План

1. Інформатизація освіти. Законодавча база.

2. Завдання інформатизації освіти.

3. Основні шляхи застосування інформаційних технологій в освіті.

4. Етапи розвитку інформаційних технологій.

5. Поняття інформаційні технології.

6. Властивості інформаційних технологій.

8. Класифікація інформаційних технологій.

9. Поняття сучасних інформаційних технологій.

10. Засоби сучасних інформаційних технологій. Апаратні засоби.

11. Засоби сучасних інформаційних технологій. Програмні засоби.

12. Методи сучасних інформаційних технологій.

13. Поняття та мета сучасних інформаційних технологій навчання.

14. Педагогічні завдання сучасних інформаційних технологій навчання.

15. Роль сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі.

16. Основні можливості, які дають СІТН вчителю та учню.

17. Використання засобів сучасних інформаційних технологій в освіті.

18. Психологічні особливості впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес у початковій школі.

19. Санітарні норми організації навчання з використанням комп’ютерної

1. Інформатизація освіти. Законодавча база.

Інформатизація освіти - процес забезпечення сфери освіти методологією і практикою розробки та оптимального використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання і виховання.

Основні положення реформування освіти відповідно вимогам розвитку інформаційного суспільства в Україні відображено у Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» від 9 січня 2007 року прийнятого Верховною Радою України та Указі Президента України «Національна доктрина розвитку освіти (Україна XXI століття)» від 17 квітня 2002 року. Зараз відбувається розробка та удосконалення Закону України «Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки», де вводиться поняття електронної освіти (форма отримання освіти, що здобувається з використанням виключно інформаційно-комунікаційних технологій) та основні шляхи її реалізації.

Сучасний стан інформатизації освіти характеризується широким використанням сучасних комп’ютерів, нових інформаційно-комунікаційних технологій, соціальних мереж та сервісів.


2. Завдання інформатизації освіти.

Найважливішими завданнями інформатизації освіти є:

1. Підвищення якості підготовки фахівців на основі використання у навчальному процесі інформаційних технологій. 

2. Упровадження активних методів навчання, підвищення творчої та інтелектуальної складової. 

3. Інтеграція різноманітних видів навчальної діяльності. 

4. Адаптація технологій навчання до індивідуальних особливостей студентів. 

5. Розробка нових технологій навчання, що сприяють активації пізнавальної діяльності всіх, хто навчається, підвищують мотивацію на основі засобів і методів інформаційно-комунікаційних технологій до їх використання у професійній діяльності. 

6. Забезпечення неперервності і наступності в навчанні. 

7. Розробка навчальних матеріалів для дистанційного навчання. 

8. Удосконалення програмно-методичного забезпечення навчального процесу. 

9. Упровадження інформаційних технологій у процес спеціальної професійної діяльності фахівців різних профілів.

Серед основних шляхів застосування інформаційних технологій в освіті можна виділити наступні:

Створення інформаційних середовищ навчальних закладів;

Створення педагогічних програмних засобів (ППЗ); 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час здійснення проективного і дослідницького навчання;

Застосування мультимедійних засобів навчання;

Розробка дистанційних курсів; 

Застосування інформаційних технологій в управлінні навчальним закладом; 

Використання засобів Інтернет з метою пошуку інформації, розробки програмно-методичного забезпечення навчальних закладів, професійного і психологічного консультування; Створення Web-сайтів навчальних закладів;

Здійсненні профорієнтаційної роботи в закладах освіти;

Розробка і використання контролюючих програмних продуктів;

Створення електронних бібліотек, медіатек тощо.


3. Основні шляхи застосування інформаційних технологій в освіті.

Серед основних шляхів застосування інформаційних технологій в освіті можна виділити наступні: Створення інформаційних середовищ навчальних закладів; Створення педагогічних програмних засобів (ППЗ); Застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час здійснення проективного і дослідницького навчання; Застосування мультимедійних засобів навчання; Розробка дистанційних курсів; Застосування інформаційних технологій в управлінні навчальним закладом; Використання засобів Інтернет з метою пошуку інформації, розробки програмно-методичного забезпечення навчальних закладів, професійного і психологічного консультування; Створення Web-сайтів навчальних закладів; Здійсненні профорієнтаційної роботи в закладах освіти; Розробка і використання контролюючих програмних продуктів; Створення електронних бібліотек, медіатек тощо.


4. Етапи розвитку інформаційних технологій.

Для забезпечення інформаційного обміну між людьми на всіх етапах розвитку суспільства використовувались інформаційні технології.

Якщо в якості ознаки інформаційних технологій вибрати інструменти, за допомогою яких проводиться обробка інформації (інструментарій технології), то можна виділити наступні етапи їх розвитку

1-й етап (до другої половини XIX ст.) - «Ручна» інформаційна технологія, інструментарій якої складали: перо, чорнильниця, книга. Комунікації здійснювалися ручним способом шляхом переправки через пошту листів, пакетів, депеш. Основна мета технології - представлення інформації в потрібній формі. 

2-й етап (з кінця XIX ст.) - «Механічна» технологія, оснащена більш досконалими засобами доставки пошти, інструментарій якої складали: друкарська машинка, телефон, диктофон. Основна мета технології - представлення інформації в потрібній формі більш зручними засобами. 

3-й етап (40 - 60-і рр.. XX ст.) - «Електрична» технологія, інструментарій якої складали: електричні друкарські машинки, копіювальні машини на звичайному папері, портативні диктофони. Основна мета інформаційної технології починає переміщатися з форми представлення інформації на формування її змісту. 

4-й етап (з початку 70-х рр..) - «Електронна» технологія, основним інструментарієм якої стають великі ЕОМ і створювані на їх базі автоматизовані системи керування (АСК) і інформаційно-пошукові системи, оснащені широким спектром базових і спеціалізованих програмних комплексів. 

5-й етап (з середини 80-х рр..) - «Комп'ютерна» («нова») технологія, основним інструментарієм якої є персональний комп'ютер із широким спектром стандартних програмних продуктів різного призначення. На цьому етапі відбувається процес персоналізації АСК, що проявляється у створенні систем підтримки прийняття рішень певними спеціалістами. 

6-й етап - «мережева технологія» (іноді її вважають частиною комп'ютерних технологій) тільки встановлюється. Починають широко використовуватися в різноманітних галузях глобальні і локальні комп'ютерні мережі.


5. Поняття інформаційні технології.

Інформаційна технологія – сукупність методів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, оброблення, зберігання, поширення та відображення інформації, з метою зменшення трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їхньої надійності та оперативності.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Информационные технологии в образовании

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.