План

1. Досліди як метод ознайомлення дітей з природою

2. Дидактичні ігри під час ознайомлення дітей з природою

3. Методика проведення дидактичних ігор

4. Використання ілюстративних матеріалів в процесі ознайомлення дітей з природою.

5. Вимоги до ілюстративного матеріалу

4. Використання ілюстративних матеріалів в процесі ознайомлення дітей з природою.

Ілюстративний матеріал є засобом формування уявлень і понять про природні об’єкти і процеси природи у тих випадках, коли їх не можна показати дітям у природному середовищі, у їхньому реальному вигляді та взаємозв’язках.

Важливо сформувати в дитини правильні уявлення про природу, забезпечуючи їхнє сприйняття під час безпосереднього контакту з нею. Спостерігаючи за природою, дітям не завжди вдається детально розглянути тварини, явища, чи процеси. Для уточнення сприйняття використовують метод ілюстрування.

Розгляд дітьми статичного зображення на малюнку, картині, таблиці допомагає уточнити, закріпити та систематизувати первинні явлення, які вони отримали в природі.

Використання ілюстративного матеріалу під час заняття в групі допомагає зосередити увагу кожної дитини, розкрити їхні здібності, залучити до бесіди, детальнішого розгляду предмета, спонукає до мовної активності. Велике значення має ілюстративний матеріал у вихованні естетичних почуттів та дбайливого ставлення до природи.

З метою створення правильних уявлень, ілюстративний матеріал використовують після детального ознайомлення дітей з об’єктом безпосередньо у природі. Ілюстративний матеріал є одним з найкращих засобів, який спонукає до спілкування найбільш мовчазних дітей. Він наближує об’єкт до дитини, робить його зрозумілим і викликає мовну активність.

Недоліки методу ілюстрування полягають у тому, що діти розглядають плоске зображення, а об’єкт має об’єм; зображення не завжди відповідає реальній величині; нерухомо показує предмет, не показує характерні рухи.

У сприйнятті зображення бере участь зоровий аналізатор, а сприйнятті реального предмета провідна роль належить взаємодії аналізаторів.


5. Вимоги до ілюстративного матеріалу

Ілюстративний матеріал класифікують за такими видами:

- предметні картинки, або такі на яких зображений певний предмет;

- сюжетні, на яких показано кілька предметів у певному зв’язку;

- художні картини – репродукції відомих художників.

Для ознайомлення дошкільників з природою створені предметні і сюжетні картини ( «Свійські тварини, «Птахи», «Трав’янисті рослини», «Чотири пори року», «Дикі звірі», «Дошкільникам про природу», «Дошкільникам про ліс, водойму, луг»).

Для індивідуальної роботи з дітьми, а також для роботи у невеликих групах добирають різноманітні ілюстрації, листівки.

Для роботи з дітьми раннього шкільного віку і першої молодшої групи використовують предметні картинки, ілюстрації із зображенням небагатьох предметів. Розгляд такого ілюстративного матеріалу проводять у процесі занять, прогулянок і повсякденному житті. Основна мета навчити дітей розпізнавати предмети, називати їх.

У другій молодшій групі картини використовують для уточнення, конкретизації та закріплення. Після спостережень за птахами, дрібними тваринами діти розглядають картинку, на якій з допомогою вихователя впізнають тварину, називають характерні ознаки. Частини тіла, колір, дії тварини. Для розгляду в молодшій групі можна використати картини « Собака з цуценятами», «Кури».

У середній групі розглядання картин спрямоване на розширення знань дітей. З дітьми розглядають картини «Кролі», «Качки і гуси», «Вовк», «Їжак», «Білка». Це дає змогу розширити знання дітей, вивести за межі безпосереднього досвіду. У середній групі картини використовують у поєднанні з розповіддю для розширення і систематизації знань.

У старших групах картини використовують для уточнення уявлень, формування понять у процесі бесіди. Для систематизації знань добре використати порівняння. До заняття добирають серію картин про комах « Бабка», «Білан жилкуватий», «Сонечко».

Спочатку вихователь організовує розглядання, потім порівняння, виділення спільних і відмінних ознак у будові. Діти роблять висновки, що у комах є черевце, голова, вусики, шість ніг, крила. А відрізняються розмірами, формою тіла, забарвленням, крилами, способом життя.

Розглядання пейзажу слід проводити після екскурсії чи прогулянки. Дітям пропонують порівняти зображене на картині із тим, що вони бачили у природі, для уточнення сприйняття можна використати пояснення, музичний супровід, читання поетичних творів.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания естествознания 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.