшкільних УПК, методисти. Нею займаються і теоретики — педагоги-учені, розробляючи проекти стандарту освітньої області «Технологія», відповідних учбових програм, приступаючи до створення навчальних і методичних посібників. Чим тісніше співпраця практиків і учених, тим менше за невдачі. Останні особливо прикрі, якщо торкаються програм, адже ними належить керуватися тисячам вчителів.

Невдачі відбуваються з різних причин і, зокрема, через ігнорування дидактичних принципів, особливостей їх вживання в трудовому навчанні. Нерідко забувають і принципові, основоположні, підтверджені практикою положення педагогіки трудового навчання про необхідність забезпечення: 

1) його політехнічного характеру, зв'язку з продуктивною працею; 

2) виховної, розвиваючої і проф-орієнтаційної спрямованості; 

3) взаємозв'язки з іншими ланками системи трудової підготовки (суспільно корисною, продуктивною працею, профорієнтацією, позакласною роботою по технічній творчості, сільськогосподарському дослідництву, прикладному мистецтву і ін.), з основами наук. Зневажливе відношення до цих положень украй негативно позначається на результатах роботи по поліпшенню трудової підготовки школярів, але в статті ми хотіли б тільки звернути увагу читачів на дану обставину і докладніше зупинитися на принципах дидактики.

Закрыть

Соблюдение общедидактических принципов на уроках трудового обучения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.