План

1. Обґрунтуйте роль генетики в мовленнєвому розвитку дитини.

2. Проаналізуйте вплив порушень мовлення на пізнавальну діяльність дитини.

3. Підберіть вправи дихальної гімнастики за методикою А. Стрельникової.

4. Назвіть основні причини розвитку спотвореної звуковимови.

5. Дайте аналіз екзогенно-органічним причинам виникнення порушень мовлення у дітей.

6. Дайте аналіз мовленнєвим вадам в динаміці вікового розвитку

7. Охарактеризуйте роль рецепторних систем в розвитку мовлення.

8. Опишіть основні прийоми корекції дислалії у дітей дошкільного віку.

9. Розкрийте суть поняття дислалія. Назвіть причини дислалії.

10. Поясніть, які аномалії артикуляційного апарату впливають на звуковимову дітей.

11. Опишіть основні прийоми корекції дислалії у дітей дошкільного віку: ламбдацизму, ротацизму.

12. Схарактеризуйте основні види мовленнєвої патології: в усному й писемному мовленні.

1. Обґрунтуйте роль генетики в мовленнєвому розвитку дитини.

Особлива роль виникнення речових проблем належить генетичним факторам. При спадкової схильності до мовним порушень проблеми можуть виникнути під впливом навіть незначних несприятливих зовнішніх впливах. Генетично детермінованими можуть бути як особливості будови кіркових центрів мови, так і особливості будови переферичного мовного апарату. Не менш важлива успадковується здатність нейрофізіологічних процесів мозку людини.

З певною ймовірністю, можна говорити про спадкової зумовленості легкості і труднощі у дітей в оволодінні читанням і письмом. Про вплив спадкового чинника в розумінні природи деяких форм дислексії і дисграфії говорить Reinhold у роботі «Вроджена дислексія» (1964). Він зазначає, що дітям у спадок від батьків передається незрілість мозку в окремих його областях, яка проявляється в специфічних функціональних розладах. У таких випадках кілька членів родини страждають дислексією і дисграфією.

Спадкова затримка мови, тобто відсутність нормальної мови у дитини у віці 3-х років, за даними М. Зеемана спостерігається в 20,6% всіх випадків пізнього розвитку мови. Автор спостерігав сім'ї, в яких затримку мовного розвитку можна було простежити в трьох поколіннях, найчастіше по лінії батька. А. Мітріновіч-Моджеєвська (1965) вказує, що особи з запізнілим розвитком мови, як правило, бувають лівшами; це спостерігається частіше у чоловіків, а їм дефект передається від батька. За даними деяких авторів, причиною запізнілого розвитку мовлення є затримка процесу міелінізації рухових і асоціативних нервових волокон в центральній нервовій системі. Цей процес зазвичай починається раніше у дівчаток, ніж у хлопчиків. Факт спадкового характеру затримки мовного розвитку підтверджується і спостереженнями над однояйцевими близнятами.


2. Проаналізуйте вплив порушень мовлення на пізнавальну діяльність дитини.

Розвиток відчуттів тісно пов'язаний із розвитком мовлення. Уміння називати ту чи іншу властивість предмета дає можливість людині відрізняти її від інших ознак, і разом з тим знайти в них спільне, оскільки кожне слово, як відомо, здійснює узагальнювальну функцію.

Дані про розвиток відчуттів у дітей з порушенням мовлення свідчать, що для цього психічного процесу не характерні грубі відхилення від норми; частота порушень на рівні рецептора (зору, слуху) майже така сама, які в нормі.

Добре розвинена у дітей з порушенням мовлення чутливість до розрізнення кольорів. Вони знають основні кольори. Однак опанування назвами відтінків кольорів відстає у часі. Такі кольори, як фіолетовий, помаранчевий, блакитний, у мовленні діти не застосовують. У дітей з дизартрією на рівні рецептора має місце порушення смакових, тактильних, нюхових відчуттів.

Важливу функцію у процесі сприймання виконує мовлення, яке визначає сутність людського сприймання. Мовлення надає сприйманню людини довільного характеру, пов'язує сприймання з людською особистістю. Мовлення сприяє усвідомленню й осмисленню предметів, що відображаються, і регулює процес формування людського сприймання.

