План

1. Поняття “класний керівник”, його функції.

2. Напрями роботи класного керівника.

3. Професіограма класного керівника.

4. Сутність та зміст виховної роботи класного керівника

5. Поняття “план вихованої роботи”. Його функції

6. Види планування в школі. Вимоги до планування роботи з класом.

7. Колектив і його види.

8. Сутність, зміст, функції виховного колективу

5. Поняття “план вихованої роботи”. Його функції

Планування – це спільна діяльність класного керівника, учнів і дорослих з визначення цілей, змісту та способів організації виховного процесу і життєдіяльності класного колективу, організаторів і учасників намічених справ, термінів їх проведення. Призначення плану - упорядкувати педагогічну діяльність, забезпечити виконання таких вимог до педагогічного процесу, як планомірність і систематичність, керованість і наступність результатів.

У самому загальному вигляді план виховної роботи – це документ, що вказує змістові орієнтири діяльності, визначає її порядок, обсяг, тимчасові рамки. Він виконує наступні функції:

- спрямовуючу, визначальну, тобто указує конкретні напрямки й види діяльності;

- прогнозуючу, тобто побічно відбиває задум, представляє результати через конкретні дії;

- координуючу, організаторську, тобто, з одного боку, відображає те, яким чином, якими засобами діяльність організується й хто є її суб'єктом і об'єктом; з іншого боку, указує порядок діяльності, її взаємозв'язок з іншими видами, а також визначає її місце й час, відповідає на питання: хто, що, коли й де повинен робити;

- контрольну: по-перше, сам педагог, користуючись планом, може контролювати реалізацію поставлених цілей; по-друге, за планом легко перевірити, наскільки він відповідає дійсності; більше того, рівень і якість плану відображає рівень професіоналізму педагога;

- репродуктивну (відтворюючу), тобто через будь-який проміжок часу за планом можна відновити зміст і обсяг виконаної роботи.


6. Види планування в школі. Вимоги до планування роботи з класом.

Види планування в школі:

- загальношкільний; - класних керівників; - вихователів; - органів самоврядування; - учнівських організацій; - трудових об'єднань учнів; - шкільних гуртків; - спортивних секцій; - бібліотеки; - батьківського комітету; - роботи у мікрорайоні; - план роботи заступника з виховної роботи.

Ці різноманітні плани, як правило, є відображенням єдиного виховного процесу даного навчального закладу, їх урахування під час створення плану виховної роботи, дає змогу класному керівникові вирішити найбільш важливі завдання.

Вимоги до планування роботи з класом.

Дієвий та результативний план виховної роботи повинен:

-забезпечувати єдність та творчу реалізацію інструктивно-методичних настанов державних органів, потреб регіону, колективу самої школи (ювілейні дати, свята народного календаря тощо), спиратися на досягнення сучасної педагогічної науки;

-бути цілеспрямованим, конкретним, розумно насиченим, послідовним, систематичним, гнучким;

-спиратися на інтереси учнів;

-бути коротким та компактним;

-системним та комплексним – реалізовувати різноманітні напрямки виховання у конкретних виховних заходах за єдиною системою роботи;

-поєднувати словесні, наочні і практичні форми і методи виховання, які мають відповідати віковим особливостям учнів;

-забезпечувати спадкоємність змісту й форм діяльності: виключити неоправдане дублювання, ураховувати попередній досвід, відобразити перспективи в роботі;

-передбачати єдність педагогічного керівництва та активності вихованців.

Отже, план виховної роботи, як документ, складається на тривалий термін (не менш ніж місяць), узгоджується з керівництвом школи. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Методика воспитания 11

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.