План 

1. Специфіка методів і прийомів на уроках природознавства.
2. Особливості дидактичної структури уроку природознавства.
3. Зміст аналізу уроку з природознавства
4. Особливості етапу актуалізації опорних знань у дидактичній структурі уроку природознавства.
5. Організація домашніх завдань у курсі природознавства.
6. Особливості ведення календаря природи, організація спостережень за погодою.
7. Формування навичок самостійної роботи учнів з природничою інформацією
8. Вироблення уміння розкривати причиново-наслідкові зв’язки уприроді.
9. Формування цілісної природничо-наукової картини світу у молодших школярів.
10. Краєзнавча екскурсія ( план, мета, місце проведення, обладнання та її хід)
11. Формування дослідницьких умінь у молодших школярів на уроках природознавства.

Формування цілісної природничо-наукової картини світу у молодших школярів.

Формування цілісної картини світу молодшого школяра є важливим завданням початкової школи, оскільки її пріоритетом була і залишається практична спрямованість змісту навчання, інтеграція знань, що дає змогу врахувати особливість психології молодших школярів – цілісність сприймання і засвоєння навколишньої дійсності. Лише освіта, яка формує достовірну наукову картину світу може допомогти підростаючим поколінням орієнтуватися, розуміти оточуючу дійсність та сприймати себе як особистість. В дійсності, у навчально-виховному процесі в початковій школі молодшим школярам створюються умови для формування загальної наукової картини світу.

Цей процес є цілеспрямованим, систематичним, послідовним та довготривалим. Здобування наукових знань про навколишній світ у молодшого школяра набуває систематичного і формального характеру, що дозволяє стверджувати про наявність у свідомості молодшого школяра наукової картини світу, яка має специфічні риси, що пояснюється віковими особливостями учнів та невеликим за тривалістю проміжком часу отримання систематичної освіти.


Краєзнавча екскурсія ( план, мета, місце проведення, обладнання та її хід)

Екскурсія готується за таким планом:

1. Дата проведення:

2. Тема, Мета.

3. Повідомлення маршруту.

4.Обладнання.

5. Проведення екскурсії.

6. Опрацювання матеріалів екскурсії

Тема. Екскурсія в природу. Знайомство з об’єктами живої і неживої природи.

Мета: закріпити поняття про живу і неживу природу; розвивати вміння порівнювати, зіставляти об’єкти; виховувати любов і дбайливе ставлення до природи.

Підготовка вчителя до екскурсії. Екскурсія проводиться на території школи парку. Учитель завчасно вивчає, які саме об’єкти живої і неживої природи розташовані на місці.Проведення екскурсії.

Обаднання:

План

1. Вступна бесіда про тему і завдання екскурсії. Повідомлення про місце і проведення екскурсії та об'єкти спостереження.

а) Спостереження за висотою Сонця: як воно світить, скільки тепла посилає на Землю.

- за температурою.- за силою вітру (сильний, слабкий, вітру немає);- за станом неба- опадами;

- рослинами (які зміни стались із рослинами, як.змінилось забарвлення листочків, як кружляють листочки у тих) і вітряну погоду):

- тваринами ( як готуються до зими метелик, мурашка, пташки);

- працю людей восени ( яку роботу виконують люди на полях, парках, садах, городах).

2. Маршрут екскурсії «екологічної стежки»

Ліс

Поле

Сад

Школа

Житловий масив

3.Правила тіоведітіки в лісі (бесіда-інструкція та бесіда з правил техніки безпеки)

4. Розподіл учнів на ланки і завдання для групової роботи.

5. Проведення екскурсії ( бесіда з елементами гри відповідно до теми і мети екскурсії, розгляд живих об'єктів, порівняння рослин із малюнками, спостереження за змінами, які сталися в живій і неживій природі та праці людей; пісні, вірші, описи природи, збір гербарного матеріалу).

6. Підсумки екскурсії (бесіда).

- Як змінився ліс восени?- Як відбилися зміни в неживій природі, в житті лісу?

- Що найбільше сподобалось у лісі?- Чому потрібно охороняти ліс і його мешканців?

7. Домашнє завдання (диференційоване). Вивчити вірші про осінь, намалювати малюнки осінніх листочків. Виготовити аплікації з листочків рослин, підібрати книжечки, в яких є вірші і малюнки про осінь. Написати оповідання про "екологічну стежину".


Формування дослідницьких умінь у молодших школярів на уроках природознавства.

На уроках з природознавства доцільно спостерігати та проводити досліди. Це допоможе учням розпізнати типове, зробити крок від конкретного до абстрактного, перейти від уявлення до поняття. Про таку роботу свого часу писав В. Сухомлинський, розкриваючи методику уроку, де наголошував, що вчитель повинен створити таку супровідну наочність та дослідницьку діяльність, щоб викликати у дітей захоплення. Сучасні вчителі-початківці простежують наступність ідей Сухомлинського в реалізації принципу наочності та дослідницької діяльності.

Важливо, щоб у процесі сприйняття дослідницької діяльності розвивалися пізнавальні здібності дітей, здатність до самонавчання. Ефективність процесу сприйняття підвищується, коли перед учнями ставляться спеціальні завдання, проводяться спостереження, які спонукають їх придивлятися чи прислухатися до нових обєктів, виокремлювати їх характерні ознаки, об’єднувати в одне ціле, позначати побачене, почуте відповідними словами.

У таких ситуаціях в учнів швидше розвиваєть сяспостережливість, ніж тоді, коли сприймання наочних об’єктів є тільки ілюстрацією готових знань, повідомлюваних учителем. Видатний китайський філософ Конфуцій ще понад 2400 років тому помітив таку залежність: Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію. Крізь віки ця мудрість дійшла до нас, підтверджуючи незамінну роль практичної діяльності людини в пізнанні світу. Особливого значення в навчанні молодших школярів, які за своєю природою прагнуть діяти, набувають практичні методи, одним з яких є лабораторні досліди. Більше того, у формуванні різноманітних умінь і навичок вони є основним засобом.

Жоден урок не може бути цікавим та ефективним без застосування цих методів. Важливе значення в методиці початкового навчання надається оволодінню учнями дослідницькими і практичними вміннями, потрібними для вивчення природознавства. На цих уроках учні ознайомлюються з об’єктами та явищами природи на основі дослідницьких методів, посилення ролі самостійної роботи під час визначення сталих ознак природніх об’єктів. На уроках природознавства цікавою і життєво важливою є різноманітна робота практичного характеру — із рулеткою, термометром, терезами, флюгером, виготовлення макетів тощо.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 17

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания естествознания 12

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.