План

1. Головні напрямки роботи за навчальною проблемою «колір» в програмі «Образотворче мистецтво» для 1-4 класів.

2. Систематизований обсяг знань, умінь та уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого мистецтва стосовно навчальної проблеми „колір”.

3. Формування поняття про колір та його властивості у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

4. Формування практичних навичок роботи з різними художніми матеріалами під час виконання вправ на розвиток відчуття кольору молодших школярів

5. Методика кольорового вирішення предметів умовно-плоскої та об'ємної форми у початкових класах

6. Формування навички емоційно-естетичної оцінки колориту художніх творів на уроках-бесідах про мистецтво

1. Головні напрямки роботи за навчальною проблемою «колір» в програмі «Образотворче мистецтво» для 1-4 класів.

В початковій школі поняття „колір” формується з 1 класу. Колір як категорія є однією із навчальних проблем, яка опановується під час навчання образотворчого мистецтва у початкових класах. Діти виражають своє емоційно-естетичне сприйняття світу, ставлення до оточуючого в кольорі.

Головні напрямки роботи за навчальною проблемою „колір” визначаються в програмі „Образотворче мистецтво” для 1-4 класів такими аспектами:

1. Розвиток кольорочутливості ока, уміння бачити багатство кольору в навколишньому світі, здатності до розпізнавання колірних станів середовища. Подолання стереотипних уявлень про колір, формування в учнів художньо-естетичного ставлення до навколишньої дійсності, потреби насолоджуватися красою природи і творами мистецтва, в практичній роботі вміння передавати різноманіття і виразність кольору в малюнках, пов'язаних із відображенням явищ навколишньої дійсності.

2. Формування відчуття декоративної виразності кольору, що передбачає:

а) розуміння умовності декоративності кольору;

б) розуміння гармонії кольорових сполучень;

в) у власних творчих роботах - вміння використати колір з декоративною метою і за законами гармонії кольорів.

3. Усвідомлення учнями виражальних можливостей кольору і розвиток в них вміння використовувати колір для передавання своїх емоцій, певного стану, настрою в різних видах художньої діяльності.

4. Засвоєння основ кольорознавства; формування практичних умінь і технічних навичок роботи з різними живописними матеріалами.

Дані напрями реалізуються впродовж усього періоду навчання; під час виконання завдань із урахуванням віку учнів кожного класу. Отже, поняття „колір” є важливим і провідним у навчанні дітей образотворчого мистецтва. Аналізуючи програму „Образотворче мистецтво” для 1-4 класів можемо визначити обсяг знань, умінь і навичок з навчальної проблеми „колір".


2. Систематизований обсяг знань, умінь та уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого мистецтва стосовно навчальної проблеми „колір”.

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас
учні мають отримати знання
-назви трьох основних і похідних від них кольорів, їх відтінки; -назви світлих і темних відтінків типу „світло-зелений”, „темно-синій” -назви основних та похідних кольорів, їх відтінки; -найістотніші ознаки живопису як різновиду образотворчого мистецтва; -про зміни кольору природи у різні пори року, доби;

-колір – засіб створення художнього образу

-основні ознаки живописних творів; -матеріали живопису та знаряддя праці художника-живописця; -найпростіші закономірності спектра та колірного кола;

-порядок розташування споріднених кольорів у колірному колі;

-приклади контрасних кольорів протилежно розташованих на спектрі

-про систематизацію та характеристики кольорів (хроматичні та ахроматичні);

-про асоціативні характеристики кольору (веселі, ніжні, сумні);

-назви додаткових (доповняльних) кольорів у колірному колі;

-про просторові можливості кольору;

-технічні прийоми роботи гуашшю і аквареллю

учні повинні практично вміти
-утворювати похідні кольори або відтінки шляхом змішування фарб на палітрі; -утворювати похідні кольори змішуванням основних на палітрі; -одержувати світлі та темні відтінки кольорів шляхом додавання білого або чорного кольору;

утворювати „теплі” і „холодні” кольори;

працювати одразу фарбами баз попереднього контуру;

-спостерігати і називати різноманітні кольори у творах мистецтва, звичайному забарвленні предметів, деяких природних явищах та виражати своє емоційно-ціннісне ставлення, використовуючи художні терміни і поняття

-отримувати похідні кольори та відтінки додаванням білої та чорної фарб та спектральних кольорів; -працювати одразу фарбами та восковими крейдами; -отримувати шляхом змішування фарб на палітрі складні кольори („жовтувато-коричневий”, „зеленувато-блакитний”);

-виконувати роботи з обмеженням кольорів на палітрі (в „теплих” або „холодних” кольорах);

-спостерігати розмаїття кольорів і відтінків у природі і уникати використання так званих „відкритих” кольорів (колір-фарба) у власній образотворчості

-користуватися палітрою, утворювати відтінки кольорів шляхом змішування фарб; -розрізняти кольори за світлотою та тепло-холодністю; -отримувати різні відтінки однієї і тієї групи кольорів(синьої, червоної)

-виконувати роботи у різних живописних техніках (акварель „по-вогкому”, монотипія, пастель);

-розрізняти поняття „кольоровий” та „колірний”, вміти розташовувати кольори відповідно до послідовності у колірному колі

-у роботі фарбами застосовувати різні прийоми роботи з пензлями; змінювати консистенцію фарб; -у роботі акварельними фарбами вливати колір в колір, працювати по вогкій основі, без контуру; -передавати стан та колір води за допомогою відтінків складного кольору;

-передавати стан водяної поверхні за допомогою зміни консистенції фарби та різних за характером мазків, технічних прийомів;

-на підставі усвідомлених спостережень створювати довільні монохромні та поліхромні колірні композиції відповідні до певного емоційного стану;

-використовувати колір з декоративною метою

учням необхідно мати уявлення
-про веселку та інші наочні приклади існування кольору в природі; -про виражально-емоційні можливості кольору (веселі, сумні, тривожні кольори) -про передачу кольором зміни забарвлення довкілля, певного стану і настрою природи(веселий, сумний, тривожний, прозорий, спокійний);

-явище колірного конрасту як засіб виділення головного у композиції

-про особливості роботи акварельними фарбами, „по вогкій основі”; -про взаємозв’язок джерела світла, освітлення та кольору; -про колорит та його художньо-образні можливості -колорит у картині (гаму кольорів); -про світловий та колірний контрасти; -про сенсорні еталони та різницю між монохромними (одноколірними) та поліхромними (багатоколірними) композиціями

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Методика изобразительного искусства 7

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.