План

1. Особливості вивчення нумерації в межах 10. Визначити систему вправ, яка використовується при вивченні чисел першого десятка.

2. Методика вивчення усних прийомів арифметичних дій, що розглядаються в початкових класах.

3. Методика вивчення числових рівностей та нерівностей. Приклади вправ для формування умінь порівнювати.

4. Навести приклади вправ, що використовують для формування просторових уявлень у молодших школярів на уроках математики.

5. Методика вивчення письмових прийомів арифметичних дій, що розглядаються в початкових класах.

6. Методика вивчення письмових прийомів арифметичних дій, що розглядається в початкових класах.

7. Підготувати фрагмент уроку з математики, де проводиться ознайомлення школярів з поняттям і терміном «задача»

1. Особливості вивчення нумерації в межах 10. Визначити систему вправ, яка використовується при вивченні чисел першого десятка.

Метою вивчення нумерації чисел в межах десяти є: сформувати чіткі уявлення про величину (в розумінні кількісного значення) кожного з чисел і початкові уявлення про натуральний ряд чисел; удосконалити вміння лічити предмети; називати кожне число; розпізнавати позначення числа та записувати його цифрою; утворювати число з попереднього й одиниці; порівнювати числа. Учні повинні знати місце числа в натуральному ряді чисел, а також мати уявлення про склад числа з двох менших чисел.

Вивчення кожного з чисел першого десятка проводиться в такій послідовності: ознайомлення з числом і відповідною цифрою, порівняння чисел і склад числа. Опрацювання цих тем будується на основі предметно практичних дій, роздаткового матеріалу. В роботі над кожним числом потрібно дотримуватись послідовності завдань, поданих у підручнику. Ознайомлення з новим числом і цифрою будується на таких завданнях: лічба предметів множин, чисельність яких характеризується числом, що розглядається, і показ відповідної цифри; утворення нового числа з попереднього й одиниці; співвіднесення кількості предметів з числом (цифрою) і числа (цифри) з відповідною кількістю предметів; порівняння числа, що розглядається, з одиницею та іншими числами; вибіркова лічба в межах числа, що розглядається (кількісна і порядкова); розгляд і написання відповідної цифри.

Система вправ: вправи для контролю засвоєння вивчення нумерації в межах 10.

1.Запишіть число яке слідує за числом 6 або передує йому.

2.На скільки кожне наступне число більше попереднього менше наступного.

3.Яке число стоїть перед числом 7?

4.Полічіть від 3-9 від 8-3.

5.Яке число на 1 більше від 7 і на 1 менше від 9?

6.Які числа пропущені у ряді 3, □, 5, □, 7, □, 9?

7.Які числа пропущені на дошці записані числа 4, 6, 7, 9.

8.Збільшіть (зменшіть) число 8 на 1 і запишіть число яке отримаєте.

9.Розмістіть числа у тому порядку у якому вони йдуть при лічбі, а саме 2, 8, 5, 4, 10, 7, 3, 1, 6.

10.Покажіть число яке іде за числом 6 передує числу 9.


2. Методика вивчення усних прийомів арифметичних дій, що розглядаються в початкових класах.

Додавання і віднімання в межах 1000.

Теоретичною основою дій першого ступеня є принцип нумерації (принцип по місцевого значення цифри та принцип адитивності: кожне число є сумою його розрядних доданків), переставний і сполучний закони дії додавання та наслідки цих законів.

Усне додавання і віднімання в межах 1000 вивчають у такій послідовності: додавання і віднімання круглих сотень; додавання і віднімання виду 60+90 і 120-30; додавання і віднімання виду 560+320, 560-320; додавання виду 430+500, 430+50; додавання виду 230+70; віднімання виду 200 - 60; додавання виду 380 + 590; віднімання виду 420-70; віднімання виду 650-290 і 600-270.

Ознайомлення учнів з обчислювальними прийомами здебільшого проводять методом бесіди із застосуванням структурних записів, але варто також практикувати прийом аналогії, метод розповіді чи самостійної роботи з подальшою бесідою. Зразки структурних записів, що служать опорою для пояснення прийому.

Додавання і віднімання круглих сотень.

200+700 = 900 800 – 300 = 500

2сот. + 7сот. = 9 сот. 8сот. – 3сот. = 5 сот.

Для випадків усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток використовують прийом порозрядного додавання і віднімання. Вони служать підготовкою до вивчення письмових прийомів виконання цих дій.

520 + 340 = …. 470 - 320 = ….

500 20 300 40 400 70 300 20

500 + 300 = 800 400 – 300 = 100

20 + 40 = 60 70 – 20 = 50

800 + 60 = 860 100 + 50 = 150

Випадки усного множення і ділення в межах 1000, що зводяться до табличних або спираються на правило множення суми на число, розглядають як закріплення. Учні спроможні самостійно з’ясувати процес обчислення за структурними записами. До таких випадків належать знаходження значень виразів виду: 70•8; 420:6; 320•3. Наведемо структурні записи кожного з видів.

70 • 8=560 420: 6 = 70

7дес. • 8 = 56 дес. 42 дес.: 6 = 7 дес.

Для знаходження значення виразу 320 • 3 подаємо таку форму запису:

320 • 3 = ( 300 + 20 ) • 3 = 300 • 3 + 20 • 3 = 900 + 60 = 960


3. Методика вивчення числових рівностей та нерівностей. Приклади вправ для формування умінь порівнювати.

Одним з видів роботи з перетворення виразів є їх порівняння. У початкових класах його проводять здебільшого на основі порівняння значень виразів.

У деяких вправах порівняння виконують на основі властивостей арифметичних дій. Саме в цих випадках більше виявляється "тотожність виразів". Наприклад: 4*3+4*6 =4*(3+6).

Порівняння виразів з використанням знаків "більше","менше" і "дорівнює" допомагає у розвитку самоконтролю під час проведення обчислень, стає основою у формуванні уявлень про числові рівності і нерівності, про нерівності зі змінною.

Порівняння виразів і поняття про рівність використовуються під час ознайомлення з деякими властивостями арифметичних дій. Наприклад, порівнюючи вирази виду 7+3 і 3+7, учні знаходять, що значення виразів однакові. Отже, можна записати, що 7+3 =3+7, і зробити висновок про переставну властивість додавання.

Потрібно стимулювати дітей до порівняння виразів на основі міркування. Наприклад: 9 * 9 - 3. Зліва - число 9, справа- від числа 9 відняли 3. Отже, справа стало менше ніж 9.Тому 9>9 -3.

10 +3 * 10 +5.У сумах зліва і справа перший доданок- 10.

Другий доданок зліва - 3, а справа - 5.Зліва додали менше, ніж справа. Отже, 10 +3 <10 +5

5+5+5+5*5.3.Зліва число 5 береться доданком 4 рази, а справа - тільки 3 рази.Отже, значення виразу зліва більше,ніж значення виразу справа, тому 5+5+5+5>5.3.

Корисні і подобаються учням вправи на порівняння виразів способом зміни порядку використання арифметичних дій за допомогою дужок (наприклад, розставити дужки так, щоб рівності були правильними: 31-10 -3=24; 4.7 -4:2=20).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания математики 9

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.