Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

Вступ. 3

I. Тестування як одна з форм навчання іноземної мови. 5

1.1. Тест як один із засобів контролю навчання іноземної мови. 5

1.2. Тестовий контроль в процесі навчання іноземної мови. 7

1.3. Проблеми тестового контролю. 13

II. Імовірнісний підхід до проблеми контролю в навчанні іноземним мовам. 18

2.1. Методика складання тестів. 18

2.2. Приклад складання клоуз-тесту. 22

Висновок. 29

Список використовуваної літератури 30

Вступ

З настанням XXI століття і вступі до загальноєвропейського будинку своєчасно встало питання про залучення жителя прийдешнього століття до світової культури, про наближення його освітнього рівня до європейського стандарту, про володіння їм не менше ніж двома іноземними мовами і т.д. Авторами Тимчасового державного освітнього стандарту по іноземній мові (далі - ІМ) висувається розширене трактування мети навчання ІМ в російських школах - формування комунікативної компетенції. За своєю суттю дана компетенція інтеграційна і включає декілька компонентів: комунікативні уміння в говорі, аудіюванні, читанні і листі; мовні знання і навики володіння цим «будівельним матеріалом» для породження і розпізнавання інформації; лінгвокраїнознавчих і країнознавчих знань для забезпечення вторинної соціалізації, соціокультурного фону, без яких не можна сформувати комунікативну компетенцію. В процесі досягнення таким чином планованого результату розв'язується цілий комплекс виховних, освітніх і розвиваючих завдань. Включення в цільову установку навчання ІМ, а, отже, і в зміст навчання країнознавчих знань як повноправний компонент забезпечить засвоєння що вчаться реалій іншої національної культури, розширення їх загального кругозору, що приведе також до підвищення інтересу до того, що вивчається ІМ і стійкої мотивації.

На сучасному етапі навчання ІМ як ніколи не зростає роль читання як основного джерела отримання все зростаючого в наше століття потоку інформації.

При читанні текстів учень повинен досягти комунікативної мети, в цілому вирішивши поставлені завдання. Тексти і завдання до ним повинні відповідати мінімальним вимогам, сформульованим в проекті стандарту.

Повнота розуміння читаного тексту повинна в основному відповідати стратегічній установці, чітко сформульованій в завданні. При читанні текстів з розумінням основного змісту і вибірковим витяганням певної інформації від учня потрібно уміти виділити головну мисль і самі основні моменти, уточнити найбільш значущі деталі.

Найбільш економною формою контролю і об'єктивнішим показником ступеня засвоєння такими, що всіма вчаться мовного матеріалу є тести.

Розуміючи значущість читання в навчанні іноземним мовам і враховуючи підвищений інтерес вчителів до такого виду контролю як тестам, при виборі теми курсової роботи я зупинився на даній.

Закрыть

Тестирование как одна из форм обучения иностранному языку

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.