План

1. Теоретичні основи планування педагогічної роботи в дошкільному навчальному закладі. Сучасні підходи до планування

2. Своєрідність праці дітей дошкільного віку, її види, зміст, форми організації в дошкільному навчальному закладі

3. Особливості керівництва сюжетно-рольовою грою дітей раннього та дошкільного віку. Дослідження проблеми

4. Театралізовані ігри в дошкільному навчальному закладі, їх види, особливості педагогічного керівництва

5. Будівельно-конструктивні ігри, умови їх організації в дошкільному навчальному закладі, особливості педагогічного керівництва ним ив різних вікових групах

5. Будівельно-конструктивні ігри, умови їх організації в дошкільному навчальному закладі, особливості педагогічного керівництва ним ив різних вікових групах

Будівельно-конструкційні ігри - різновид творчих ігор, у яких ді­ти відображають навколишній предметний світ, самостійно зводя­чи споруди і обігруючи їх.

Одним зі способів здійснення ігрового задуму є зведення споруди. Іноді воно передує рольовій грі: наприклад, діти будують корабель, пристань, а потім розвивають сюжет гри «Морська подорож». В одному випадку споруда може стимулювати розвиток сюжету, в іншому — бути частиною ігрового середовища (наприклад, побудувавши казковий будиночок, діти починають гру в «казку»). Необхідність зведення споруди може виникнути і під час гри, тоді дошкільники переключаються на будівництво, а по йогозакінченні продовжують гру. Сама будівельно-конструкційна гра може розгортатися як власне рольова. Зміст багатьох ігор вичерпується зведенням споруд. У такому разі увага дітей зосереджується на конструкційному процесі, п гра продовжується декілька днів.

Зведення споруд є одним із видів зображувальної творчості, пов'язаної з грою. Для цього діти використовують різноманітний природний матеріал (пісок, глину, сніг, гілочки дерев), відходи будівництва (уламки дошок, цегли, ящиків та ін.), що сприяє формуванню у них трудових, технічних навичок. Часто їм потрібні спеціальні будівель ні матеріали, які поділяють на такі типи:

— великий будівельний матеріал (куб, циліндр, паралелепіпед тощо), призначений для зведення споруд на підлозі.

— настільний будівельний матеріал (ті самі форми, але менші за розміром);

— напівфабрикати (набори дощечок, коліщаток тощо);

— конструктори (ускладнений будівельний матеріал) їх використовують лише діти старшого дошкільного віку. Оскільки конструктори мають різну складність, при виборі їх необхідно враховувати рівень конструкторських умінь і навичок дошкільників.

Конструювання розвиває у дітей інтерес до будівництва, формує уявлення про процес зведення та готові споруди Конструювати дошкільнята вчаться на спеціальних заняттях, під час самостійної ігрової діяльності. Як рекомендує 3. Ліштван, набуття цих навичок має передбачати поступове, логічно вмотивоване ускладнення вимог до дитини. Най продуктивнішою є така послідовність:

— зведення споруди вихователем з показом дітям при­йомів конструювання і поясненням дій;

— показ зразка споруди, зведеної вихователем, з на­ступним аналізом її складових частин;

— демонстрування окремих прийомів конструювання, якими діти мають оволодіти;

— показ зразка незакінченої споруди, яку діти повинні самостійно добудувати;

— повідомлення теми конструкції із зазначенням умов, яких діти повинні дотримуватися (конструювання за темою або заданими умовами);

— зведення дітьми споруд за їхніми задумами.

Зміст будівельно-ігрової діяльності дітей залежить від їхніх вікових особливостей. Молодші до­шкільники виявляють великий інтерес до форм та їх ком­бінацій, зображень одиничних предметів або невеликих споруд. На перших порах вони не переслідують певної сю­жетної мети, не намагаються створити образ, виготовити задуманий предмет, а здебільшого діють за принципом «що вийде». Згодом діти починають обмірковувати елементарні будівельні теми, пов'язані з сюжетно-рольовим м іграми (побудувати будиночок для зайчика, гараж для машини, зробити ліжко для ляльки). Свої елементарні конструкції молодші дошкільники розташовують у горизонтальній площині, намагаються повністю використати наявний матеріал. Споруджені ними будівлі часто виявляються малоподібними до того, що планувалося створити, її звівши будівлю, вони руйнують її і беруться за нову.

Педагогічна керівництво будівельними іграми відкриває великі можливості у розвитку дітей. Систематичне навчання конструювання і керівництво вихователя дитячої грою призводять до істотного зміни характеру будівельної діяльності дітей. Дослідження педагогів показали, що запровадження взаємозв'язку будівельної ігри та зовсім праці надає нові виховні можливості, створює умови ще повного та змістовного розвитку задуму гри, підвищуючи в дітей віком інтерес до будівельним ігор.

Успішний розвиток конструктивних здібностей дітей перебуває у прямої залежності від керівництва вихователя дитячої діяльністю. Якщо вихователь систематично навчає дітей спорудженню різних споруд, знайомить його з конструктивними особливостями матеріалів, то майже всі діти опановують певним обсягом умінь і навиків. Будівельні гри стають ще багатшими за змістом, будівлі різноманітнішими, краще технічно виконані. Якщо ж вихователь лише наглядом над розвитком будівельної гри, то конструктивні здібності в дітей розвиваються не однаково різниця у уміннях буде значної. Також діти не зможуть самостійно, без допомоги вихователя домовиться про характер будівлі, у тому, хто яку роботу виконуватиме. Отже, в іграх з будівельною матеріалом за відсутності належного керівництва із боку вихователя взаємовідносини дітей можуть приймати відвідувачів цілком неправильне напрям. Систематичне навчання конструювання і керівництво вихователя дитячої грою призводять до істотного зміни характеру будівельної діяльності дітей.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Дошкольное образование 5

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.