План

1. Бесіда. Види бесід у процесі навчання природознавства. Вимоги до методики використання.

2. Спостереження як метод навчання природознавства. Види спостереженнь.

3. Дослід як метод навчання природознавства. Види та зміст дослідів.

4. Практичні роботи з природознавства. Зміст та методика проведення практичних робіт.

5. Вибір методів у процесі навчаня природознавства.

6. Поняття «форма навчання». Класифікація форм навчання природознавства в початкових класах. Їх загальна характеристика

7. Типи і структура уроків природознавства в початковій школі. Вимоги до уроків природознавства.

3. Дослід як метод навчання природознавства. Види та зміст дослідів.

Дослід — здійснення визначеної дії на об'єкт і реєстрація одержаного результату.

Досліди бувають короткочасними та тривалими. До короткочасних дослідів відносять роботи на визначення властивостей ґрунту, корисних копалин, гірських порід, води, повітря, досліди на визначення фізіологічних процесів.

Тривалі досліди проводять, як правило вдома, у куточку живої природи, на географічному майданчику, шкільній навчально-дослідній ділянці. Ці досліди потребують багато часу, тому на уроках їх не проводять, а демонструють лише етапи дослідів та їхні результати. Важливе значення має правильне фіксування спостережень результатів дослідів. Для цього учитель пропонує учням різноманітні завдання, дає інструкції.

До дослідів відносять самостійні досліди учнів, спостереження з наступним реєструванням явища чи процесу, визначення, опис об’єкта, практичні роботи на шкільному географічному майданчику та навчально-дослідній ділянці. Під час дослідів учень дає відповідь на поставлене запитання чи проблемну задачу, учень дає результати самостійно виконаної практичної роботи.

Досліди учня спрямовані на використання набутих у процесі навчання знань для розв’язання певних практичних завдань, виконання робіт та вправ. Здебільшого їх планують відповідно до певної теми чи сезону.

При застосуванні дослідів у навчанні учні отримують знання, виконуючи практичні роботи на географічному майданчику, шкільній навчально-дослідній ділянці, у куточку живої природи, на уроках-екскурсіях. Навчальна робота школярів спрямована на дослідження, спостереження, визначення, опис, роботу з приладами, матеріалами та обладнанням.

Під час дослідів учитель долучає учнів до написання плану, виконання спостережень, проведення дослідів, визначення об’єктів, оформлення результатів самостійних спостережень, заповнення систематичних таблиць, креслення графіків і схем, написання звіту. Під час виконання таких робіт в учнів формують уміння не механічно, а на основі самостійних, практично отриманих знань.

Досліди перебувають у тісному взаємозв’язку зі словесними та наочними. Вони забезпечують закріплення набутих учнями знань, умінь і навичок.

За новою програмою з природознавства проводятся такідосліди:

І – клас

1.Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи.

2.Демонстрація властивостей води (безбарвна, прозора, набуває форми посудини).

3.Демонстрація властивостей повітря (існує навколо нас, без запаху, прозоре, займає увесь доступний простір).

ІІ – клас

1.Демонстрування:

-зміни довжини тіні предметів залежно від висоти джерела світла;

-зміни пір року на Землі зо допомогою телурія; моделювання зміни дня і ночі за допомогою глобуса і джерела світла;

2.Демонстрації:

-розширення води під час нагрівання;

-модель хмари;

-модель кругообігу води;

-виявлення води у рослинах та ґрунті;

-вимірювання температури води та повітря.

ІІІ-клас

Дослідницький дослід: «Виявлення складу ґрунту».

ІV – клас

Досліди які підтверджують:

-що тіла складаються із дрібних частинок, між якими є проміжки.

-рух молекул та атомів.


4. Практичні роботи з природознавства. Зміст та методика проведення практичних робіт.

Практичні методи навчання природознавства у початковій школіспрямовані на досягнення завершального етапу пізнання і являють собою складну взаємодію показу, слова та практичної роботи, які організовує і спрямовує учитель. Вони сприяють формуванню умінь і навичок учнів, логічному завершенню їхнього пізнавального процесу під час опрацювання окремої теми чи розділу підручника.

До практичних методів навчання відносять самостійні досліди учнів, спостереження з наступним реєструванням явища чи процесу, визначення, опис об’єкта, практичні роботи на шкільному географічному майданчику та навчально-дослідній ділянці. Під час практичних методів, відповідь на поставлене запитання чи проблемну задачу, учень дає результатами самостійно виконаної практичної роботи.

Практична робота учня спрямована на використання набутих у процесі навчання знань для розв’язання певних практичних завдань, виконання робіт та вправ. Здебільшого їх планують відповідно до певної теми чи сезону.

При застосуванні практичних методів навчання учні отримують знання, виконуючи практичні роботи на географічному майданчику, шкільній навчально-дослідній ділянці, у куточку живої природи, на уроках-екскурсіях. Навчальна робота школярів спрямована на дослідження, спостереження, визначення, опис, роботу з приладами, матеріалами та обладнанням.

Під час практичних робіт учитель долучає учнів до написання плану, виконання спостережень, проведення дослідів, визначення об’єктів, оформлення результатів самостійних спостережень, заповнення систематичних таблиць, креслення графіків і схем, написання звіту. Під час виконання таких робіт в учнів формують уміння не механічно, а на основі самостійних, практично отриманих знань.

Практичні методи перебувають у тісному взаємозв’язку зі словесними та наочними. Вони забезпечують закріплення набутих учнями знань, умінь і навичок. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания естествознания 7

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.