План

1. Завдання та зміст логопедичної роботи при ринолалії за А. Іпполітовою

2. Дизартрія: визначення, причини, синдроми та форми

3. Система комплексної корекційно-педагогічної роботи при дизартрії

4. Стерта дизартрія: характеристика дефекту, диференціальна діагностика, особливості корекційної роботи

5. Загальний недорозвиток мовлення: структура дефекту, характеристика рівнів мовленнєвого недорозвинення

6. Логопедична робота з дітьми першого-другого рівнів мовленнєвого розвитку 

3. Система комплексної корекційно-педагогічної роботи при дизартрії

Система логопедичного впливу при дизартрії має комплексний характер: корекція звуковимови поєднується з формуванням звукового аналізу і синтезу, розвитком лексико-граматичної сторони мовлення і зв'язного висловлення. Специфікою роботи є поєднання з диференційованим артикуляційним масажем і гімнастикою, логопедичною ритмікою, а інколи із загальною лікувальною фізкультурою, фізіотерапією й медикаментозним лікуванням.

Логопедична робота при дизартрії проводиться поетапно.

Перший етап, підготовчий – основні його цілі: підготовка артикуляційного апарату до формування артикуляційних укладів, у дитини раннього віку – виховання потреби в мовленнєвому спілкуванні, розвиток і уточнення пасивного словника, корекція дихання та голосу.

Важливим завданням на цьому етапі є розвиток сенсорних функцій, особливо слухового сприймання та звукового аналізу, а також сприйняття і відтворення ритму.

Методи і прийоми роботи диференціюються в залежності від рівня розвитку мовлення. При відсутності мовних засобів спілкування в дитини стимулюють початкові голосові реакції і викликають звуконаслідування, яким додають характер комунікативної значимості.

Другий етап формування первинних вимовних умінь і навичок. Основна мета його: формування правильної вимови голосних і приголосних звуків. Проводиться робота з корекції артикуляційних порушень: при спастичності — розслаблення м'язів артикуляційного апарата, вироблення контролю над положенням рота, розвиток артикуляційних рухів, розвиток голосу; корекція мовного подиху; розвиток відчуттів артикуляційних рухів і артикуляційного праксису.

Артикуляційна гімнастика. Багато вправ проводять із закритими очима, залучаючи увагу дитини пропріоцептивного відчуття. Артикуляційна гімнастика диференціюється в залежності від форми дизартрії і тяжкості ураження артикуляційного апарата.

Розвиток голосу. Для розвитку і корекції голосу в дітей з дизартрією використовуються різні ортофонічні вправи, спрямовані на розвиток координованої діяльності подиху, фонації й артикуляції. Робота над голосом починається після артикуляційної гімнастики і масажу, розслаблення шийної мускулатури, спеціальних вправ по виконанню рухів головою в усі сторони (м'яза шиї розслаблені) з одночасним проголошенням ланцюжків голосних звуків: и-е-о-у-а.

Корекція видиху. Дихальна гімнастика починається з загальних дихальних вправ, ціль яких збільшити обсяг подиху нормалізувати його ритм. Дитину вчать дихати при закритому роті, поперемінно затискаючи то одну, то іншу ніздрю.

Проводяться вправи по тренуванню носового видиху. Дитині дається інструкція не відкривати рот: «Вдихай глибоко і видихай довгостроково через ніс».

Розвиток відчуттів артикуляційних рухів і артикуляційного праксису. Для розвитку артикуляційного праксису велике значення має ранній початок логопедичної робота. Підбираються серії складів, що потребують послідовної зміни різних артикуляцийних рухів.

Корекція вимови. Використовується принцип індивідуального підходу. Прийоми постановки і корекції звуку вибираються індивідуально. При порушеннях вимови декількох звуків важлива послідовність у роботі. У першу чергу для корекції відбираються ті фонеми, що у визначених контекстах можуть вимовлятися правильно, а також ті, моторні координації які найбільш прості.

