Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи вивчення нетрадиційних уроків трудового навчання в початковій школі 5

1.1 Поняття про нестандартний урок. 5

1.2. Система нетрадиційних уроків. 6

1.3. Інтегровані уроки, їх особливості 8

1.4. Взаємозв’язок традиційних і нетрадиційних форм організації навчання в сучасній школі 10

Розділ 2. Розробка методики проведення нетрадиційних уроків трудового навчання у початковій школі 12

2.1 Підготовка і проведення нетрадиційних уроків трудового навчання. 12

2.2. Розробка і проведення уроку-гри трудового навчання у 3-му класі 24

2.4. Інтегрований урок з трудового навчання у 3 класі 25

Розділ 3. Дослідно-експериментальна робота по вивченню ефективності застосування нетрадиційних типів уроків. 32

3.1. Аналіз проведення нестандартних типів уроків вчителями. 32

3.2 Аналіз проведеного експерименту щодо ефективності нестандартних типів уроків  34

Висновки. 36

Список літератури. 39

Вступ

Актуальність дослідження. Необхідність постійного вдосконалення системи і практики освіти обумовлена соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві. Питання підвищення якості навчання і рівня вихованості особистості учня були і залишаються пріоритетними в сучасній методиці викладання трудового навчання.

Реформування шкільної освіти і впровадження нових педагогічних технологій в практику навчання слід розглядати як найважливішу умову інтелектуального, творчого і морального розвитку учня. Саме розвиток стає ключовим словом педагогічного процесу, сутнісним, глибинним поняттям навчання.

Трудове навчання, як учбовий предмет, має великі можливості для створення умов культурного і особового становлення школярів. Соціальне замовлення суспільства в області трудового навчання висуває завдання розвитку особистості учнів, посилення гуманістичного змісту навчання, повнішої реалізації виховного, освітнього і розвиваючого потенціалу учбового предмета стосовно індивідуальності кожного учня.

Нетрадиційний урок - одна з форм організації навчання і виховання школярів. Ефективність нетрадиційних форм навчання і розвитку добре відома. Такі заняття наближають шкільне навчання до життя, реальної дійсності. Діти охоче включаються в такі заняття, бо треба виявити не лише свої знання, але і кмітливість, творчість.

За допомогою нетрадиційних уроків можна розв'язати проблему диференціації навчання, організації самостійної пізнавальної діяльності учнів, фізичного експерименту.

Зниження рівня знань учнів більшою мірою пояснюється якістю уроків: шаблоном, одноманітністю, формалізмом, нудьгою. Багато учителів шукають різні способи "пожвавлення" уроку, залучення учнів до активної роботи, різноманітності форм пояснення нового матеріалу. Зрозуміло, ні в якому разі не можна відмовлятися від традиційного уроку, як основної форми навчання і виховання дітей. Але надати уроку нестандартні, оригінальні прийоми необхідно для активізації розумової діяльності учнів. Це не заміна старих уроків, а їх доповнення і переробка, внесення пожвавлення, різноманітності, якою підвищують інтерес, сприяючи вдосконаленню учбового процесу. На таких уроках учні захоплені, їх працездатність підвищується, результативність уроку зростає.

Але потрібно помітити, що у виборі нестандартних уроків потрібна міра. Учні звикають до незвичайних способів роботи, втрачають інтерес, успішність помітно знижується. Місце нетрадиційних уроків в загальній системі повинне визначатися самим учителем залежно від конкретної ситуації, умов утримання матеріалу і індивідуальних особливостей самого учителя.

Предмет дослідження: процес нетрадиційного навчання на уроках трудового навчання.

Об’єкт дослідження: уроки трудового навчання у 3-му класі.

Мета роботи: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка застосування нетрадиційних форм навчання на уроках трудового навчання та методики їх проведення в 3 класі.

Завдання:

Вивчити психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження.

Показати необхідність застосування нестандартних уроків в навчально-виховному процесі.

Теоретично обґрунтувати, експериментально підтвердити позитивний вплив нестандартних уроків на навчально-виховний процес.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Закрыть

Нетрадиционные уроки трудового обучения и методика их проведения в 3 классе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.