Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 28

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

ВСТУП

І. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

І.1. Відношення до дитини

І.2. До прекрасного через прекрасне

І.3. Наукові знання і знання людські

І.4. Трудове виховання

ІІ. ВНЕСОК СУХОМЛИНСЬКОГО В ТЕОРІЮ І ПРАКТИКУ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ

ІІ.1. Методико процесуальне забезпечення розливального навчання в творчості Сухомлинського В.О.

ІІ.2. Розумове виховання учнів через спілкування з природою

ІІ.3. Навчання і виховання обдарованих дітей

ІІ.4. Виховання почуття материнської любові

ІІ.5. Виховна роль праці

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Життя і педагогічна діяльність одного з найвідоміших педагогів-гуманістів XX ст., видатного сина України Василя Олександровича Сухомлинського (1918— 1970) вражають потужним науково-творчим потенціа­лом і гуманістичним подвижництвом, що пройняті безмежним і безкорисливим почуттям любові до дітей, «Що найголовніше було в моєму житті? Без роздумів відповідаю: любов до дітей»; «...щоб стати справжнім вихователем дітей, треба віддати їм своє серце»,— у цих, уже крилатих, словах Сухомлинського відображено кредо його життя.

Створені В. О. Сухомлинським близько 40 моногра­фій і брошур, понад 600 статей, близько 2 тисяч художніх творів-мініатюр і казок для сучасних і май­бутніх поколінь є творчими витоками цінних психолого-педагогічних знань на шляху до тонкого і майстерного проникнення у загадковий світ дитинства, небайдужого ставлення до розв'язання завдань, що стоять перед усіма ланками системи освіти.

Серед багатьох актуальних проблем, які одержали предметне науково-практичне розв'язання у творчій спадщині В. О. Сухомлинського, діяльності початкової ланки шкільної освіти належить цілком заслужений пріоритет. 1 це закономірно, адже Василь Олександрович як учитель, завуч, директор школи любив працювати з дітьми цього віку ще за два роки до початку ними навчання і аж до закінчення середньої школи. V Багато вдумливої уваги присвячено початковій школі у найвідоміших працях Сухомлинського: «Серце віддаю дітям», «Павлиська середня школа», «Сто порад учителеві», «Духовний світ Школяра», «Методика вихо­вання колективу», «Як виховати справжню людину», «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості», у ряді статей, що публікувалися у найрізноманітніших періодичних виданнях.

Отже метою написання курсової роботи є розкрити внесок Сухомлинського В.О. в теорію і практику початкового навчання.

Основними завданнями у написанні курсової роботи є:

1.Розкрити педагогічні погляди Сухомлинського В.О.;

2.Розкрити методик-процесуального забезпечення розливального навчання;

3.Розкрити роль природи у розумовому вихованні;

4.Показати роль материнської любові у вихованні;

5.Розкрити виховну роль праці;

6.Розкрити суть роботи з обдарованими дітьми.

Закрыть

Вклад В.А. Сухомлинского в теорию и практику начального обучения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.