При формуванні звуковимовних умінь і навичок у різних ситуаціях мовної комунікації, попередженні і подоланні вторинних порушень мовлення логопед проводить роботу з автоматизації і диференціації звуків, формуванню вимовних навичок у різних ситуаціях спілкування. Звуки закріплюються в словах і реченнях.

Третій етап формування первинних комунікативних вимовних навичок. Основна мета його: розвиток мовленнєвого спілкування у різних ситуаціях. Здійснюється логопедом за традиційною методикою.

Успіх логопедичних занять багато в чому залежить від початку і систематичності їх проведення.


4. Стерта дизартрія: характеристика дефекту, диференціальна діагностика, особливості корекційної роботи

Стерта форма дизартрії за своїми ознаками є дуже подібною на поліморфну дислалію і найчастіше діагностується після п’яти років. Дітям, симптоматика яких відповідає стертій формі дизартрії, необхідно проконсультуватися у невролога для уточнення або спростування діагнозу та призначення адекватного лікування.

Для раннього виявлення цієї форми дизартрії та правильної організації корекційної роботи необхідно знати симптоми, що характеризують це порушення та причини його виникнення. Можливі причини виникнення стертої форми дизартрії:

1. Під час внутрішньоутробного розвитку: гострі та хронічні інфекції; інтоксикації; токсикози; резус-конфлікти; гіпоксії (кисневе голодування).

2. Під час пологів: асфіксія; пологові травми; крововиливи при стрімких або затяжних пологах.

3. У ранньому віці дитини інфекційні хвороби нервової системи (менінгіти, менінгоенцефаліти).

Звуковимова при стертій дизартрії характеризується: змішуванням, плутанням, заміною й відсутністю звуків, тобто як і при дислалії. Найпоширенішим дефектом є порушення вимови свистячих та шиплячих звуків, досить часто зустрічається міжзубна вимова, бічні призвуки. Звуки при стертій дизартрії ставляться так, як і при дислалії, але вони набагато важче автоматизуються і вводяться в мовлення. Діти зазнають труднощів у вимові слів складної складової структури, спрощують звуконаповнюваність, пропускаючи деякі звуки при збігу приголосних.Порушується тембр мовлення, з'являється носовий відтінок у мовленні. Темп мовлення часто є прискореним. При декламуванні віршів мовлення дитини монотонне, поступово стає малозрозумілим, голос згасає. У спонтанному мовленні голос дітей стає тихим, вони не можуть за наслідуванням змінювати висоту і силу голосу, імітуючи голоси тварин.

Досить часто зустрічаються діти з достатнім самоконтролем, у яких не спостерігається порушень звуковимови, слова вони вимовляють скандовано, тобто по складах, і на перше місце виступає тільки порушення просодики.

Складна структура мовленнєвого порушення при стертій формі дизартрії потребує комплексного підходу в організації та проведенні корекційної роботи та містить: медичний вплив; психолого-педагогічну допомогу; логопедичну роботу.

Система логопедичного впливу при даній формі дизартрії має комплексний характер і передбачає:

І. Корекцію фонетико-фонематичних порушень:

1) розвиток дрібної моторики та моторики артикуляційного апарату;

2) формування й автоматизація правильної артикуляції звуків мовлення;

3) формування інтонаційної виразності мовлення;

4) формування сприйняття усного мовлення.

ІІ. Розвиток лексико-граматичної будови мовлення.

Проблеми диференціальної діагностики стертої дизартрії, організації логопедичної допомоги дітям даної категорії залишаються актуальними, враховуючи, що це одне із самих поширених мовленнєвих порушень, які зустрічаються в логопедичній практиці, та недостатність розроблення питань діагностики та змісту корекційної роботи як в теоретичному, так і в практичному плані. А своєчасне виявлення та корекція порушень при стертій формі дизартрії є необхідною умовою психологічної готовності дітей до засвоєння шкільних знань. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Логопедия 10

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.