План

1. Підберіть логопедичні ігри та вправи для диференціації та автоматизації свистячих звуків.

2. Охарактеризуйте основні методи логопедичного впливу.

3. Проаналізуйте роль фонематичного сприймання при порушенні свистячих звуків.

4. Опишіть основні прийоми корекції дислалії у дітей дошкільного віку: вимовляння твердих і м'яких приголосних.

5. Назвіть особливості організації і проведення логопедичної роботи при дислалії.

6. Охарактеризуйте дидактичні принципи, якими зумовлюється корекція вимови звуків.

7. Опишіть основні прийоми корекції дислалії у дітей дошкільного віку: методику виправлення передньоязикових звуків.

8. Охарактеризуйте клініко-педагогічну класифікації мовлення.

9. Підберіть вправи артикуляційної гімнастики для диференціації та автоматизації звуків [дз], [ дз!].

10. Опишіть основні прийоми корекції дислалії у дітей дошкільного віку: методику виправлення вад мовлення губних звуків.

11. Охарактеризуйте особливості проведення індивідуальних, фронтальних і групових логопедичних занять.

12. Підберіть вправи артикуляційної гімнастики для диференціації та автоматизації звуків [ц], [ ці].

13. Складіть таблицю класифікації приголосних звуків за М.Савченко. Охарактеризуйте традиційний підхід до подолання вад звуковнмовн (автоматизація та диференціація звуків).

4. Опишіть основні прийоми корекції дислалії у дітей дошкільного віку: вимовляння твердих і м'яких приголосних.

Корекція дефектів твердих і м'яких приголосних звуків проводиться у двох напрямках: 1) робота над слуховим розрізненням твердих і м'яких звуків, 2) формування правильного артикуляторного укладу при вимові твердих і м'яких приголосних звуків.

У процесі слуховий диференціації твердих і м'яких велика увага приділяється розрізнення слів-квазіомонімів.

Для формування правильної вимови в ході артикуляторної гімнастики проводиться така вправа: підняти і опустити середню частину спинки язика, спочатку із зоровим контролем, перед дзеркалом, потім на основі кінестетичних відчуттів. Необхідно навчити дитину утримувати середню частину спинки язика при більш низькому і більш високому положенні. Якщо цю вправу не виходить по наслідуванню, то можна почати роботу з розрізнення вимови голосних, наприклад і-и.

При постановці м'яких приголосних рекомендується відсунення кінчика язика в глиб ротової порожнини, при цьому середня частина спинки язика піднімається. Можна проводити корекцію, використовуючи механічну допомогу.

При постановці твердих приголосних звуків рекомендується просунути кінчик язика трохи вперед. При постановці деяких твердих передньоязичних звуків (т, д, л, з) використовується міжзубний вимова звуків, при якому середня частина язика опускається. Надалі міжзубний вимова переводиться в зазубну артикуляцію.

У тому випадку, коли у дитини порушена диференціація багатьох пар твердих і м'яких, рекомендується наступна послідовність в роботі (за Ф.А. Рау): т, д, н, потім в, ф, п, б, м, далі с, з і, нарешті, л, р. При цьому враховується складність артикуляції звуків, а також можливість найбільш наочного показу відмінностей в артикуляції твердих і м'яких приголосних звуків.

Робота починається з диференціації звуків т -т ', д - д', н -н \ значно розрізняються за способом артикуляції: при вимові твердих звуків кінчик язика впирається у верхні різці (апікальний варіант), а при вимові м'яких звуків стосується нижніх різців, що легко сприймається і зорово, і кінестетичний.


5. Назвіть особливості організації і проведення логопедичної роботи при дислалії.

Основною метою логопедичної роботи при дислалії є формування умінь і навичок правильного відтворення звуків мови. Щоб правильно відтворювати звуки мови (фонеми), дитина повинна вміти: дізнаватися звуки мови і не змішувати їх в сприйнятті (т. Е. Дізнаватися звук за акустичними ознаками; відрізняти нормоване вимовляння звуку від не нормований; здійснювати слуховий контроль за власним проголошенням і оцінювати якість відтворюваних у власній мові звуків; приймати необхідні артикуляторні позиції, що забезпечують нормований акустичний ефект звуку: варіювати артикуляційні уклади звуків залежно від їх сполучуваності з іншими звуками в потоці мови; безпомилково використовувати потрібний звук у всіх видах мовлення.

Логопед повинен знайти найбільш економний і ефективний шлях навчання дитини вимові.

При правильній організації логопедичної роботи позитивний ефект досягається при всіх видах дислалії. При механічній дислалії в ряді випадків успіх досягається в результаті спільного логопедичного і медичного впливу.

Передумовою успіху при логопедичному впливі є створення сприятливих умов для подолання недоліків вимови: емоційного контакту логопеда з дитиною; цікавої форми організації занять, відповідної провідної діяльності, що спонукає пізнавальну активність дитини; поєднання прийомів роботи, що дозволяють уникнути його стомлення.


6. Охарактеризуйте дидактичні принципи, якими зумовлюється корекція вимови звуків.

Логопедична робота з подолання порушень звуковимови проводиться в певній послідовності, поетапно. Загальний її хід повинні собі уявляти і батьки, оскільки їх активне і свідоме участь у логопедическом процесі значно скорочує терміни роботи і підвищує її загальну ефективність. Весь зміст логопедичної роботи з корекції порушень звуковимови умовно може бути розділене на чотири основних етапи, кожен з яких переслідує цілком певну мету.

1.Підготовчий етап.

2.Постановка звуку.

3.Автоматизація звуку.

4.Диференціація знову вихованого звуку від подібних з ним.

Підготовчий етап. Він необхідний тому, що нерідко до постановки звуку не можна приступити відразу, оскільки дитина не може надати своїм артікуляторним органам потрібне положення. Припустимо, нам потрібно виховати у нього правильну артикуляцію звуку "р", а йому не вдається навіть підняти кінчик язика догори, не кажучи про саму вібрації. За таких обставин необхідно проведення підготовчої роботи. Вона полягає переважно в так званій артикуляторной гімнастики, основна мета якої полягає у розвитку достатньої рухливості губ і язика. Зазвичай таку підготовку необхідно проводити при моторної функціональної та механічної дислалии і особливо при дизартрії, для якої характерні парези артікуляторних м'язів.

Етап постановки звуку. Під постановкою звуку (термін кілька "механістичний" іні цілком відповідає суті справи) розуміється сам процес навчання дитини правильній вимові цього звуку. Дитину вчать надавати своїм артікуляторним органам те положення, яке властиво нормальній артикуляції звуку, що і забезпечить правильність його звучання.

Етап автоматизації звуку. Як тільки вдається домогтися правильного звучання ізольованого звуку, потрібно відразу переходити до наступного етапу корекції звуковимови - до етапу автоматизації, тобто до навчання дитини правильній вимові звуку в зв'язного мовлення. На ізольованому його вимові довго затримуватися не слід, оскільки наша мова являє собою потік безперервних змін, і рухи губ і язика при вимові приголосних не є стандартними, а залежать від того, у складі якого комплексу рухів (тобто в яких звукосполучення) вони здійснюються. Цим і визначається важливість можливо більш швидкого включення знову виховуваного звуку в найбільш типові для нього звукосполучення.

Етап диференціації змішуються звуків. Основне завдання даного етапу полягає втому, щоб виховати у дитини міцний навик доречного вживання в мові знову вихованого звуку, без змішання його з акустично або артикуляторно близькими звуками. Це досягається шляхом спеціальних вправ.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Логопедия 4

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.