Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИХОВАННЯ.. 5

1.1. Поняття про особистість, її розвиток та формування. 5

1.2. Роль спадковості, середовища й діяльності в розвитку особистості 9

1.3. Взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх умов розвитку. 12

1.4. Виховання, навчання і розвиток особистості 17

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.. 20

2.1. Естетичне виховання як чинник формування особистості 20

2.2. Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості 23

2.3. Вплив особистісних якостей педагога на виховання та розвиток школярів  29

ВИСНОВКИ.. 38

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 40 

ВСТУП

Розвиток – складне динамічне явище, яке спрямоване на збільшення фізичних та інтелектуальних сил особистості, що дозволяють сформувати творчі здібності школяра, його активну громадську позицію. З розвитком пов’язаний процес формування.

Під формуванням особистості розуміють ті якості та властивості, які виникають в результаті розвитку.

Взаємозв’язок цих процесів, а отже, і відповідних понять, полягає в тому, що розвиток і формування впливають на виховання особистості і формують ті якості, які необхідно.

Розвиток особистості з педагогічної точки зору включає такі аспекти: навчально-пізнавальна діяльність, розвиток творчих здібностей (перехід задатків в здібності), громадська діяльність особистості (дитячі та молодіжні організації, діяльність за власним вибором і бажанням – шефство, волонтерство, гуртки.), системне виховання дітей в сім’ї.

Рушійними силами розвитку є певні закономірності, які виражаються реалізацією навчальної, освітньої, виховної, розвиваючої функцій. В основі рушійних сил лежать суперечності (процеси збудження і гальмування, протиріччя між можливостями і реальним навчанням та інші).

Одним з основних шляхів розвитку особистості є навчання в школі. Розвиток особистості школяра – це складний динамічний процес, який відбувається у часі і просторі і передбачає:

- Формування високих інтелектуальних сил;

- Формування моралі на засадах позитивних загальнолюдських якостей;

- Підготовка до творчої праці в суспільстві;

- Виконання функцій громадянина незалежної держави;

- Виконання функцій сім’янина.

Специфіка педагогічної діяльності виявляється насамперед у тому, що за своєю природою вона має гуманістичний характер, учитель вирішує два завдання — адаптації і гуманізації. Адаптивна функція пов’язана з підготовкою учня, вихованця до певної соціальної ситуації, до конкретних запитів суспільства, а гуманістична - з розвитком його особистості і творчої індивідуальності. Суб’єктом педагогічної діяльності є учитель, вихователь, інструментом впливу якого є його особистість, знання, уміння.

Педагогічний процес вважається продуктивним лише за умови поєднання елементів самовиховання і самонавчання учня. Більше того, педагогічний процес змінює не лише учня, а й педагога, розвиваючи в ньому одні якості особистості і викорінюючи інші.

Предметом дослідження є процес формування та розвитку особистості як педагогічної проблеми.

Об’єкт дослідження – особистість учня, її розвиток та формування.

Мета даної курсової роботи полягає в аналізі впливу різних факторів на розвиток та формування особистості.

З мети і змісту роботи випливають нижче-перераховані завдання:

- визначити поняття особистості, її розвиток і формування;

- дослідити вплив на розвиток особистості людини таких біологічних факторів як спадковості, уроджених особливостей, стану здоров'я;

- охарактеризувати розвиток і формування особистості як педагогічної проблеми.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури.

Закрыть

Развитие и формирование личности как педагогическая проблема

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.