План

1. Скласти перелік заходів, які повинні проводити батьки дитини, що заїкається, з метою організації її загального та мовленнєвого режиму в умовах родини 2

2. Дібрати завдання для обстеження стану звуковимови дітей дошкільного віку 5

3. Дібрати завдання для проведення логопедичного обстеження дітей із дизартрією 7

ІІ. Імпресивне мовлення

Стан фонематичних процесів

Фонематичні уявлення:

впізнати та виділити (плеснути в долоні, підняти вгору руку, топнути ніжкою тощо) звук з ряду звуків («Злови звук»):

А – а, у, і, а, о, а 

У – у. о, е, у, у, о 

С – с, м, ж, с, з, с 

Д – д, к, д, т, м, д

впізнати та виділити заданий склад з ряду складів («Злови склад»):

ЖА – ма, жа, со, ту, жа 

ЗУ – на, да, зу, су, зу

виділення першого звука у слові: акула, осінь, стіл, шпак, риба

виділення останнього звука у слові: рука, лосі, лапи, дах, мак, ніс, морж

пригадати слова із заданим звуком

розкласти малюнки на групи (без проговорювання, без опори на слух) на задані (опозиційні) звуки (шапка – сапка; мишка – миска; рис – лис; перець – палець; Марина – малина; )

відібрати малюнки (іграшки) із заданим звуком.

Фонематичний слух (сприймання):

розрізнення слів-паронімів на слух (з опорою на наочність: рак-лак, коса-коза, слива-злива, миска-мишка, горіх-горох, сапка-шапка, Марина-малина, рис-лис, палець-перець)

повторення за логопедом ряду складів, слів:

па-ба-па то-до-то пити-бити-мити вити-лити-рити

Фонематична (слухова) увага:

чи правильно я називаю картинки: пігнівчик, півгнівчик (пінгвінчик); тевелізор, делевізор (телевізор); болоток, мотолок (молоток), данан, бабан, набан (банан) тощо?

знайди малюнок із заданим звуком

подивись на малюнки та покажи, де на малюнку мак, а де рак, де на малюнку мак, а де лак? Аналогічно приклади слів-паронімів.

Фонематичний (слуховий) контроль:

послухай та скажи, чи правильно я назвала картинку (рак (лак), коса (коза), слива (злива), миска (мишка), горіх (горох), сапка (шапка), Марина (малина), рис (лис), палець (перець));

кафа, кася, катя (каша), пігнівчик (пінгвінчик), кошоладка (шоколадка), бемегот (бегемот), акета (ракета), мотолок (молоток) тощо.

Психолінгвістичний компонент дослідження стану сформованості усного мовлення дітей-дизартриків

Лексичне значення слова.

Назви, будь-ласка:

Які ти знаєш фрукти, одяг, іграшки, посуд, меблі;

що ти умієш (любиш) робити?

яка у тебе мама (тато, сестра, брат, бабуся, дідусь).

Іменники:

рівень узагальнення слів («Назви одним словом»):

-Яблуко, груша, вишні, слива

-Тарілка, чашка, каструля, ложка

-Лялька, м’яч, ведмедик, кубик

-Собака, котик, корова, коник

назвати частини предметів, частини тіла тварин та людини (ляльки)

назвати предмети за їх призначенням, а людей за родом їх занять:

-«Як називається предмет, яким розчісують волосся?»

-«Як називається предмет, за допомогою якого їдять борщ?»

-«Як називають людину, яка лікує (навчає дітей і т. ін.)?»

Дієслова:

що роблять або як пересуваються? Пташка, риба, змія, собака, машина, хлопчик

хто як подає голос? Кіт, півень, корова, свиня, жабка, собака, коза, кінь

що роблять цими предметами? Лопатою, ложкою, рушником, віником, олівцем, сокирою

Прикметники:

підібрати ознаки до предметних малюнків (гра «Який? Яка? Яке? Які?»):

Лимон – який? Подушка – яка? Ліжко – яке? Олівці – які?

утворення присвійних прикметників (гра «Чий? Чия? Чиє? Чиї?»):

Чий хвіст? Чия морда? Чиї вуха?

утворення прикметників від іменників (гра «Які вони»):

Мотрійка з дерева ніж із заліза банка із скла пальто із шкіри

Багатозначні слова:

покажи, будь-ласка, за малюнками:

а) спинку дитини, спинку стільчика;

б) носик дитини, носик чайника;

в) крило літака, крило птаха, крило носа

Протилежне значення слова (антоніми):

продовж речення:

їжачок – маленький, а слон -________;

сніг білий, а земля - ________;

вдень світло, а вночі - _______;

калюжа мілка, а море - _________;

лимон кислий, а цукерка -_______

назви слова із протилежним значенням: сухий, м’який, білий, злий, великий, чистий, веселий.

Граматичне значення слова.

Стан граматичної системи словозміни:

узгодження іменника з числівником: олівець, цукерка, м’яч

узгодження прикметника з іменником в роді та числі: сукня, м’яч, яблуко, олівці

утворення родового відмінку («Чого немає?»): машинка, м’ячик, ручка

Стан граматичної системи словотворення:

суфіксальне словотворення (утворення слів-іменників із зменшувально-пестливим значенням (за аналогією): стіл і…; яблуко і…; миска і …; дерево і …

префіксальне словотворення: ходить; малює; співає.

Закрыть

Логопедия 18

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.