Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

Вступ 

Основна частина

Розділ 1. Навчання граматики

1.1. Роль і місце граматики у навчанні іноземної мови

1.2. Введення граматичного матеріалу

1.3. Робота з реченнями-зразками

1.4. Підстановчі таблиці

1.5. Формування граматичних мовленнєвих навиків продуктивного мовлення

1.5.1. Ознайомлення і первинне закріплення граматичного матеріала

1.5.2. Тренування граматичного матеріала

1.5.3. Застосування граматичного  матеріала

Розділ 2. Співвідношення мовних і тренувальних вправ в процесі вивчення модальних дієслів у ЗОШ

2.1. Вивчення явища модальності дієслів у початкових класах

2.1.1. Система вправ для ознайомлення з модальними дієсловами

2.1.2. Система тренувальних вправ

2.1.3. Система вправ для практичного застосування знань про модальні дієслова

2.2. Вивчення явища модальності дієслів у  старших класах

2.2.1. Система вправ для ознайомлення  з модальними дієсловами

2.2.2. Система тренувальних вправ

2.2.3. Тестові та контрольні завдання

Висновки 

Бібліографія 

Вступ

Темою даної роботи є “співвідношення тренувальних і мовних вправ у процесі навчання іноземної мови (на матеріалі вивчення модальних дієслів у ЗОШ)”.

Актуальність теми. Сьогодення, з масштабними і різнобічними стосунками нашої країни з країнами світу з питань політики та економіки, культури та спорту, вимагає від людей різних професій знання іноземних мов, особливо англійської як найбільш вживаної. Знання іноземної мови відкриває простір для опрацювання різноманітної додаткової літератури та розширює сферу спілкування у будь-якій галузі.

Тому таке велике значення надається вивченню англійської мови у сучасних навчальних закладах. Граматика є невід’ємною частиною цього процесу. Вивчення її може означати практичне володіння структурними явищами мови, тобто набуття уміння вживати їх у мовленні та розуміти при сприйманні чужої мови. Немає сумніву в тому, що основне завдання вивчення структурних явищ іноземної мови в школі - це розвиток умінь і навиків практичного володіння ними. Що ж до теорії, то вона вивчається в такому обсязі, як це потрібно для зазначеної мети. Велике значення приділяється науково обгрунтованому відбору навчального матеріалу, його дозуванню, послідовному введенню, систематизації, раціональній системі тренувальних вправ та засвоєнню певної кількості теоретичних узагальнень, в основному граматичного характеру.

Вивчення граматики - це важливий допоміжний засіб розвитку практичних умінь та навиків, без чого неможливо добитися задовільних успіхів у виченні іноземної мови.

Виконуючи цю роботу, ми ставимо за мету дослідити співвідношення тренувальних і мовних вправ на матеріалі вивчення явища модальності у ЗОШ.

Дана мета конкретизується через вирішення таких завдань:

– визначити роль і місце граматики у навчанні іноземної мови;

– проаналізувати особливості введення граматичного матеріалу;

– сформулювати основні прийоми роботи з реченнями-зразками та підстановчими таблицями;

– проспостерігати формування граматичних мовленнєвих навиків продуктивного мовлення на етапах ознаймлення та первинного закріплення, тренування та застосування граматичного матеріалу;

– дослідити співвідношення тренування і мовних вправ у процесі вивчення модальних дієслів у ЗОШ;

– розглянути співвідношення тренувальних і мовних вправ на різних етапах вивчення граматичного матеріалу;

– розробити систему вправ для ознайомлення з модальними дієсловами у початкових та старших класах, систему тренувальних вправ та вправ для практичного застосування граматичного матеріалу;

– порівняти специфіку мовних та тренувальних вправ у процесі вивчення граматичного матеріалу у початкових та старших класах.

Практичне значення. Матеріали нашого дослідження дають змогу зосередити увагу саме на особливостях та прийомах вивчення граматичного матеріалу у ЗОШ. Розроблені нами системи мовних і тренувальних вправ можуть бути використані при вивченні модальних дієслів у початкових та старших класах при ознайомленні, первинному закріпленні, тренуванні та застосуванні даного граматичного явища.

Предмет дослідження і стан розробки проблеми. Предметом нашого дослідження є граматика (як граматично будова мови, тобто система об’єктивно діючих у мові правил зміни слів, їх творення, а також сполучення слів у реченні) вцілому, і співвідношення мовних і тренувальних вправ в процесі вивчення модальних дієслів у ЗОШ зокрема.

До цієї проблеми зверталося і звертається багато вчених-мовознавців, серед яких слід відмітити Зайковського С.А., Адамовську Л.М., Ніколаєву С.Ю., Панову Л.С., Ітельсон Е.І. та ін.

Дана робота складається зі вступу, основної частини, що містить 2 розділи, висновків, бібліографії, яка нараховує 14 примірників, та додатку.

Закрыть

Соотношение тренировочных и речевых упражнений в процессе обучения иностранному языку

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.