Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 27

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

І. ВСТУП

ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. Багатогранний кут

2. Властивості плоских кутів багатогранного кута.

3. Правильні многогранники

4. Призма.

5. Паралелепіпед

6. Піраміда

ІІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

1. Тести

2. Задачі

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

І. ВСТУП

Практика показує , що погана якість геометричних знань є результат , що відбиває не стільки обмежені пізнавальні можливості учнів, оскільки недоліки , які належать до програми, до змісту геометричного матеріалу до системи його вивчення. Для подолання створеного етапу я провела дослідження над визначенням критерії добору геометричного матеріалу.

Зміст їх зводиться ось до чого.

Навчання геометрії в традиційній школі починається відразу з вимірювань і здійснюється в послідовності, що відповідає історичному ходові розвитку науки (від геометрії „вимірювання” до геометрії „форм” ). Зміст геометричного матеріалу початкових класів складався в основному під впливом потреби формування практичних вимірювальних навичок.

З шкільного курсу відомі приклади неплоских фігур, що є об'єднанням декількох багатокутників. До таких фігур відносяться бічна поверхня прямої призми (рис.1), поверхня піраміди (рис.2). Ці фігури – приклади простих багатогранних поверхонь.

Простою багатогранною поверхнею називається об'єднання багатокутників, що задовольняє наступним умовам:

1) для будь-яких двох вершин цих багатокутників існує ламана, складена з їх сторін, для якої узяті вершини служать кінцями;

2) довільна точка поверхні або є точкою тільки одного з даних багатокутників, або належить загальній стороні двох і лише двох багатокутників, або є вершиною тільки одного багатогранного кута, плоскими кутами якого служать кути даних багатокутників.

Вказаним вимогам задовольняють об'єднання багатокутників, зображені на малюнках 1 і 2, але не задовольняють фігури, зображені на малюнку 3.

Надалі, кажучи про прості багатогранні поверхні, ми скорочено упускатимемо слово «простих».

Багатокутники, що становлять багатогранну поверхню називається її гранями; сторони цих багатокутників називаються ребрами, а вершини – вершинами багатогранної поверхні.

Якщо кожне ребро багатогранної поверхні міститься в двох її гранях, то цю багатогранну поверхню називають замкнутою.

Поверхня піраміди (рис.2) є прикладом замкнутої багатогранної поверхні, бічна поверхня призми (рис.1) приклад незамкнутої багатогранної поверхні.

Замкнута багатогранна поверхня розбиває безліч всіх точок простору, що не належать їй, на дві підмножини. Для однієї з них існують прямі, що містяться в цій підмножині; для іншої – таких прямих не існує. Перша з указаних підмножин називається зовнішньою областю замкнутої багатогранної поверхні, а друга – її внутрішньою областю.

Визначення:

Об'єднання замкнутої поверхні і її внутрішньої області називається многогранником.

При цьому багатогранну поверхню і її внутрішню область називають відповідно поверхнею і внутрішньою областю многогранника. Грані, ребра, вершини поверхні многогранника називають відповідногранями, ребрами і вершинами многогранника.

Відрізок, який сполучає дві вершини многогранника, що не належать одній грані, називають діагоналлю многогранника. На малюнку 4 зображений шестигранник АВСДЕF і його діагональ BF.

Як і багатокутники, многогранники можуть бути опуклими (рис.4) і неопуклими (рис.5).

Якщо модель поверхні многогранника виготовлена з гнучкого матеріалу, що не розтягується, (паперу, тонкого картону і т.п.), то цю модель можна розрізати по декількох ребрах і розвернути так, що вона перетвориться на модель деякого багатокутника. Цей багатокутник називають розгорткою поверхні многогранника.

На малюнку 6 показані розгортки поверхні многогранника, зображеного на конгруенти, але складаються з попарно конгруентних многогранників. Для виготовлення моделі многогранника зручно спочатку виготовити розгортку 

Закрыть

Методика преподавания темы - Объем многогранников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.