План

1. Системи автоматизованого контролю знань.

2. Мультимедійний проектор. Під’єднання до джерел інформації

3. Методика використання мультимедійного проектора на уроці.

4. Техніка безпеки під час роботи з мультимедійним проектором.

5. Поняття мультимедійного комплексу.

6. Використання інтерактивних дошок вчителем початкової школи.

7. Режими роботи інтерактивних дошок.

8. Функції інтерактивних дошок.

9. Способи використання інтерактивних дошок в навчальному процесі.

10. Методика використання відеоапаратури.

11. Методика організації і проведення веб-занять.

12. Методика організації і проведення веб-конференцій.

13. Сфери застосування відео конференцій.

14. Використання веб-камери у навчальному процесі.

5. Поняття мультимедійного комплексу.

Інтерактивна дошка (ІД) створена для використання у комплекті з комп’ютером і мультимедійним проектором і складає програмно- технічний або програмно-технологічний навчальний комплекс. Такі комплекси, головним чином, відрізняються один від одного не габаритними й технічними характеристиками інтерактивних дошок, проекторів і комп’ютерів, а можливостями програмного забезпечення ІД, що входить до комплекту з ними. Інтерактивна дошка – це основний елемент інтерактивної системи, що складається з проектора, комп’ютера, драйвера інтерактивної дошки та спеціалізованого програмного забезпечення. Весь комплекс призначений для роботи з матеріалом, що представлений у цифровому вигляді. ІД відрізняється від звичайного монітора поверхнею, яка чутлива до дотику та має великі розміри – для зручності в роботі з аудиторією. Подібно до звичайного комп’ютерного монітора управління прикладними програмами комп’ютера здійснюється або курсором мишки, або з екранної клавіатури, що виведена на поверхню дошки. Роль курсору мишки на цьому вторинному моніторі з сенсорною поверхнею виконує будь-який твердий предмет, зокрема палець, фломастер або указка.


6. Використання інтерактивних дошок вчителем початкової школи.

1) Презентації, демонстрації й моделювання. Інтерактивна дошка - коштовний інструмент для навчання всього класу. Це - візуальний ресурс, що може допомогти вчителям зробити уроки живими й привабливими для учнів. Інтерактивна дошка дозволяє піднести учням інформацію, використовуючи широкий діапазон засобів візуалізації (карти, таблиці, схеми, діаграми, фотографії тощо).

2) Підвищення активності учнів на уроці. Багато вчителів стверджують, що учні більш активні і зацікавлені на уроці, на якому використовується інтерактивна дошка. Інформація стає для них більше доступною й зрозумілою, що поліпшує атмосферу розуміння в класі, а учні - більш націлені на роботу.

3) Збільшення темпу уроку при використанні інтерактивної дошки. Якщо у вас є інтерактивна дошка, то більше не доведеться чекати, коли учень напише завдання на дошці, і кілька хвилин уроку будуть загублені - учитель може виводити на екран заздалегідь підготовлені матеріали, і час уроку буде використано тільки на вирішення поставлених завдань. Усі записи на інтерактивній дошці можуть бути збережені в комп'ютері й знову відкриті при повторенні пройденого матеріалу або передані учневі, що пропустив урок через хворобу.


7. Режими роботи інтерактивних дошок.

Режим контролю - дошка лише наладжує взаємодію користувача з операційною системою (ОС), замінюючи мишу. Режим коментарів - у другому маркер використовується за прямим призначенням, тобто для письма и рисування. Відмітимо, що графічний редактор для цього не обов’язковий: програма рисує прямо на тому фоні, який є на екрані, будь-то картинка «Робочого столу», слайди PowerPoint, вікна прикладних програм і т.п. Віконний режим – дошка має вигляд аркушу паперу, на якому можна створювати різноманітні графічні зображення та написи за допомогою наявних інструментів. Повноекранний режим.


8. Функції інтерактивних дошок.

можливість робити позначки й записи поверх виведених на екран зображень; групові форми роботи; спільна робота над документами, таблицями або зображеннями (також за допомогою конференц-зв'язку); управління комп'ютером без використання самого комп'ютера (управління через інтерактивну дошку); робота з інтерактивною дошкою як зі звичайною, але з можливістю зберегти результат, роздрукувати зображення на дошці на принтері; зміна тексту у виведених на екрані документах, використовуючи віртуальну клавіатуру, що настроюється в програмному забезпеченні дошки; зміна будь-яких документів або зображень на екрані, використання будь-яких позначок; збереження на комп'ютері в спеціальному файлі всіх позначок, які вчитель робить під час уроку, для подальшої демонстрації на інших уроках або через Інтернет; передача збережених під час уроку записів будь-якому учневі, що пропустив заняття або не встиг зробити відповідні записи у своєму зошиті; демонстрація роботи одного учня всім іншим учням класу; демонстрація навчальних відеороликів; створення малюнків на інтерактивній дошці без використання комп'ютерної миші; створення малюнків, схем і карт під час проведення уроку, які можна використати на наступних заняттях, що заощаджує час на уроці;


9. Способи використання інтерактивних дошок в навчальному процесі.

Використання інтерактивних плакатів в навчальному процесі сприяє тому, що учні краще сприймають матеріал, підвищується інтерес до предмета, підвищується ефективність їх самостійної роботи та впливає на якість формування практичних умінь і навичок. Плакати формують уміння самостійно працювати з джерелами інформації, дають змогу учню бачити результат та оцінку своєї праці, можливість знайти правильну відповідь, поглибити знання. Інтерактивний плакат являє собою електронний навчальний плакат, що має інтерактивну навігацію, яка дозволяє відобразити необхідну інформацію: графіку, текст, звук. Він складається з набору слайдів, файлів (або їх поєднанням), об'єднаних загальною навігаційною системою гіперпосилань і керуючих кнопок. Всередині одного слайда зв'язки між об'єктами здійснюються за допомогою тригерів. Від звичайної презентації інтерактивний плакат відрізняє нелінійний методом подачі матеріалу, можливістю «отримання потрібної інформації в залежності від керуючих дій користувача». У зв'язку з цим центральне місце в інтерактивному плакаті відводиться слайду - заставці. Він включає в себе меню основних розділів плаката. Вони визначаються автором шляхом розбиття навчального матеріалу на модулі, мінімальні за обсягом, але замкнуті за змістом. Вхід в кожен розділ можливий тільки з меню. У деяких роботах на заставці інтерактивного плакату автори розміщують і назву теми плаката, що надає йому велику цілісність і закінченість.


10. Методика використання відеоапаратури.

а) передачі-екскурсії дають можливість побувати на тих чи інших об'єктах і ознайомитися з ними з певною дидактичною метою (особливо цекорисно для учителів-фізики й праці, бо організувати екскурсії на підприємства не завжди можливо);

б) екранізація літературних творів не лише полегшує засвоєння художнього тексту (вона сприяє виробленню як суб'єктивних оцінок на той чи інший твір та активізації власних вражень, так і об'єктивних – глибокому проникненню у зміст твору, конкретизації явища, розуміння авторської позиції), а й збільшує коло читачів, оскільки теля перегляду виникає підвищена цікавість до художнього твору, бажання перечитати його знову;

в) введення у зміст відеофільму краєзнавчого та історичного матеріалу є особливо цінним на сучасному етапі відродження нашої державності та виховання національної гідності українців.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Информационные технологии в образовании 6

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.