План

1. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу в курсі математики початкових класів. Методика вивчення з молодшими школярами числових виразів та виразів, що містять змінну. Методика вивчення числових рівностей та нерівностей.

2. Методика вивчення рівнянь, нерівностей, що містять змінну.

3. Методика розв’язування задач на подвійне зведення до одиниці та ускладнених задач на знаходження четвертого пропорційного.

4. Методика ознайомлення учнів з геометричними фігурами та їх найпростішими властивостями (точка, пряма, відрізок, ламана, многокутники, коло, круг тощо).

5. Методика навчання учнів розв’язувати задачі на розпізнавання геометричних фігур, поділ фігур на частини та складання фігур із заданих частин.

6. Методика навчання учнів розв’язувати задачі на обчислення периметра та площі геометричних фігур.

7. Методика ознайомлення учнів з поняттям частина і дріб. Система вивчення дробів у початковій школі. Порівняння дробів.

6. Методика навчання учнів розв’язувати задачі на обчислення периметра та площі геометричних фігур.

В задачах з геометрії часто потрібно знайти периметр фігури. Периметром фігури називається довжина обмежує її лінії. Можна, звичайно, просто виміряти довжину цієї лінії. Однак, результати таких вимірювань можуть виявитися недостатньо точними.. Тому на практиці і при вирішенні геометричних задач зазвичай використовують спеціальні формули.

Щоб знайти периметр фігури, обмеженої ламаною лінією, складіть довжини всіх складових її відрізків. Якщо довжини відрізків невідомі, виміряйте їх за допомогою циркуля і лінійки. Якщо фігура має порівняно великі розміри, скористайтеся рулеткою. Одиницею виміру периметра будуть служити ті ж одиниці, в яких задані довжини складових відрізків. Якщо одиниці виміру різні, то їх необхідно привести до одного виду.Наприклад, якщо земельна ділянка має трикутну форму з довжинами сторін 10, 20 і 30 метрів, відповідно, то його периметр складе: 10 + 20 + 30 (м).

Для знаходження периметра простих геометричних фігур, скористайтеся спеціальними формулами.Щоб знайти периметр ромба (зокрема, квадрата), помножте довжину його боку на чотири. Тобто, скористайтеся наступними формулами:

П (ромб) = П (квадрат) = 4 * с,де с - довжина сторони ромба (квадрата), П - його периметр.

Для знаходження периметра паралелограма (зокрема, прямокутника), складіть його довжину і ширину і помножте на два (під довжиною і шириною маються на увазі довжини двох суміжних сторін). Наочніше, це можна записати в наступному вигляді:

П (паралелограм) = П (прямокутник) = 2 * (д + ш), де:д і ш - довжина і ширина паралелограма

Щоб знайти периметр кола, обчисліть довжину обмежує його кола. Для цього скористайтеся класичною формулою:П (коло) =? * Д абоП (коло) = 2 *? * Р,

де: Д - діаметр кола, Р - радіус кола,? - Число "пі", приблизно рівне 3,14.

Якщо відома довжина діагоналі квадрата, то для знаходження його периметра використовуйте наступну формулу:П (квадрат) = 2? 2 * д,де д - довжина діагоналі квадрата.

Периметр квадрата можна розрахувати, використовуючи інформацію про його площі. Для цього скористайтеся наступним правилом:П (квадрат) = 4 *? Sкв,де Sкв - площа квадрата.


7. Методика ознайомлення учнів з поняттям частина і дріб. Система вивчення дробів у початковій школі. Порівняння дробів.

Правильні уявлення про частини, а пізніше про дроби будуть сформовані тоді, коли діти своїми руками зроблять, наприклад, половину круга, знайдуть четверту частину смужки та ін.

Учитель запитує, хто бачив половину хлібини, ставить завдання показати половину кружечка, розділити навпіл смужку паперу. Перегинаючи круг, смужку паперу навпіл, діти роблять висновок, що половини одного й того самого круга чи тієї самої смужки паперу рівні між собою. На цьому самому уроці вони розглядають малюнок (12 см).Перша смужка поділена на З рівні частини, а друга — на 4. Знайдіть, чому дорівнює третя і четверта частини смужки. Третя частина ще називається третина, а четверта — чверть. Покажіть на малюнках третю і четверту частини круга.Учні знаходять половину числа 12, третину числа 15, чверть числа 8 та ін.

