План

1. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу в курсі математики початкових класів. Методика вивчення з молодшими школярами числових виразів та виразів, що містять змінну. Методика вивчення числових рівностей та нерівностей.

2. Методика вивчення рівнянь, нерівностей, що містять змінну.

3. Методика розв’язування задач на подвійне зведення до одиниці та ускладнених задач на знаходження четвертого пропорційного.

4. Методика ознайомлення учнів з геометричними фігурами та їх найпростішими властивостями (точка, пряма, відрізок, ламана, многокутники, коло, круг тощо).

5. Методика навчання учнів розв’язувати задачі на розпізнавання геометричних фігур, поділ фігур на частини та складання фігур із заданих частин.

6. Методика навчання учнів розв’язувати задачі на обчислення периметра та площі геометричних фігур.

7. Методика ознайомлення учнів з поняттям частина і дріб. Система вивчення дробів у початковій школі. Порівняння дробів.

У 3 класі діти вчаться розв'язувати рівняння на знаходження невідомогомножника, діленого, дільника. Кожне з цих рівнянь розглядають одразу післяознайомлення з відповідним правилом. До розгляду правил учні мають справуз рівняннями цього виду на рівні вправи з "віконцями".

Підготовча робота розпочинається при вивченні нумерації в межах 10. Діти знайомляться із числовими нерівностями, їх символікою і термінологією та розв’язують вправи виду 5>‘, 5+3>‘. Після введення символу х, що позначає змінну, ознайомлюють учнів з нерівністю із змінною.

12 х< 96 1 спосіб (підбору)

Нехай х = 1, тоді 12 1 = 12, 12 < 96 (число 1 підходить)

Нехай х = 2, тоді 12 2 = 24, 24 < 96 (число 2 підходить)

Числа 3, 4, 5, 6, 7 також підходять

2 спосіб(зведення до рівняння) Зведемо нашу нерівність до рівняння:

12 х = 96 х= 96: 12 х = 8 12 8 = 96

Класифікація

1. Найпростіші рівняння:

1) на знаходження доданків (першого або другого): х+5=13.

Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок.

2) на знаходження зменшуваного: х-7=20.

Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від’ємник.

3) на знаходження від’ємника: 24-х=10.

Щоб знайти невідомий від’ємник,потрібно від зменшуваного відняти різницю.

4) на знаходження множників (першого або другого): х5=20.

Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник.


3. Методика розв’язування задач на подвійне зведення до одиниці та ускладнених задач на знаходження четвертого пропорційного.

На подвійне зведення до одиниці.

В цих задачах дано по 2 значення кожної з двох величин і одне значення з третьої величини, а вимагається знайти друге відповідне значення третьої величини за умови, що четверта стала.

“За 5 днів 6 машин витягнули 2400 метрів дроту. Скільки метрів дроту витягнуть 16 таких машин за 20 днів?”.

Про які величини йдеться в задачі? – про кількість машин, про час, виражений у днях, про кількість витягнутого дроту, яка виражена у метрах. Що означає те, що машина витягнула дріт? - що вона виконувала певну роботу з витягування дроту. Що будемо називати виконаною роботою? - кількість витягнутого дроту. Які ж величини слід записати у таблицю? – кількість машин, час роботи та виконана робота. За один день кожна з машин виконує однакову роботу. Кількість дроту, яку витягує одна машина за один день, називають продуктивністю праці. Яка ж четверта величина задана у цій задачі неявно? - продуктивність праці, яка виступає коефіцієнтом пропорційності.

Продуктивність праці Кількість машин Час Виконана робота
Однакова - ? 6 16 5 днів 20 днів 2400 м ?

Що можна визначити, знаючи, що за 5 днів 6 машин витягують 2400 метрів дроту? – а) скільки дроту витягнуть 6 машин за 1 день; б) скільки дроту витягне 1 машина за 5 днів. Що можна визначити, знаючи скільки дроту витягнуть 6 машин за 1 день? - скільки дроту витягне 1 машина за 1 день. Що можна визначити, знаючи скільки дроту витягне 1 машина за 1 день? –а) скільки метрів дроту витягнуть 16 таких машин за 1 день; б) скільки метрів дроту витягне 1 така машина за 20 днів. Що можна визначити, знаючи скільки метрів дроту витягнуть 16 таких машин за 1 день? – скільки метрів дроту витягнуть 16 таких машин за 20 днів.

