План

1. Програми виховання і навчання дітей. Структура і зміст.

2. Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу в дитячому садку.

3. Форми організації трудової діяльності дітей дошкільного віку.

4. Поняття системи освіти. Законодавча база системи освіти України, дошкільної освіти.

1. Програми виховання і навчання дітей. Структура і зміст.

Робота дитячого дошкільного закладу здійснюється на основі програми виховання і навчання — державного документа, який визначає цілі, завдання і зміст роботи з дітьми з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей. У сучасній Україні дошкільні заклади мають право самостійно обирати програму виховання дітей з комплексу варіантних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, а також розробляти і впроваджувати власні. В останні роки наукові колективи створили низку сучасних програм.

“Малятко”. Авторами її є науковці Інституту педагогіки, Інституту психології Академії педагогічних наук України, педагогічних університетів України. Ця програма затверджена колегією Міністерства освіти України у 1991 р. (друге видання — 1999 p.). Вона визначає завдання і зміст виховання і навчання дітей віком від двох до семи років. У ній вперше реалізовано принципи демократизації педагогічного процесу, гуманізації змісту і методів навчання і виховання дітей у дошкільному закладі. Орієнтує на розширення кола уявлень дітей про культурні традиції українського народу.

“Дитина”. Створена у 1992 р. працівниками Київського міжрегіонального інституту вдосконалення вчителів ім. Б. Грінченка. Містить орієнтовний зміст виховання і навчання дітей віком від трьох до семи років, метою яких є становлення особистості дитини через розвиток її психічних процесів.

Програма спрямована на гуманізацію виховного процесу; узгодження колективних, групових та індивідуальних форм і методів роботи. Переважає орієнтація на індивідуальну роботу з дітьми в усіх вікових групах.

“Дитина в дошкільні роки”. Розроблена в 1991 р. запорізькими науковцями і педагогами-практиками, адресована педагогам і батькам, є своєрідним керівництвом для них. Однією з головних умов виховання здорової дитини автори вважають врахування її індивідуальних особливостей: стану фізичного і психічного здоров´я, типу темпераменту, реакції серцево-судинної та дихальної систем, шкіри на повітря, воду, сонце; емоційного настрою; розвиненості опорно-рухового апарату; схильності до сприйняття впливів місяця, сонця.

“Українське дошкілля”. Створена колективом Львівського обласного інституту удосконалення вчителів на основі “Програми виховання та навчання в дитячому садку” (К., 1986) і досвіду роботи педагогів 30-х років XX ст. Програма охоплює навчання і виховання дітей від четвертого до сьомого року життя. Вона орієнтує на роботу з дітьми за такими тематичними підрозділами: побут, ігри, охорона здоров´я і фізичне виховання дітей, рідний край, розвиток мовлення, формування початкових математичних уявлень, естетичне виховання і художня творчість дітей, виховання основ культури поведінки і взаємин, праця. Особливо багата програма на історико-етнографічний матеріал, оскільки укладачі розглядали її як регіональну.

Базова програма «Я у Світі» - третя складова комплекту нормативних документів та науково-методичних матеріалів, пов'язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні та гуманізацією її цілей і завдань. Вона розроблена на виконання Закону України "Про дошкільну освіту" згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та затверджена Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до Наказу МОН України N 41 від 21.01.2009 р. з 2009-2010 навчального року здійснюється поетапне впровадження Програми в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності; передбачено її вивчення у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та в інститутах післядипломної педагогічної освіти за напрямком підготовки (спеціальністю) «Дошкільна освіта».

«Я у Світі» була першою державною програмою нового типу, в якій відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років життя. Базова програма є програмою розвитку дитини-дошкільника і реалізує особистісно орієнтовану модель дошкільної освіти, заявлену Базовим компонентом.

Матеріали програми базуються на принципі природовідповідності (я - в смислі ритмічності), який має стати одним з основних в організації життєдіяльності дошкільника. За цією програмою працювали 4 роки.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку відображає запити практиків та, з урахуванням кращих на даний період теоретичних і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири змістовного наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності - провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей. Цим зумовлена структура програми. Основний програмовий зміст упорядковано за розділами:

 • «Фізичний розвиток»,
 • «Пізнавальний розвиток»,
 • «Мовленнєвий розвиток»,
 • «Художньо-естетичний розвиток»,
 • «Ігрова діяльність».
 • У кожному розділі окреслюються ключові освітні завдання, подаються поради батькам стосовно організації спільного буття дорослих з дітьми та визначаються показники розвитку дітей.

  Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»( Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л.). Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09. 12. 2011 р. № 1/11-11601

  Програма містить розділи:

  - "Ранній дошкільний вік (3-й рік життя)"

  - "Молодший дошкільний вік (4-й рік життя)"

  - "Середній дошкільний вік (5-й рік життя)"

  - "Старший дошкільний вік (6-й рік життя)"

  «Українське дошкілля» визначає завдання і зміст розвитку дитини віком від двох до шести років через призму Базового компонента дошкільної освіти в Україні (2012р.). Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому надані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу вихователеві орієнтуватись на психологічні особливості розвитку дитини. У програмі визначено завдання і розмах напрямків роботи з дітьми, а саме: фізичний розвиток, соціально-моральний, пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток, художньо-естетичний, креативний розвиток та емоційно-ціннісний розвиток. Кожний підрозділ закінчується показниками компетентності для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року. Є показники компетентності випускника ДНЗ. Цікавим є те, що в Програму введено напрямки роботи «Основи правової культури», «Духовне виховання», «Основи економічної культури». Рівень розвитку зв’язного мовлення є показником і умовою соціальної активності особистості, а формування такого мовлення сприяє всебічному розвиткові дошкільника, особливо розвиток комунікативної діяльності.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 11

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Дошкольная педагогика 4

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.