У дітей з різними вадами мовлення особливості слухового сприймання безпосередньо пов'язані з порушенням фонематичного сприймання: спостерігаються погіршення слуху на високочастотні тони і збережені низькочастотні. При цьому має місце характерне порушення звуковимови. У дитини, яка не чує звуків високої частоти (т, к, с, п, е, ф, ш), виникають труднощі, пов'язані з їх вимовлянням, тому в мовленні вона їх пропускає або замінює іншими звуками. Потім це ускладнює процес навчання читання і письма.

Дослідження слухового сприймання у дітей з ринолалією, зокрема вміння аналізувати дефективно вимовлювані звуки, свідчать, що у декого значно порушений фонематичний слух на певні групи звуків. Діти не помічають дефект власної звуковимови, наприклад, слова сук і жук вони сприймають як хук і хук. Діти не розрізняють власну неправильну вимову і правильну своїх співрозмовників. Водночас, не помічаючи недоліків в особистому мовленні, ринолаліки, як правило, звертають увагу на дефекти мовлення у товаришів й у власному мовленні, якщо воно записане на магнітофон. Таким чином діти-ринолаліки, постійно чуючи свою неправильну вимову і не маючи змоги її змінити, поступово звикають до дефекту й уже не чують його у власній мові. Можливо, в них формується особлива звичка — чути себе інакше, ніж інших людей.


3. Підберіть вправи дихальної гімнастики за методикою А. Стрельникової.

Дихальна гімнастика Стрельникової - комплекс вправ дихальної системи, заснований на форсованому вдиху через ніс. Одними з переваг цієї методики є її доступність і простота. Ви зможете опанувати їй, навіть не виходячи з дому, використовуючи спеціальний відеокурс або літературу.

Правила гімнастики

Для того, щоб приступити до виконання дихальних вправ Стрельникової, вам слід звернути увагу на наступні правила.

Навчіться «принюхуватися». Для цього, як можна активніше втягуйте повітря через ніс. Різкий і енергійний вдих - основа методики.

Робіть довільний видих. Не витрачає додаткових зусиль для виведення відпрацьованого кисню.

Постарайтеся робити видих через рот і сприймайте його як невід'ємну складову вдиху.

Виконуйте вправи під рахунок. Це дозволить тримати ритм і правильно виконувати вимагаються елементи.

Робіть одночасно вдих і виконуване рух.

Кількість повторень вправи повинне бути кратне 4. Це пояснюється тим, що при виконанні вправ на 3, 5 рахунків необхідно затратити значні фізичні зусилля.

Виконуйте вправи в хорошому, бадьорому настрої. Не примушуйте себе робити те, що вам заподіює дискомфорт.

Якщо всі правила дотримані, то приступайте до виконання безпосередньо дихальної гімнастики.

Розминка

Як і при будь-якому тренуванні, дихальну гімнастику Стрельникової слід починати з розминки.

Розминка починається з «принюхування».

Стоячи на місці, починайте робити короткі різкі вдихи. Потім додайте крок на місці. З кожним кроком робіть вдих. Постарайтеся зробити максимально можливу кількість вдихів підряд, а після серії вдихів - видихайте.

Перемістіть одну ногу вперед і починайте переступав з ноги на ногу. Не забувайте робити активні вдихи на кожному кроці, а видихати після кожної серії. Зробивши 12 серій по 8 таких кроків, трохи відпочиньте.

Після цього зробіть кілька присідань на кожній нозі окремо, зберігаючи при цьому ритм дихання.

Закінчивши розминку, приступайте до вправ.

Дихальні вправи по Стрельникової

Вправа «Долоньки»

Поверніть долоні від себе і зігніть їх у ліктях так, що вони були спрямовані строго вниз.

Починайте робити різкі, гучні вдихи, стискаючи при цьому долоньки в кулачки (іноді дану вправу так і називають - «кулачки»).

Робіть підряд 4 вдиху, а потім видихайте. Відпочиньте 3-4 секунди і починайте нову серію.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Логопедия 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.