План

1. Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою

2. Види бесіди та вимоги до її проведення

3. Характеристика практичних методів.

4. Гігієнічні і педагогічні вимоги до праці дітей у природі

5. Праця в природі.

6. Форми організації праці дітей у природі

1. Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою

Читання природознавчої літератури найчастіше поєднують із бесідою.

Бесіда – це цілеспрямована організована робота з дітьми. Бесіда активізує розумову діяльність дітей. В процесі бесіди використовуються можливості використання раніше отриманих дітьми знань, ці знання закріплюються, збагачуються і уточнюються. У процесі бесіди вихователь підводить дітей до встановлення причинних зв’язків і залежностей в природі, розвивається зв’язне мовлення, формується логічне мислення, позитивне ставлення до довкілля.


2. Види бесіди та вимоги до її проведення

У процесі ознайомлення дошкільників з природою використовують вступні, супровідні, і заключні бесіди.

Вступна бесіда поєднує попередньо отримані знань з новими, викликають інтерес, з’ясовують що діти недостатньо засвоїли і на що їм потрібно звернути увагу. Такі бесіди проводять перед спостереженнями, екскурсіями, цільовими прогулянками.

Супровідну бесіду проводять в процесі спостереження, розгляду ілюстрацій, дослідів. Питання, які ставить вихователь повинні активізувати думку дітей, підводити до знаходження істотних ознак, порівнювати, встановлювати зв’язки і залежності.

Заключна бесіда спрямована на систематизацію і узагальнення одержаних фактів, їх конкретизацію, закріплення, уточнення. Під час цих бесід узагальнюються знання набуті упродовж тривалого часу.

Бесіду проводять тоді, коли у процесі різних видів діяльності у дітей ( спостережень, дослідів, читання, ігрову діяльність, досліди, практичні роботи) нагромадилися певні знання.

Бесіду найчастіше починають з аналізу окремих явищ і фактів, розгляду їхніх істотних ознак і залежностей. Такий аналіз забезпечує перехід до узагальнень, систематизує розрізнені факти. (бесіда про осінь: які визнаєте осінні місяці? Яка погода була на початку осені, всередині, кінці? Чому ночі стали довшими, а дні коротші? Які рослини цвіли на початку осені, всередині, в кінці? Яких тварин ви зустрічали? Чому відлетіли птахи? Як готуються зимувати жаби, їжачок? Чому вони засинають?).

Логічна постановка питань та опора на досвід дітей забезпечують розвиток пізнавальних інтересів, сприяють виробленню вмінь узагальнювати і систематизувати.

Вимоги до постановки запитань вихователем:

-запитання пропонують дітям усієї групи;

-запитання повинні бути конкретними, точними, короткими.

-повинні мати одну коротку відповідь.

Вході бесіди потрібно використовувати різноманітні засоби навчання, які допоможуть дітям зосередити увагу на виділенні суттєвих ознак чи явищ.

Бесідою слід керувати так, щоб діти були зосереджені на темі про яку в даний момент ведеться мова. Слід вислухати дітей, не завжди слід вимагати повної відповіді. Доцільно залучати дітей до обговорення, оцінювання різних думок, постійно спрямовуючи дітей до кінцевих висновків. Бажано щоб діти самостійно формулювали висновки, а не повторювали їх за вихователем.

Заключні бесіди завершують роботу по ознайомленню дітей з сезонними явищами в житті виконують в кінці сезону. Їх як правило проводять з дітьми старшого дошкільного віку у формі контрольних занять


3. Характеристика практичних методів.

Серед методів ознайомлення дітей з природою найвагомішими є практичні методи. Під час застосування цих методів задіяні усі сенсорні системи, об’єкт розглядається і вивчається всебічно, реалізуються всі розумові, фізичні та емоційні сили людини. У процесі трудової діяльності дитина взаємодіє з реальними об’єктами природи, а це сприяє формуванню реалістичних уявлень про предмет, його зв'язок з неживою природою, про взаємозв’язки у живій природі (діти усіх вікових груп).

У процесі праці діти дізнаються про вплив умов середовища та догляду на ріст розвиток рослин і тварин. Під час праці діти знайомляться з новими термінами засобами безпосереднього контакту чи дії ( під час висаджування рослин формується ґрунт, живець, лунка, добрива, підживлення рослин, розпушування).

У дітей формуються прийоми дослідження, аналізу та порівняння ( пухкий і твердий ґрунт, сухий і вологий, родючий і неродючий, сприятливі та несприятливі умови для росту і розвитку рослин, культурні рослини та бур’яни вплив догляду на ріст рослин).

В процесі подальшої практичної діяльності діти спостерігають за фазами росту і розвитку рослин визначають причини тих чи інших змін, які відбуваються з ними ( при достатній кількості тепла і вологи починає проростати квасоля, спочатку з’являться корінь, потім стебло, листки, квіти, та плоди з насінням). Такі спостереження в процесі практичної роботи можуть бути тривалими, або короткочасними. Вони допомагають утримувати увагу та пізнавальні інтереси упродовж тривалого проміжку часу, також стимулюють пізнавальні інтереси, позитивні емоції, допитливість, бажання спілкуватися.

Під час праці вчитель з успіхом може здійснювати природоохоронну роботу, прививати любов до природи, вчити спостерігати, роздумувати, бажання спілкуватися з природою, засвоїти правила безпечної поведінки у природі, виробити елементарні навички, які сприяють поліпшенню навколишнього середовища.

Під час догляду діти дізнаються про людей праці, знайомляться з професіями, у дітей формуються трудові навички, точність рухів, координацію, дисциплінованість, Все це сприяє зміцненню і ускладненню нервової системи.

Своєрідність праці у природі в тому, що це єдиний вид продуктивної праці, доступний дітям дошкільного віку. Діти можуть розпочати працю, здійснювати спостереження і отримати кінцевий і зрозумілий результат ( виростити ягоди, овочі, квіти, прикрасити територію, кімнату).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания естествознания 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.