План

1. Методика проведення анкетування та тестування учнів, учнівського колективу.

2. Поняття "вихованість". Критерії та рівні вихованості

3. Характеристика інваріантів особистісно орієнтованого виховання

4. Особливості виховання в громадських організаціях.

5. Характеристика скаутського методу виховання

6. Виховне значення скаутських організацій.

7. Методика вивчення рівнів вихованості учня

8. Методи виявлення рівнів вихованості учня

9. Напрями діяльності вчителя щодо визначення рівня особистості учня.

1. Методика проведення анкетування та тестування учнів, учнівського колективу.

Методика проведення анкетування або тестування учнів, колективу:

1. Визначення мети проведення дослідження: створити загальне уявлення про учня, колектив; виявити основні перспективні лінії у вихованні; знайти «точки відліку» у плануванні виховних завдань з колективом; розв’язати певну педагогічну проблему; виявити труднощі у розвитку вихованців.

2. Виявлення критеріїв та показників досліджуваних якостей.

3. Вибір доцільних засобів – анкет, тестів, або створення власних анкет відповідно до мети та змісту досліджуваних якостей.

4. Забезпечення належної процедури проведення анкетування чи тестування.

5. Загальний аналіз або аналіз по кожному учню, що дозволить з’ясувати своєрідність розвитку учня та колективу.

6. Використання результатів дослідження у подальшій виховній роботі: як важливу «інформацію для розміркування» на виховній годині чи на батьківських зборах, як критерій для відбору матеріалів для виховних заходів, для координації виховних впливів інших суб’єктів виховного процесу.


2. Поняття "вихованість". Критерії та рівні вихованості

Вихованість є найважливішою психолого-педагогічною та соціально-психологічною характеристикою особистості, вона неподільно пов’язана з усіма її сторонами, відбиває ступінь її всебічності та гармонійності. Основою вихованості є мораль людини, її найсуттєвішим показником.

Для виявлення рівня сформованості моральної вихованості необхідні певні критерії, тобто ознаки, на основі яких проводиться оцінка.Критерій — засіб для судження, ознака, на основі якої робиться оцінка, визначення або класифікація чого-небудь; мірило судження та оцінки, основна ознака, за якою одне рішення обирається із багатьох можливих.

В психолого-педагогічній літературі можна зустріти різні ознаки, які висуваються як критерії моральної вихованості. До таких критеріїв належать:

— ставлення школярів до суспільства, праці, людей, активна життєва позиція, спрямованість особистості, рівень розвитку суспільно значущих якостей особистості, співвідношення мотивів поведінки та характеру вчинків особистості, з одного боку, та норм, правил моралі — з іншого, використання різних критеріїв на різних рівнях: на рівні розвитку моральних почуттів, відношень, стійких мотивів і спрямованості особистості, на рівні світогляду;

— інтелектуальний, поведінковий та емоційний критерії; до інтелектуального відносяться знання відповідних моральних норм і правил, здатність висловлювати на основі цих знань моральні судження; до поведінкового — здатність протистояти спокусі порушити ці правила, а емоційного — переживання почуття провини у разі порушення цих правил.


3. Характеристика інваріантів особистісно орієнтованого виховання

Існують такі інваріанти на основі яких і має реалізуватися особистісно орієнтований підхід до виховання дитини.

Інваріант 1. Формування у суб'єкта здібності і бажання усвідомлювати себе як особистість.

Інваріант 2. Культивування у вихованця цінності іншої людини.

Інваріант 3. Утвердження педагогом позитивної особистісної сутності вихованців як альтернатива аналізу, що викриває його негативні риси.

Інваріант 4. Використання "ефекту генерації" у виховному процесі.

Інваріант 5. Використання "ефекту присутності" у виховному процесі.

Інваріант 6. Культивування у вихованця досвіду свободи приймати особистісні рішення.

Інваріант 7. Культивування зворушливого виховного впливу.

Інваріант 8. Відповідність образу Я вихованця результатам своєї поведінки.

Інваріант 9. Ціннісно-смислова спрямованість предметної діяльності особистості.

Згідно з цими інваріантами можна охарактеризувати методи навчання.

Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Ці методи можуть сприяти прояву 1-го, 8-го та 9-го інваріантів.

Методи стимулювання навчальної діяльності учнів. Ці методи сприяють прояву таких інваріантів 2-го, 3-го, 6-го, 7-го інваріантів.

Методи контролю та самоконтролю у навчанні. Ці методи можуть сприяти прояву таких інваріантів 6-го, 8-го та 9-го інваріантів. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Методика воспитания 13

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.