План

1. Методика звукового та звуко-буквеного аналізів. Звукове моделювання. Звукове конструювання. 

2. Методика формування граматичних понять на уроках мови в початкових класах 

3. Методика опрацювання елементів лексики. Робота над засвоєнням лексичного значення слова. Види вправ з лексики. 

4. Методика вивчення морфемної будови слова на уроках країнської мови в початкових класах 

5. Методика вивчення іменника в початкових класах. 

6. Мовний розбір та мовне конструювання на уроках української мови в початкових класах. 

7. Умови успішного формування орфографічних дій. Орфографічні вправи, види, методика проведення. 

8. Переказ – одна із складових частин системи розвитку мовлення. Види переказів, методика проведення. 

9. Твір – складова частина системи розвитку мовлення.

1. Методика звукового та звуко-буквеного аналізів. Звукове моделювання. Звукове конструювання.

Під звуко-буквеним розбором розуміємо 1) вправи, пов’язані з різними операціями над звуко-буквеним складом слова, - виділення звука із слова, визначення його місця, звукової послідовності, позначення звука буквою і т.п.; 2) власне розбір. У звуко-буквеному розборі співвідносять звуки і букви – звук позначається буквою (йдемо від звука до букви).

У звуковому розборі аналізується тільки звуковий склад слова, визначається послідовність звуків (без букв).

Звуковий, звуко-буквений аналізи – важливий засіб оволодіння учнями фонетикою, орфоепією та орфографією, інтелектуального розвитку школяра.

Як різновид звуко-буквеного розбору – звуко-буквене коментування: учень записує слово та розповідає послідовно, якою буквою позначає звук (вода – звук [в] позначу буквою в і т.д.). Ця вправа особливо корисна на етапі фонетико-графічного письма, коли спостерігаються помилки на пропуск, заміну, перестановку та дописування букв, складів.

Об’єктом звукової роботи (аналіз і синтез) має бути сприйняте на слух (вимовлене) слово. Усі аналітико-синтетичні звукові вміння та навички формуються в процесі слухання звука, слова. Робота над звуковим складом слова повинна мати практичну спрямованість – діти вчаться вимовляти кожен звук, склад, аналізують дії артикуляційних органів. Важливо навчити послідовно називати звуки у вимовленому (почутому) слові. Слідкуємо за орфоепією.

Звуко-буквений розбір

1. Скажи слово, назви склад з наголошеним голосним, вимови слово за складами, визнач послідовність звуків у ньому.

2. Вимови голосні звуки, скільки їх.

3. Вимови приголосні звуки, скільки їх. Розкажи про них – глухий чи дзвінкий, м’який чи твердий.

4. Якими буквами треба позначити звуки слова під час запису.

Перші три кроки алгоритму - звуковий розбір, четвертий - звуко-буквений.

Особливість зазначених видів розбору в тому, що аналізу має передувати орфоепічна вимова слова, а не проговорювання його (відтворювання буквеного складу). Отже, на початку розбору треба домагатись правильної вимови слова

Усі звукові, звуко-буквені вправи за складом розумових операцій можна поділити на три групи:

І. Аналітичні – звуковий, звуко-буквений розбір.

ІІ. Аналітико-синтетичні – звукове моделювання, звуко-буквене коментування, гра “Живі букви”.

ІІІ. Синтетичні – звукове конструювання.

Звукове моделювання полягає в тому, що учень вимовляє слово, потім називає послідовно кожен звук, позначаючи одночасно його певним знаком: кружечок асоціюється з вільним проходженням видихуваного повітря через мовний апарат (голосний звук); одна риска позначає перешкоду на шляху видихуваного повітря (бувають різні під час вимови твердих приголосних звуків); дві риски – сильну перешкоду, що спостерігається у вимові м’яких приголосних (створюються додатковим до основної артикуляції підняттям середньої спинки язика в напрямку до твердого піднебіння). Пом’якшений позначається рискою і другою до половинки ( ––) (артикуляція наближається до і-подібної).

Алгоритм звукового моделювання (схеми): малюємо відкриту рамку; вимовляємо орфоепічно вірно слово; називаємо послідовно звуки і відповідно їх позначаємо; закриваємо рамку; виконуємо складоподіл; ставимо наголос. Складоподіл позначається круглими дужками внизу.

Звукове моделювання може бути повним (звуковий аналіз слова, побудова звукової моделі) та частковим. Часткова форма звукового аналізу: вчитель вимовляє слово, дає завдання – назвати в слові третій звук або п’ятий, піднести сигнальну картку з відповідним позначенням

Різновидом моделювання є гра "Живі букви»

Звукове конструювання. Це синтетична вправа. Синтетичні (конструктивні) вправи сприяють не тільки вдосконаленню звукових умінь, але й мовленнєвій практиці, бо пов’язані з добором потрібних слів за певними координатами, з вимовою їх.

Мовне конструювання за характером завдань може бути двох видів: фонетичне та граматичне.

Під час фонетичного (звукового) конструювання розумова діяльність учнів спрямована на усвідомлення звукового складу слова. За певними звуковими координатами учні добирають слова (словесне конструювання):

доберіть слово, яке б починалось голосним звуком;

доберіть слово, в якому б звуків було б менше, ніж букв (і навпаки);

доберіть слово, в якому б було 4 звуки;

доберіть слово, в якому б було 2 голосних звуки;

доберіть слово, в якому б було 2 склади;

Завдання звукового конструювання треба поєднувати із завданням на усвідомлення звуко-буквених відповідностей у слові:

доберіть слово із звуком [о], якою буквою він позначається на письмі;

доберіть слово з буквою я, які звуки вона позначає на письмі (моя, поряд);

доберіть слово із звуком [р'], якими буквами він позначається на письмі;

доберіть слово з пом’якшеним довгим звуком, якими буквами позначається цей звук та інш.

У зазначених завданнях з’ясуванню синтетичних завдань передує самостійна аналітична діяльність учня: з великої кількості слів на основі порівняння їх звукового та буквеного складу він вибирає потрібне слово до заданих координатів. Під час такої роботи удосконалюються вміння, які потрібні на письмі: вміння розкласти слово на звуки, вміння синтезувати їх.

Крім словесного конструювання, умовно можна виділити графічне конструювання: добір слів за даною схемою. Графічне позначення звукового складу (а іноді – частково і буквеного) в завданнях може бути таким.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 19

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания украинского языка 4

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.