План

1. Зміст методів навчання образотворчого мистецтва за характером керівництва розумовою діяльністю учнів

2. Інтерактивні методи навчання образотворчого мистецтва

3. Методи наукового дослідження в педагогіці мистецтва

4. Навчально-методичний комплект до уроків образотворчого мистецтва

5. Демонстраційний матеріал до уроків образотворчого мистецтва

6. ТЗН та сучасні технології навчання образотворчого мистецтва

1. Зміст методів навчання образотворчого мистецтва за характером керівництва розумовою діяльністю учнів

Другу групу становлять методи, спрямовані на поступове зростання пізнавальної активності та творчої самостійності учнів. Дидакти І.Лернер, М.Скаткін акцентують увагу на наступних методах навчання. Інформаційно-рецептивні методи спрямовані на розуміння і засвоєння змісту. При цьому матеріал пояснюється та ілюструється прикладами. Він спрямований на проведення спостережень із дітьми, обстеження предметів, іграшок, картин та ілюстрацій, що несуть інформацію про предмети та явища. До нього належать такі методи і прийоми навчання образотворчого мистецтва: показ способу дії, педагогічний малюнок, пояснення, розповідь, бесіда.

Репродуктивні методи включають навчально-пізнавальну діяльність, спрямовану на заучування матеріалу у повному обсязі без внесення змін. Сутність методу полягає в тому, що вчитель конструює, відбирає завдання, при виконанні яких учні відпрацьовують способи застосування знань. Це може бути пред’явлення одного і того ж завдання, або пред’явлення варіативних завдань, схожих зі зразком. При цьому відпрацьовуються способи практичної та інтелектуальної діяльності — з одного боку, з другого — загальні, між предметні знання.

Для реалізації третього компонента змісту освіти (способи творчої діяльності) необхідне застосування продуктивних методів навчання — дослідницького, евристичного, проблемного викладу, їх відміна від двох попередніх методів полягає в тому, що учням надається інфор­мація не в готовому вигляді, її треба виділити і засвоїти самостійно. Для пошукової діяльності необхідною є постановка проблеми (про­тиріччя) однозначних рішень, розв'язання якої не існує.

Сутність методів проблемного навчання полягає в тому, що в процесі розв’язання учнями спеціально розробленої системи проблем і проблемних задач здійснюється оволодіння досвідом творчої діяль­ності, активної, творчої, свідомої особистості.

Сутність вправ дослідницького характеру полягає в тому, що вчитель конструює методичну систему проблем та проблемних задач, адап­тує її до конкретної ситуації навчального процесу, пред'являє уч­ням, тим самим керує їх навчальною діяльністю, а учні, розв’язуючи проблеми, забезпечують зрушення в структурі та рівні розумової діяльності, поступово опановуючи процедуру творчості, до того ж засвоюють і методи пізнання. При підготовці до такого уроку вчителю необхідно визначити, по-перше, ідеї, які буде розк­ривати він, по-друге, ідеї та поняття, які будуть здобувати самі учні.

Сутність вправ евристичного характеру полягає в тому, що під керівництвом вчителя учень не розв’язує цілісні проблемні задачі, а виконує тільки окремі кроки, частини процесу вирішення. Тому цей метод навчання одержав назву частково-пошукового. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Методика изобразительного искусства 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.