План

1. Реалізація освітньої політики у галузі вищої педагогічної освіти: здобутки і прорахунки.

2. Реалізація освітньої політики у галузі загальної середньої освіти: здобутки і прорахунки.

3. Рівні реалізації освітньої політики.

4. Роль аналізу освітньої політики у стратегічному плануванні розвитку освіти.

5. Роль держави у здійсненні освітньої політики.

6. Роль міжнародних організацій та проектів в розробці та реалізації освітньої політики в Україні.

7. Складові освітньої політики як міждисциплінарної сфери знань, їх характеристика.

8. Соціальний вимір вищої освіти.

9. Соціальні індикатори освітньої політики, їх характеристика.

Етапи формування державної освітньої політики.

1.1991-1997 рр..

2. 1998 - 2002 рр..

3. 2002 - 2010 рр..

Про формування освітньої галузі законодавства України, то можна виділити кілька етапів.

1. Нормативна база на початковому етапі незалежності України ЗУ «Про освіту» 04.06.1991 р;

Створення Академії педагогічних наук України як вищої галузевої наукової установи - 1992р.;

прийняття Державної національної програми "Освіта" яка стала першим стратегічним документом розвитку національної системи освіти.

2. Зміни та доповнення до ЗУ Про освіту 23.04.1996 р. прийняття Конституції України 28.06.1996 р.

3. прийняття законів прямої дії, які регулюють відносини в підсистемах освіти, а саме закони України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Закон України "Про відпустки"

Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про охорону дитинства"

Кодекс законів про працю України.

4. Розробка положень, постанов, наказів інструкцій.

5. подальший розвиток законодавства про освіту

Прийняття Національної доктрини розвитку освіти 17.04 2002

Концепція державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 роки.


6. Роль міжнародних організацій та проектів в розробці та реалізації освітньої політики в Україні.

Міжнародне співробітництво у сфері освіти покликане забезпечити інтеграцію національної системи освіти в міжнародний освітній простір.

Передбачає:

укладання з іншими державами та реалізацію міжурядових та міжвідомчих угод про співробітництво в галузі освіти і науки;

організацію освітніх і наукових обмінів, стажування та навчання за кордоном учнів та студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

розширення участі навчальних закладів, педагогів, науковців, учнів та студентів у різних проектах та програмах міжнародних організацій та співтовариств;

вивчення досвіду зарубіжних партнерів з модернізації системи освіти;

проведення спільних наукових досліджень з актуальних проблем розвитку освіти та інших проблем господарства;

проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів тощо;

навчання іноземних громадян та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України;

забезпечення освітньо - культурних потреб української діаспори;

створення міжнародної on-line– школи для учнів, де розміщуються вебресурси з національної історії та історії Європи, започаткування міжнародних олімпіад з історії;

підтримку співробітництва міжнародних таборів для дітей та юнацтва;

проведення спільних конкурсів, фестивалів, форумів тощо;

створення міжнародних волонтерських груп з метою відновлення пам’яток культури;

створення віртуальних програм для вчителів іноземних мов та вчителів – предметників (фізиків, математиків, хіміків тощо), що спонукає до вивчення та використання кількох мов;

розширення мережі європейських шкіл здоров’я;

розширення мережі європейських класів (Europeansection), де учні отримують можливість вивчати кілька іноземних мов тощо.


7. Складові освітньої політики як міждисциплінарної сфери знань, їх характеристика.

Освітня політика (Education Politics and Education Policy) - це міждисциплінарна, трансдисциплінарна сфера (field, domain) академічних та прикладних досліджень.

Одна із її складових - дослідження освітньої політики як politics, - це "відносно молода наукова сфера, започаткована в кінці 50-х років". Її теоретичним, концептуальним джерелом є політична наука (Political Science). Теоретичні та методологічні джерела - політична наука (Political Science), політична філософія, політична соціологія. Предмет дослідження - "мета політика" (Politics of Policy). Цей напрям досить динамічно розвивався, у тому числі і в нашій країні, йшов пошук "його власної ідентичності". Друга складова освітньої політики як міждисциплінарної сфери знань, що надає їм прикладної спрямованості, це напрям, що орієнтується на науку про суспільну (державну) політику (Policy Science). Її, у свою чергу, репрезентують дві окремі відносно автономні гілки - дослідження освітньої політики (Education Policy Study) та аналіз освітньої політики (Education Policy Analysis).

Особливе значення у наданні прикладної спрямованості дослідження освітньої політики надає саме аналіз освітньої політики. На початку 90-х років, - за визначенням П. Радо, - він був відсутньою ланкою освітньої політики в Україні. "У відповідності із традиціями посткомуністичних країн та "станом речей", дослідження освіти та аналіз політики не відрізнялись і не були відокремлені один від одного". Інституалізація аналізу політики як сфери професійної діяльності, як навчальної дисципліни, її поступове дистанціювання по відношенню до політичної та інших наук почалось в Україні в середині 90-х років і було обумовлено, перш за все, потребами практичної політики і управління. Відповідне експертне середовище в Україні, що нині репрезентує аналіз політики, формувалось зусиллями представників різних дисциплін.

Третя складова – порівняльна освітня політика (Comparative Education Politics and Policy). Предмет дослідження – освітня політикаяк politics іяк policy в порівняльній перспективі. Рівніпорівняльнихдосліджень – світова освітня політика, регіональна, національна, місцева (local), політика (politics та policy) вищихн авчальних закладів, наприклад, університетів.

У кожній із зазначених складових або напрямів є свої особливості, що, безумовно, позначається на загальному дизайні освітньої політики як сфери міждисциплінарних, трансдисцнплінарних академічних та прикладних досліджень. Вона відзначається еклектичним характером. Фактично єдиним інтегруючим фактором є спільна проблематика. За таких умов особливого значення набуває координація зусиль вчених, що репрезентують різні наукові дисципліни та національні традиції в світовому, регіональному та національному масштабі.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Образовательная политика 5

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.