План

Зміст математичного розвитку

Характеристика методів математичного розвитку

Практичні методи

Гра - як метод математичного розвитку

Наочні і словесні методи

Засоби формування елементарних математичних уявлень.

Ці завдання найчастіше вирішуються вихователем одночасно на кожному занятті з математики, а також у процесі організації різних видів самостійної дитячої діяльності. Численні психолого-педагогічні дослідження та передовий педагогічний досвід роботи в дошкільних установах показують, що тільки правильно організована дитяча діяльність і систематичне навчання забезпечують своєчасний математичний розвиток дошкільника.

Теоретичну базу методики формування елементарних математичних уявлень у дошкільників складають не лише загальні, принципові, вихідні положення філософії, педагогіки, психології, математики та інших наук. Як система педагогічних знань вона має і свою власну теорію, і свої джерела. До останніх відносяться:

- наукові дослідження і публікації, в яких відображені основні результати наукових пошуків (статті, монографії, збірники наукових праць тощо);

- програмно-інструктивні документи ("Програма виховання і навчання в дитячому садку", методичні вказівки і т.д.);

- методична література (статті в спеціалізованих журналах, наприклад, в "Дошкільне вихованні ", посібники для вихователів дитячого садка та батьків, збірники ігор і вправи, методичні рекомендації і т.д.);

- передовий колективний та індивідуальний педагогічний досвід з формування елементарних математичних уявлень у дітей в дитячому садку і сім'ї, досвід та ідеї педагогів-новаторів.

Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей постійно розвивається, удосконалюється і збагачується результатами наукових досліджень і передового педагогічного досвіду.

У даний час завдяки зусиллям вчених і практиків створено, успішно функціонує і удосконалюється науково-обгрунтована методична система з розвитку математичних уявлень у дітей. Її основні елементи - мета, зміст, методи, засоби і форми організації роботи - найтіснішим чином пов'язані між собою і взаємообумовлюють один одного.

Провідним і визначальним серед них є мета, так як вона веде до виконання соціального замовлення суспільства дитячим садом, готуючи дітей до вивчення основ наук (у тому числі і математики) в школі.

Дошкільнята активно оволодівають рахунок, користуються числами, здійснюють елементарні обчислення на наочній основі і усно, оволодівають найпростішими часовими та просторовими відношеннями, знайомляться з предметами різних форм і величин. Дитина, не усвідомлюючи того, практично включається в просту математичну діяльність, освоюючи при цьому властивості, відносини, зв'язки і залежності на предметах і числовому рівні.

Необхідність сучасних вимог викликана високим рівнем сучасної школи до математичної підготовки дітей в дитячому садку в зв'язку з переходом на навчання в школі з шести років.

Математична підготовка дітей до школи передбачає не лише засвоєння дітьми певних знань, формування у них кількісних просторових і часових уявлень. Найбільш важливим є розвиток у дошкільнят розумових здібностей, уміння вирішувати різні завдання. Вихователь повинен знати, не тільки як навчати дошкільників, але і те, чого він їх навчає, тобто йому повинна бути ясна математична сутність тих уявлень, які він формує у дітей. Широке використання усної народної творчості так само важливо для пробудження у дошкільнят інтересу до математичних знань, вдосконалення пізнавальної діяльності, загального розумового розвитку.

Таким чином, математичний розвиток розглядається як наслідок навчання математичним знанням. В якійсь мірі це, безумовно, спостерігається в деяких випадках, але відбувається далеко не завжди. Якби даний підхід до математичного розвитку дитини був вірним, то достатньо було б відібрати коло знань, що повідомляються дитині, і підібрати «під них» відповідний метод навчання, щоб зробити цей процес реально продуктивним, тобто отримувати в результаті високий математичний розвиток у всіх дітей.


Характеристика методів математичного розвитку

У процесі формування елементарних математичних уявлень у дошкільників педагог використовує різноманітні методи навчання і розумового виховання: практичні, наочні, словесні, ігрові. Зазвичай вони застосовуються комплексно, в різноманітних комбінаціях один з одним, важливо щоб вони дозволяли досягати найкращих результатів при навчанні маленьких дітей. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 21

Бесплатная работа

Закрыть

Содержание, средства и методы формирования элементарных математических представлений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.