Що будемо визначати у першій дії? - скільки метрів дроту витягує 1 машина за 5 днів (або скільки метрів дроту витягують 6 машин за 1 день). Як це будемо визначати? – загальну кількість витягнутого дроту поділимо на 6 (зменшимо у 6 разів). Що будемо визначати у другій дії? – скільки метрів дроту витягне 1 машина за 1 день. Як це будемо робити? – кількість дроту, визначеного у першій дії поділимо на 5 (або зменшимо у 6 разів). Що будемо визначати у третій дії? - скільки метрів дроту витягують 16 машин за 1 день (або скільки метрів дроту витягне 1 машина за 20 днів). Як це будемо робити? – результат, одержаний у другій дії, збільшимо у 16 разів (або результат, одержаний у другій дії, збільшимо у 20 разів). Що визначатимемо у четвертій дії? - скільки метрів дроту витягують 16 машин за 20 днів. Як це будемо робити? – результат третьої дії помножимо на 20 (або результат третьої дії помножимо на 16).

1) 2400:6=400 (м) – дроту витягує одна машина за 5днів

2) 400:5=80 (м) – дроту витягує одна машина за 1 день

3) 8016=1280 (м) – дроту витягує 16 машин за 1день

4) 128020=25600 (м) - дроту витягує 16 машин за 20 днів

Відповідь: 25600 метрів дроту витягують 16 машин за 20 днів.

Відбулось подвійне зведення до одиниці. До од зведено кожну з двох величин, для яких дано по 2 значення.


4. Методика ознайомлення учнів з геометричними фігурами та їх найпростішими властивостями (точка, пряма, відрізок, ламана, многокутники, коло, круг тощо).

Основним завданням вивчення геометричного матеріалу в 1-3 класах є формування в учнів чітких уявлень і понять про такі геометричні фігури, як точка, пряма лінія, відрізок прямої, ламана лінія, кут, многокутник, круг. Одним із завдань навчання є вироблення в учнів практичних умінь вимірювати і будувати геометричні фігури за допомогою креслярських і вимірювальних інструментів і без них. Треба також дати початкове уявлення про точність побудов і вимірювань. Геом мат в курсі матем не виділено в окремо тему або розділ. На його вивч виділяється 3 – 7 хв кожного уроку матем.

Враховуючи завдання під час вивчення геом. матеріалу треба широко використовувати різні наочні посібники. При ознайомл вчитель повинен навчити виділяти, називати і показувати геом. фігури, правильно зображати фігури на паперу і дошці, позначати вказану фігуру за доп букв.

Розкриваючи геом. матеріал учням 1-3 класів, треба враховувати, що перші уявлення про форму, розміри і взаємне положення предметів у просторі діти нагромаджують ще в дошкільний період.

З точкою учні ознайомлюються з перших кроків навчання в 1 класі. Діти за зразком виконують такі завдання: поставити точку в середині клітинки, в середині однієї з сторін клітинки,з’єднайте поставлені точки відрізками за зразком.Точка – це слід який залишає олівець на папері чи місце перетину двох відрізків. У 2 класі учні ознайомл. з позначенням точок латинськими буквами. Через 21 точку можна провести безліч прямих. Через 2 єдину пряму в безліч кривих.

З відрізком прямої учні ознайомлюються також практично: позначають на прямій дві точки і вчитель пояснює, що цю частину прямої від одної точки до другої називають відрізком прямої, або коротко - відрізком, а точки - кінцями відрізка. Діти ставлять точки на інших прямих, накреслених на дошці і показують утворені відрізки і кінці відрізків Поступово учні переконуються, що рівні відрізки мають однакове число взятих одиниць довжини, а нерівні - неоднакове число: той відрізок має більше одиниць, який довший. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Методика изучения математики 5

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.