План

1. Основні дидактичні принципи

2. Основний принцип малювання. Послідовність виконання зображень

3. Правила переробки (Стилізація).

4. Зв'язок образотворчого мистецтва зі спеціальними і психолого педагогічними науками.

5. Осноні правла лінійної перпективи

6. Характеристика організаційних форм роботи.

7. Зміст поняття композиція. Вивчення композиційних понять (закономірності, правила, прийоми)

8. Способи ліплення фігури людини на уроках образотворчого мистецтва

9. Стисло проаналізуйте сучасні форми і методи навчання малювання.

10. В чому полягають особливості та закономірності повітряної перспективи.

11. Ритм і мотив в декоративних композиціях.

4. Зв'язок образотворчого мистецтва зі спеціальними і психолого педагогічними науками.

Образотворче мистецтво має дуже велику і важливу роль як для молодих так і школярів старшого віку. Знання з образотворчого мистецтва допомагають учням краще засвоїти знання з інших предметів, а учителям при поясненні нового матеріалу.

Уроки образотворчого мистецтва тісно пов’язані не тільки з циклом художніх предметів (музика, співи і рідна мова), але і з іншими предметами. Образотворче мистецтво в значній мірі пов’язане з трудовим навчанням. Строго кажучи, виконання ряду завдань з праці являється образотворчою діяльністю: ліплення, конструювання іграшок з паперу, картону, тканини, плетення, декоративні композиції на площині і т. і. Не завжди можна пояснити – чи то урок малювання, кольоровому оформленні, декоративній обробці елементів орнаменту.

Оцінюючи вироби, виконані на уроках праці, слід звернути увагу і на художньо – сторону; виразність композиції, вирішення в кольорі; створення образу.

Уроки образотворчого мистецтва тісно пов’язані з музикою і літературою. Деякі малювання можуть супроводжуватись прослуховуванням музики. Це найбільш простий приклад між предметних зв’язків.

Зв'язок предмету образотворчого мистецтва з літературою і рідною мовою йде в двох напрямках: діти ілюструють літературні твори і пишуть оповідання до картин.

З уроками розвитку мовлення тісно пов’язані і бесіди про твори образотворчого мистецтва.

На уроках малювання діти знайомляться з геометричними тілами, спостерігають за ними, розвиваючи свою просторову уяву.

Згідно з останніми дослідженнями вчених, заняття образотворчим мистецтвом добре впливають на розвиток математичних здібностей школярів, впливають на розвиток їх логічного мислення і просторових уявлень.

Зв’язків образотворчого мистецтва з іншими предметами можуть виражатись у використані малюнка, ліплення та інших

Тих видів занять для виконання завдань з природознавства (замальовки листя, квітів), з історії, географії і т.д.

Щоб учителю образотворчого мистецтва досягти поставленої мети на уроках (навчити дітей, виховати в них любов до мистецтва, розвивати цікавість до предмету) потрібно дотримуватись норм, правил, форм і методів зазначених попередньо. Розвивати свої – учительські знання і вміння, самому цікавитися новинками мистецтва та залучати дітей. Використовувати цікавий матеріал, не зловживати одноманітністю проведення уроків.


5. Осноні правла лінійної перпективи

Найголовніші правила лінійної перспективи вчать зображувати на площині об’єкти такими, якими ми їх бачимо в реальному світі – із скороченнями їх розмірів в залежності від відстані.

Лінія горизонту (або рівень очей художника) - найголовніша константа від якої слід відштовхуватись при створенні реалістичного зображення. Будь-які об'єкти будуються за допомогою допоміжних ліній, які збігаються у точку сходу, а точка сходу знаходиться на горизонті. В наш час розроблено декілька видів перспектив які застосовуються для різних цілей. Трохи торкнуся декількох, якими користуються художники. Так відома зворотна лінійна перспектива. Нею користувалися іконописці з часів Візантії, а тепер і православні ікони пишуться за її правилами. Зворотна перспектива зображує містичний світ, який не схожий на реальний. Існує панорамна перспектива, де зображення створюється наче всередині циліндру від того, що має велику довжину і це виправдано, коли неможливо охопити поглядом усе зображення.

Правила лінійної перспективи: перше правило перспективи - для зображення глибини дальній предмет слід частково затуляти ближнім. Збільшення розміру всього ближнього і зменшення всього віддаленого можна спостерігати в житті кожну хвилину; друге правило перспективи: - ближній предмет слід зображувати крупніше дальнього; третє правило перспективи: основу ближнього предмета слід зображувати нижче основи віддаленого.

З урахуванням того, що лінійна перспектива - це зображення, побудоване на площині, площина може розташовуватися вертикально, похило і горизонтально залежно від призначення перспективних зображень. Вертикальна площина, на якій будують зображення за допомогою лінійної перспективи, використовується при створенні картини ( станковий живопис) і настінних панно (на стіні всередині приміщення або зовні будинку переважно на його торцях). Побудова перспективних зображень на похилих площинах застосовують в монументального живопису - розписи на похилих фризах всередині приміщення палацових споруд і соборів. На похилій картині в станкового живопису будують перспективні зображення високих будівель з близької відстані або архітектурних об'єктів міського пейзажу з висоти пташиного польоту. Побудова перспективних зображень на горизонтальній площині застосовують при розписі стель (плафонів).


6. Характеристика організаційних форм роботи.

Спосіб взаємодії вчителя та учня визначається організаційними формами навчання. До них належать: урок, лекція, семінар, практичні заняття, екскурсії, залік, домашня навчальна робота та ін. Головною формою організації навчання при викладанні образотворчого мистецтва у дітей шестирічного віку є урок (як правило комбінований). Основним методом навчання дітей образотворчому мистецтву є гра. Структура уроку та ж, що і з інших дисциплін: організаційний момент, пояснення нового матеріалу, самостійна робота учнів, закріплення нового матеріалу, підведення підсумків. Кожен елемент структурного поділу характерний для усіх уроків, але час, відведений на будь який із них, змінюється в залежності від мети та завдань уроку. Уроки не повинні бути одноманітними. Ця умова на уроках образотворчого мистецтва легко виконується, оскільки вони різноманітні і за формою, і за змістом. Розглядаючи образотворчу діяльність першокласників ми вказували, що у цьому віці дітям доступні наступні види діяльності: малювання, конструювання, ліпка, заняття декоративно-прикладним мистецтвом. Уроки малювання мають чітку градацію у початковій школі (відносно основного виду образотворчої діяльності): урок малювання з натури, уроки малювання на тему або тематичне малювання; уроки ліплення; уроки декоративно-прикладного мистецтва; уроки-бесіди, і кожен з них несе своє образотворче та емоційне навантаження.

В арсеналі кожного вчителя є значна кількість форм організації навчально-пізнавальної діяльності, а саме: фронтальна форма, парна, групова, колективна, індивідуальна

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания изобразительного искусства 7

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.