Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

1. ФОРМИ І МЕТОДИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ 4

1.1. Зміст позакласної роботи з географії 6

1.2. Вивчення історії географії 6

1.3. Вивчення геології 8

1.4. Вивчення загального землезнавства. 11

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ.. 13

2.1. Позакласне читання географічної літератури. 14

2.2. Стінна газета. 16

2.3. Географічні екскурсії і походи. 17

2.4.Настільні і рухливі географічні ігри на місцевості 21

3. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ПО ПРОВЕДЕННЮ ОЛІМПІАД.. 25

ВИСНОВКИ.. 30

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 31

ВСТУП

Позакласна робота – це організована і цілеспрямована позаурочна діяльність учнів, мета якої розширити й поглибити знання, вміння і навички, розвинути в них самодіяльність і творчі здібності, задовольнити їх інтерес до географії та забезпечити розумний відпочинок.

Методика позакласної роботи з географії вивчає завдання, зміст, форми і методи позакласної діяльності учнів. Предметом її дослідження є діяльність учнівських добровільних об’єднань, що захоплюються географічною наукою.

Пізнавальні й виховні завдання позакласної роботи з географії визначаються на основі загально дидактичних принципів.

Актуальність теми курсової роботи полягає у важливості навчання вчителів постійному поєднанню у своїй виховній діяльності як програмних методів так і позапрограмних методів навчання дітей географії.

Метою курсової роботи є розгляд форм і методів викладання географії на позакласній основі та в позаурочні часи.

Для досягнення поставленої мети автор ставить перед собою такі завдання:

- Дати визначення формам і методам позакласного викладання географії:

- визначити загальний зміст позакласної роботи з учнями;

- розглянути практичні приклади застосування деяких методів позакласної роботи.

- Детально розглянути організаційні форми позакласної роботи;

- Охарактеризувати один з методів позакласного виховання учнів з географії.

Структурно курсова робота складається з вступу, трьох частин, висновків та використаної літератури.

Закрыть

Методика организации и проведения внеклассовой и внеурочных мероприятий по географии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.