План

1. Зміст і дидактична структура нетрадиційних уроків образотворчого мистецтва

2. Форми організації навчально-пізнавальної діяльності на уроці образотворчого мистецтва

3. Основні напрямки та зміст естетичного виховання у позаурочній, позакласній роботі та позашкільних навчальних закладах

4. Сутність, мета, завдання позаурочної, позакласної та позашкільної освіти та виховання.

1. Зміст і дидактична структура нетрадиційних уроків образотворчого мистецтва

Специфіка викладання образотворчого мистецтва в сучасних умовах потребує від учителя широкого використання інноваційних форм, методів, прийомів роботи, проведення нетрадиційних уроків. Організація уроків може бути побудована як на послідовності елементів (етапів) традиційної структу­ри, так і в інших формах. Одним з ефективних засобів формування цілісного погляду школярів на світ є інтеграція, яка набуває значення провідної тенде­нції оновлення змісту освіти.

Урок-роздум

І. Організація класу до уроку.

II Оголошення теми і мети уроку.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда за допомогою казки-загадки.

IV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.

1. Демонстрація репродукцій картин (участь дітей в обговоренні проблемних питань). Роз'яснення (із наочним прикладом на дошці — педагогічним малюнком) основних теоретичних даних.

V. Самостійна творча практична робота.

1. Самостійне осмислення, розв’язання учнями творчого завдання за допомогою художніх засобів.

2. Завдання учням — підкреслити назвою стан зображуваного і ставлення до нього.

3. Обговорення придуманих учнями назв.

VI. Аналіз дитячих робіт. Вербальне оцінювання їх учителем та самооцінювання учнями.

VII. Домашні завдання.

VIII. Підсумок уроку.

Бесіда про досягнення мети уроку.

Урок-дослід

I. Організація класу до уроку.

II. Оголошення теми і мети уроку.

III. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду школярів.

Ознайом­лення з новими поняттями і термінами.

IV. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу.

V. Творча практична робота учнів.

Виконання дослідів. Висновок.

VI. Аналіз дитячих робіт. Оцінювання і взаєморецензування.

VII. Домашні завдання.

VIIІ. Підсумок уроку

Завершальна частина: заключне слово вчителя, присвоєння звання «Чарівник», церемонія вручення медалей, закінчення уроку за звуковим сигна­лом).

Урок - школа дизайну

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда про види образотворчого мистецтва. Закріплення мистецтвознавчої термінології.

III. Аналіз творчих виробів.

IV. Пояснення послідовності виконання завдання.

V. Самостійна робота учнів.

VI.Інсценізація казки (за допомогою виконаних виробів).

Урок - школа народної творчості

I. Організаційна частина.

II. Вступ (Музична частина, розповідь про походження виду народної творчості. Музичний супровід. Легенда).

III. Повідомлення теми і мети уроку.

IV. Актуалізація опорних знань. Бесіда за запитаннями.

V. Розповідь про способи виконання декоративних виробів.

VI. Розповідь про єдність ужиткового мистецтва та музики. Веснянки.

VII. Символіка виробів ужиткового мистецтва.

VIII. Розглядання виробів, пояснення символіки.

IX. Аналіз готового виробу і поетапного виконання роботи.

X. Самостійна робота учнів.

XI. Оцінювання кращих робіт, аналіз їх зображувальних якостей.

XII. Підсумок уроку.

Урок-конкурс (підсумковий — з різних видів художньої діяльності)

I. Організація класу.(ділять на дві команди, визначають капітанів, журі). Вступне слово вчителя. Огляд-виставка робіт.

II. Проведення конкурсів.

Конкурс ляльководів:

 • скласти діалог за казкою, розіграти його;
 • передати діалог різною інтонацією, змінюючи настрій (радіс­но/сумно);
 • передати характерні рухи ляльки у взаємодії зі словами, конкурс архітекторів;
 • виконати ескізи святкового оформлення вулиці, будинків представниками команд.
 • Конкурс мистецтвознавців:

 • написати твори-мініатюри за змістом та виражальними засо­бами сюжетної картини;
 • відповісти на запитання за картиною;
 • порівнятивиражальні засоби різних видів мистецтв (музика, живопис, графіка, скульптура).
 • III. Підведення підсумку конкурсів, нагородження переможців.

  Урок-гра

  І. Мотивація.

  1. Ігрова ситуація.

  2. Слухання казки.

  3. Мотиваційні завдання.

  4. Оголошення вчителем теми, цілевизначення.

  5. Проблемна ситуація.

  II. Стадія нових інформацій.

  1. Обговорення змісту, читання уривків казки.

  2. Повідомлення вчителя (емоційна розповідь за темою уроку, чи­тання учнями віршів, відгадування загадок, прислів'їв; відповіді на запитання міжпредметного характеру).

  III. Організація групової роботи, дидактичних ігор.

  1. Практичні завдання:

 • скласти мозаїку з розрізаних частин зображення;
 • назвати, що зображено на малюнку;
 • пригадати і загадати відповідні зображенню загадки.
 • 2. Фізкультхвилинка (діти закривають очі, звучить музика, читання вірша вчителем про сон).

  3. Групова робота, гра «Знайди схований сон».

  4. Слухання вірша.

  5. Вивчення пісні.

  IV. Підсумок.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 10

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Методика изобразительного искусства 4

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.