Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ.. 5

2. СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ.. 10

3. АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОБЛЕМНИХ  УРОКІВ З БІОЛОГІЇ 16

4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ УРОКІВ З БІОЛОГІЇ 21

ВИСНОВОК.. 30

Л1ТЕРАТУРА.. 32 

ВСТУП

У даний час абсолютною цінністю особово-орієнтованої освіти є дитина. І, як глобальну мету, розглядають людину культури: особу вільну, гуманну, духовну, творчу. Головне в особі - спрямованість в майбутнє, до вільної реалізації своїх потенцій, особливо творчих, до зміцнення віри в себе і можливість досягнення ідеального «я».

У новій соціокультурній ситуації гуманістична парадигма є основною ідеєю психолого-педагогічного мислення. Для неї особа - це унікальна ціннісна система, яка є відкритою для самоактуалізації, властивої тільки людині. Визнання творчої свободи людини є головним багатством суспільства.

Основною цінністю гуманістичного особово-орієнтованого устаткування виступає творчість як спосіб розвитку людини в культурі. Творча орієнтація навчання і виховання дозволяє здійснювати особово-орієнтовану освіту як процес розвитку і задоволення потреб людини як суб'єкта життя, культури і історії.

Одним із найголовніших завдань шкільної біологічної освіти було і залишається стиму­лювання пізнавальної активності учнів і їхнього розумового розвитку. Сьогоднішні дискусії про місце біології в шкільному освітньому про­сторі та про шляхи, якими має йти вдоскона­лення шкільної біологічної освіти, не можуть вплинути на головну ідею: біологію слід роз­глядати не як зібрання фактів і різноманітних відомостей, а як навчальну дисципліну, що всебічно розвиває учня. Вона допомагає опано­вувати просторові аспекти різноманітних про­блем, формувати поняття, розвивати здатність учнів до критичного мислення, навчає бачити різноманіття причинно-наслідкових зв'язків у складних процесах і ситуаціях.

Дослідження зарубіжних психологів і педагогів: Дж. Гілфорда, Е.П. Торранса, Л. Термена, Р. Стернберга, М. Воллаха, а так само вітчизняних: Даниловой В.Л., Гальперина П.Я., Калмьїковой З.И., Богоявленский Д.Б., Пономарева Я.А., Пушкина В.Н., Шадрикова В.Д., Тютюнника В.Й., Мідника 3., Алиевой Е.Г., Гнатько Н.М., Дружинина В.Н., Хозратовой Н.В., в області творчого мислення теоретично обгрунтовані, проте методика поліпшенням цієї властивості продовжує розвиватися. Велику увагу надається виявленню механізмів творчої діяльності і природи творчого мислення.

Психологи і педагоги, що працюють над дослідженням спеціального, цілеспрямованого розвитку креативності, виділяють наступні основні умови, що впливають на формування творчого мислення:

- індивідуалізація освіти;

- дослідницьке навчання;

- проблематизація.

Мета цієї роботи: проаналізувати і узагальнити досягнення методики викладання проблемних уроків з біології, висвітлені у літературних джерелах.

Предмет дослідження - використання проблемних ситуацій на уроках біології.

Задачі:

- проаналізувати психолого-педагогічну літературу по проблемі дослідження;

- розкрити сутність проблемного навчання і його роль в розвитку творчого мислення школярів;

- проаналізувати реалізацію проблемного навчання на уроках біології;

Закрыть

Методика проведения проблемных уроков по биологии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.