План

1. Лічба за участю різних аналізаторів.

2. Поняття нумерації або системи числення. Види систем числення.

3. Десяткова система числення. Розряди і класи десяткової нумерації.

4. Етапи лічильної діяльності дітей. Завдання навчання дітей лічби в різних вікових групах.

5. Методика навчання числу та лічби в межах 5

6. Методика навчання числу та лічби в межах другої п’ятірки (6-10).

7. Методика вивчення складу чисел з одиниць та двох менших чисел

8. Навчання лічби парами, трійками.

10. Методика навчання порядкової лічби

11. Методика знайомства дітей з цифрами

12. Використання «кольорових чисел» Х.Кюзенера в навчанні дітей дошкільного віку.

13. Підготовка дітей до обчислювальної діяльності.

1. Лічба за участю різних аналізаторів.

Вивчення кількісних відносин, визначення більшого і меншої кількості поєднують з тренуванням в рахунку з участю різних аналізаторів:зорового, слухового, тактильного. в рахунку звуків, рухів, в рахунку предметів шляхом обмацування. Вправи по-різному комбінують. Наприклад, діти відраховують стільки ж іграшок, скільки звуків вони почули, знаходять картку, де стільки ж цифр, скільки вже разів вони підняли руки, чи присідають стільки раз, скільки гуртків на картці. Вони рахують навпомацки гудзики, нашиті на картку, і стільки ж ляскають долонь чи 1 разів більше (менше). Наприклад: «Відгадайте, скільки гудзиків на картці у Сергія, коли він ляснув долонь на 1 разів більше (менше).Порахуйте, скільки прапорців. Подумайте, скільки ж разів треба підняти руку, щоб рухів зробити на 1 більше (менше), що варто прапорців».

Вправи у встановленні рівності і нерівності численностей множин із включенням різних аналізаторів мають місце на кожному занятті.

У підготовці дітей до діяльності обчислення велике значення має тут розвиток пам'яті на числа. Система спеціально підібраних вправ дозволяє тренувати дітей у запам'ятовуванні чисел у зв'язку з назвою предметів, їх якісних ознак і просторового розташування.

Вихователь розміщає на столі кілька груп предметів, почергово викликає когось із дітей порахувати предмети тій чи іншій групи, пропонує запам'ятати число предметів. Потім закриває все серветкою і перевіряє, запам'ятав кожний, скільки було тих чи інших предметів. Можна б викликати персонально когось із дітей за стіл, а запропонувати всім порахувати іграшки подумки.

Ускладнення вправ: збільшують кількості груп іграшок від 2 до 6-7, число предметів пов'язують із їх якісними ознаками і просторовим розташуванням. Даним вправ зазвичай відводять 5-7 хв на початку заняття. правого краю аркуша».

За вказівкою вихователя діти встановлюють певні просторові відносини між предметами: вгорі, внизу, зліва, справа, посередині, у центрі, між, поруч, навпаки, з лівого, з боку, із широкого кола та інших. Виконавши завдання, вони щоразу розповідають у тому, скільки яких предметів і куди помістили.

У процесі виконання вправ корисні питання, потребують узагальнення знань: «Чи завжди однакову кількість предметів розміщено однаково? Чи ж зміниться кількість предметів, якщо їх розмістити по-різному? Чого більше й чого менше: 7 гуртків чи 6 півників, 8 великих дерев чи 9 маленьких гілок?» У цьому використовують елементи змагання: «Хто швидше скаже, хто має більше ніг: у півня чи корови? У корови чи бджоли? Хто швидше назве предмет, яка має 5 якихось частин?» (На руці 5 пальців, у зірочки 5 кінців тощо.)


2. Поняття нумерації або системи числення. Види систем числення.

Система числення - сукупність способів і засобів запису чисел для проведення підрахунків. Звичайною для нас і загальноприйнятою є позиційна десяткова система числення. Як умовні знаки для запису чисел вживаються цифри.

Найпростішим способом запису натурального числа є зображення його за допомогою відповідної кількості паличок або рисочок. Таким способом можна користуватися для невеликих чисел.

Система числення або нумерація - це сукупність прийомів для найменування запису і виконання операцій над натуральними числами.

Виділяють усну та письмову системи чисел.

Усна нумерація - це сукупність прийомів, які дають можливість за допомогою небагатьох слів назвати будь-яке велике число.

Письмова нумерація - це сукупність прийомів, які дають можливість за допомогою небагатьох знаків записувати будь-яке з великих чисел.

Всі письмові системи поділяються на дві великі групи:

 • Позиційні
 • Непозиційні
 • Непозиційні - ієрогліфами, алфавітно та римською нумерацією, це такі системи запису чисел, коли зміст кожного символу не залежить від місця на якому він записаний.

  Позиційні - десяткова система числення, двійкова система числення та дванадцяткова система числення.

  Десяткова система вважається позиційною тому, що способом запису і читання чисел використовується групування по 10.

  Перший розряд - одиниць.

  Другий - десятки.

  Третій - сотень…

  Двійкова система числення використовується для запису числа, використовується два символи- 0 і 1.

  Дванадцяткова система - це позиційна система числення з основою 12. Використовуються числа 0 - 9 і літери «а», «б» або «t», «е».


  3. Десяткова система числення. Розряди і класи десяткової нумерації.

  Нумерацієюабосистемою числення називається сукупність правил і знаків або слів, за допомогою яких можна записати письмово або назвати усно будь-яке натуральне число.

  У десятковій системі числення для запису будь-якого числа використовують десять цифр: 0, 1, 2,..., 9. За основу лічби взято число десять. Будь-яка скінчена послідовність цифр означає деяке число, причому значення цифри залежить від того, яку позицію (місце) вона займає в запису числа; в запису числа кожна цифра означає відповідну кількість розрядних одиниць. Перші десять одиниць називаютьсяодиницями першого розряду, десять одиниць першого розряду становлять одну одиницю другого розряду - десяток; десять одиниць другого розряду - сотню, десять сотень - одну одиницю четвертого розряду - тисячу і т. д. Кожні три послідовні розряди, починаючи з першого, утворюютьклас.Три розряди класу називаються одиницями, десяткамиісотнямицього класу. За допомогою усної десяткової нумерації називають будь-яке натуральне число. Виходячи з позиційного принципу десяткової нумерації, кожне натуральне число можна подати у вигляді суми добутків чисел, які зображуються цифрами, на відповідні степені числа 10.

  Назви класів і розрядів наведено у таблиці

  № класу Назва класу № розряду Назва розряду
  I Одиниці
  Одиниці Десятки Сотні
  II Тисячі
  Одиниці тисяч Десятки тисяч Сотні тисяч
  III Мільйони
  Одиниці мільйонів Десятки мільйонів Сотні мільйонів
  IV Мільярди (більйони)
  Одиниці мільярдів Десятки мільярдів Сотні мільярдів


  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 15

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Методика преподавания математики 14

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.