План

1. Величини та їх вимірювання. Методика вивчення величин в 1 - 4 класах.

2. Підготувати фрагмент уроку з математики на якому вводиться поняття дії множення.

3. Підготувати фрагмент уроку з математики на якому вводиться поняття про дії ділення.

4. Методика ознайомлення з концентром багатоцифрові числа. Усна і письмова нумерація багатоцифрових чисел.

5. Методика вивчення нумерації чисел другого десятка. Усна і письмова нумерація чисел другого десятка.

6. Пояснити способи множення числа на добуток

7. Розкрити методику вивчення письмового ділення в початкових класах.

8. Методика ознайомлення з числовими виразами у початковій школі.

9. Усна і письмова нумерація чисел 21 – 100. Одноцифрові і двоцифрові числа, круглі і не круглі числа.

10. Ознайомлення учнів початкових класів з числовими рівностями і рівняннями, числовими нерівностями та нерівностями зі змінною.

1. Величини та їх вимірювання. Методика вивчення величин в 1 - 4 класах.

У курсі математики початкової школи учні вивчають розділ "Величини", В основі методики вивчення величин лежить практична діяльність учнів, пов'язана з оволодінням навичками вимірювання таких величин, як довжина відрізка, площа фігури, температура, маса і об'єм тіла, час. Перераховані величини, передбачені програмою початкової школи, є основними. Крім них передбачені також і деякі похідні величини: швидкість руху тіла, вартість.

При вивченні величин в учнів виникають певні труднощі. Вони пов'язані з не розумінням різниці між поняттям "число" і "величина" і тим зв'язком, який між ним існує. Учні часто плутають такі поняття як "відрізок" і "довжина відрізка", "прямокутник" і "площа прямокутника". Зустрічаються труднощі й іншого порядку: учні часто припускаються помилки при засвоєнні таблиці мір довжини. Назви лінійних і квадратних мір схожості: "метр" – "квадратний метр", а співвідношення між одиницями вимірювання різні – 1 м = 100 см, 1 кв. м = 10000 кв. см.

Аналіз методичної літератури для вчителів дає можливість констатувати недостатню увагу до питань методики формувань вимірювальних умінь і навичок. На нашу думку потрібно більше уваги приділяти даному питанню, щоб молодий недосвідчений вчитель мав змогу звідки черпати корисну і методично – цінну інформацію з даної проблеми.

Концентрична будова програми з математики в початкових класах зумовлює послідовність розгляду й обсяг викладу відомостей про величини, реалізацію освітніх і розвивальних цілей під час опрацювання матеріалу.

Отже, процес навчання учнів величинам ефективний за таких умов:

1) якщо чітко додержуватись етапів роботи при ознайомленні з величинами;

2) використовувати різні види наочності;

3) здійснювати інтегрований підхід до вивчення величин;

4) використовувати творчі вправи при вивченні величин в початковому курсі математики.


2. Підготувати фрагмент уроку з математики на якому вводиться поняття дії множення.

Тема уроку. Множення чисел

Хід уроку

1.Організаційний момент

2. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання.

Вправа

1)74 768+25 232=100 000

2)101 230-45 675=55 555

Усний рахунок

Ми давно не зверталися до таблиці множення, давайте її згадаємо

6 •7 8• 9 4• 9 6 •8 5• 8 6• 6 4• 7 5• 9 4• 8 6 •5 3• 9 1 •8 2• 5

Обчисліть зручним способом

5•23 •2 2• 11• 5 250• 3•4 25+25+25+25

25 •87 •4 50 •76 •2 7+7+7+7+7+7+7+7+7

Зупинимось на останніх прикладах. Як їх зручніше підрахувати? Зрозуміло, що дією множення. Саме цій дії і буде присвячений наш урок. Чи можна обійтися без дії множення?

Розв'яжемо приклади

309+309+309+309+309=

51+51+51+51+51+51+51+51+51+51+51=

Чи можна дістати відповідь за допомогою дії додавання? (Так, але це незручно.)

Чому виникла дія множення? (Оскільки треба було придумати більш зручний спосіб для запису й обчислення суми однакових доданків).

У початковій школі ви навчилися письмово множити багатоцифрове число на двоцифрове. Аналогічно виконується множення багатоцифрового числа на багатоцифрове.

4. Повідомлення домашнього завдання

5.Підведення підсумків уроку

Що викликало здивування на уроці? Що нового дізналися?

Як настрій?

Обчислити усно 123• 8 •0 •1254 •76.


3. Підготувати фрагмент уроку з математики на якому вводиться поняття про дії ділення.

Тема. Ознайомлення з дією ділення.

Організаційна система:

Повідомлення теми уроку.

Щоб дізнатися, яке слово нам допоможе на уроці виконувати завдання ви повинні швидко обчислити числові вирази, знайти літеру, а разом ми його розшифруємо, (приклади розв'язують по рядах).

1 ряд. 60-13 = 47 (е) 43 + 12 = 55 (к) 82 -24 = 58 (о)

2 ряд. 48 + 22 = 70 (н) 96 -24 = 72 (о) 62+17 =79 (м)

3 ряд. 24 + 27 = 51 (і) 60 - 24 = 36 (к) 34-16= 18(a)

Отже, економіка - це наука, яка вчигь як краще, зручніше використовувати світло, воду, час і гроші. Щоб дізнатися ще щось про це слово на уроці будемо працювати дружно, швидко, чітко.

Індивідуальна робота на листочках по варіантам. Інтерактивний метод

До зайчати на обід

Завітав дружок - сусід.

На пеньок зайчата сіли

І по дві морквинки з'їли.

Хто нам скаже одним словом

Скільки з'їдено морковок?

1 варіант - збільшить це число на 6 дес.(64)

2в. - збільшить на 3 дес.(34)

1 в. - одержане число зменшить на 13 одиниць (51)

2в. - одержане число зменшить на 13 од. (21)

Ів. і 2в. - яке число треба додати до ваших результатів, щоб одержати 1 в. - 60, 2в. - 30 (в)

Вивчення нового матеріалу.

1. Практична робота.

1. Поділіть смужку на 2 рівні частини; на 4 рівні.

2. Покладіть на парту 8 паличок.

- Розкладіть їх порівну на 2 купки.

- Як будете розкладати палички? По скільки паличок у купці (по 4) 2. Пояснення матеріалу.

- Є 6 яблук. Розкладемо їх на 3 тарілки, порівну в кожну. Скільки яблук на кожній з тарілок?

Це задача на ділення. Це 4 арифметична дія. Ми її будемо позначати письмово так (:).

3.. Приклади наділення читаються так: 6 поділити на 3 буде 2.

4. Первинне закріплення.. Прочитати приклад на ділення:

І ряд. 2 ряд. 3 ряд.

14:2=7 18:2=9 20:2=10

Фізхвилинка

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания математики 11

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.