План

1. Назвіть загальновідомі методи навчання використ яких передбач медодикою

2. Навчання учнів особливостям перспективних змін узображенні кола.

3. Відтворення явища наочності перспективи у зображенні відкритого простору (пейзаж).

4. Вкажіть основні принципи побудови та структуру сучасних шкільних програм з образотворчого мистецтва.

5. Розкрийте значення образотворчих понять, які засвоюють учні в процесі вивчення перспективи.

6. Перспективна зміна предметів кубічної форми. Особливості фронтальної перспективи.

7. Дайте характеристику міжпредметним зв’язкам на уроках ОМ.

8. Ознайомлення молодших школярів із сутністю понять та особливостями зображення симетричних, контрастних і нюансних, площинних і об’ємних форм; контура, силуету.

9. Розміщення постатей людей у різних планах простору (зображення постатей у русі з урахуванням просторових відношень).

10. Охарактеризуйте місце і роль позакласної і позашкільної роботи з ОМ.

1. Назвіть загальновідомі методи навчання використ яких передбач медодикою

Методи роботи на уроках образотворчого мистецтва:

- словесні(бесіда, розповідь, пояснення);

- наочні;

- практичні.

Бесіда – діалоговий метод викладення за допомогою якого вчитель спонукає учнів відтворювати раніше набуті знання. Такий метод взагальному будується на запитаннях, які мають заохочувати учня до активної участі на уроці, розвивати його увагу, вміння швидко включатись та підтримувати діалог.

Пояснення – словесне тлумачення явищ, дій, слів, термінів. Пояснення як і розповідь має бути доступним і зрозумілим.

Інструктаж – короткі, ліконічні, чіткі вказівки щодо виконання дій. Інструктажем може бути пояснення техніки безпеки на уроці.

Розповідь – виклад матеріалу, який використовується для збагачення різноманітними враженнями, активацією розуму та уяви

Наочні методи – група методів які особливо шикороко використовуються при ознайомленні з новим матеріалом і передбачає сприйняття окремих процесів, явищ, предметів або їх зображень.

Розрізняють такі наочні методи:

Ілюстрування – показ предметів та явищ у вигляді символічного зображення. Цей метод дуже ефективно використовується у вигляді схематичного зображення на дошці, особливо коли треба передати поетапність роботи.

Спостереження – тривале, цілеспрямоване сприйняття об’єктів із фіксацією певних дій. Під час прийняття для кращого засвоєння знань мають, якомога активніше, бути задіяні органи чуттів.

Демонстрація – чуттєве ознайомлення учнів із явищами, процесами, об'єктами у їх природньому вигляді. ЇЇ використовують для уточнення, узагальнення і систематизації знань учнів.

Практичні методи навчання. За допомогою них педагог організовує різноманітну практичну діяльність, що сприяє засвоєнню учнями знань, умінь і навичок.

За внутрішньою сутністю і рівнем пізнавальності діяльності виокремлюються такі методи:

Пояснювально – ілюстративні

Репродуктивний метод

Проблемний виклад

Частково – пошуковий


2. Навчання учнів особливостям перспективних змін узображенні кола.

Щоб правдиво намалювати предмет на площині паперу, треба передати його видиму перспективну форму (перспективу) з усіма характерними особливостями і властивостями: будовою, пропорціями, об'ємом, матеріалом, розташуванням у просторі.

Перспектива ( від лат. Perspectus- побачений крізь що-небудь, ясно побачений) один із способів зображення об'ємних тіл на площині або іншій поверхні відповідно до уявних змін їх величини, форми і чіткості, викликаних розташуванням у просторі і мірою віддаленості від спостерігача.

Куля володіє тією здатністюбудови, що всі точки її круглої поверхні відстоять на однаковій відстані від однієї точки - її центра. Куля торкається горизонтальної поверхні тільки однією точкою. Для того щоб передати в рисунку форму кулі, треба ясно собі уявляти її будову. Куля має тільки одну поверхню. Поверхня кулі замкнена сама в собі і не має кордону. Форма кулі утворюється від обертання кола навколо її діаметра (вісь обертання). Лінійна побудова кулі нескладна, оскільки достатньо правильно намалювати коло, що торкається горизонтальної поверхні тільки однією нижньою точкою, через яку проходить вертикальний діаметр. Але об'ємна побудова кулі, тобто ліплення її форми світлотінню є однієюз най складніших в рисунку

Починаючи виявляти форму кулі світлотінню, треба чітко уявити, звідки і як освітлюється куля, де на її поверхні перебуває найближча до джерела світла точка і як при цьому промені світла будуть освітлювати його поверхню, а також де кінчатиметься світло і починатиметься тінь, в чому причина рефлексів, що з'являються в тіні.

Багатство світлотіньовихвідношень виникає тому, що міра освітленості поверхні кулі убуває, починаючи від самої близької до джерела світла точки, плавно переходячи від світла до тіні. І на затемненійчастині поверхні кулі завдяки рефлексам виникає також багато світлих і темних тіней, що м'яко переходять зоднієї в іншу. Тому куля багатша за всі інші тіла світлотіньовими


3. Відтворення явища наочності перспективи у зображенні відкритого простору (пейзаж).

Візуальне сприйняття глибини визначається перспективою. Якщо пейзаж має лінійну структуру (вулиці, дороги, будинки, сади і т. д.), ми говоримо, що він має лінійну (наочну) перспективу. Якщо структура пейзажу визначається масами (ліси, долини, гори, річки, луки і т. д.), мова йде про повітряну перспективі. В обох випадках у міру наближення до горизонту розміри предметів зменшуються і контури їх виглядають менш чіткими. У разі лінійної перспективи нам здається, що паралельні лінії сходяться вдалині, в якійсь точці, розташованій на рівні горизонту.

Лінійна (наочна) перспектива – це спосіб зображення просторових фігур на площині за допомогою центричного проектування. Центр ліній, що перспективно скорочуються, розміщений в глибині листка на лінії горизонту, яка знаходиться на рівні очей художника. Вона може бути низькою або високою в залежності від вибраної точки спостереження. Зображені на площині фігури розміщуються так, що крайні від них лінії, віддаляючись, знаходяться в точці перетину. Пряма лінійна перспектива дозволяє передавати глибину простору зображення, надавати його частинам правильні пропорційні співвідношення, виразити ракурсне скорочення предметів в залежності від специфіки їх зорового сприйняття.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания изобразительного искусства 8

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.