Діти повинні усвідомити, що для знаходження половини числа його треба поділити на 2, для знаходження третини — поділити на 3, для знаходження чверті — поділити на 4.

У 3 класі дітей вчать позначати частини цифрами. їм потрібно спочатку показати поділ першого круга на дві рівні частини, другого — на чотири рівні частини. Тоді необхідно з'ясувати з ними, на скільки рівних частин поділені дані круги. Щоб порівняти частини учні зображ їх за доп відрізків.

Терміни "чисельник", "знаменник" не вводять. Просто кажуть, що число під рискою показує, на скільки рівних частин поділили круг, а число над рискою показує, що взяли одну таку частину.

Задачі на обчислення частин числа діти розв'язують, спираючись на розуміння процесу знаходження частини числа. Щоб знайти, наприклад, четверту частину числа, треба це число поділити на чотири; щоб обчислити довжину 1/3 смужки, потрібно довжину смужки поділити на 3. Задача. У шкільному саду росте 60 дерев. 1/3 дерев становлять яблуні і 1/4 — груші. Скільки яблунь і груш у саду разом?

Яку частину дерев у саду становлять яблуні? (Одну третю частину). Як знайти третю частину від числа 60? (Треба 60 поділити на 3). Скільки яблунь в саду? (60: 3 = 20 (ябл.)).

В основі розв'язування задач на знаходження числа за його відомою частиною лежить розуміння учнями того, що дві других (дві половини), три третіх, становлять ціле, весь предмет.

Задача. Відрізок АК становить 1/4 відрізка АВ і дорівнює 20 мм. Знайдіть довжину відрізка АВ

Яку частину відрізка АВ становить відрізок АК? (Одну четверту частину). Скільки таких четвертих частин є у цілому відрізку АВ? (У відрізку АВ вміщується таких чотири четвертих частини). Яка довжина однієї четвертої частини відрізка АВ?(20 мм). Як знайти всю довжину відрізка АВ? (Треба по 20 мм взяти 4 рази, тобто 20 • 4 = 80 (мм)).

Учитель пояснює, що частини записують за допомогою двох цифр.

Ознайомлення з дробамиУ 4 класі актуалізують знання школярів про частини: їх утворення, позначення, знаходження частини числа та числа за його відомою частиною, вчать порівнювати частини.Порівнюють частини тільки з опорою на унаочнення.Користуючись малюнком, учні з'ясовують, наприклад, скільки четвертих частин у половині, скільки восьмих частин у цілому і т. ін. Наочно бачать, що 1/4 < 1/2; 1/2 > 1/8; 1/8 > 1/10 і т. ін.

Із дробами учні ознайомлюються, виконуючи під керівництвом учителя такі вправи:

На скільки рівних частин поділено кожний квадрат?Як називається незаштрихована частина у квадраті? Скільки таких частин у квадраті заштриховано?Полічіть, на скільки рівних частин поділено кожний круг. Скільки таких частин заштриховання.Скільки таких шостих частин заштриховано у другому крузі? (2). Тобто заштриховано 2/6 частини. (Вчитель записує на дошці).

Числа виду 1/2, 2/3, 3/4, 1/6, 2/3, 5/6 називаються дробовими числами. Число 5/6 — дріб, 5 — чисельник дробу, а 6 — знаменник дробу. Число під рискою дробу — знаменник — показує, на скільки рівних частин поділено ціле. Число над рискою дробу — чисельник — показує, скільки взято рівних частин цілого.

Для закріплення матеріалу учні виконують такі вправи: запишіть у вигляді дробу, яку частину прямокутника заштриховано, прочитайте дроби і поясніть, як їх утворено.

Довжина відрізка Ав = 10 см. Чому дорівнює 3,5 цього відрізка? Діти зображ на відрізку.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Методика изучения математики 5

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.