План

1. Структура особистості. Об’єкт і предмет педагогіки під кутом зору структури особистості за Рубінштейном.

2. Дидактичні змінні пари.

3. Дидактична система. Характеристика її компонентів.

4. Технологічність навчального процесу. Приклади технологій.

5. Аспекти педагогіки. Їх характеристика і взаємозв’язок.

6. Дидактичний цикл. Характеристика його компонентів.

7. Соціально-економічні і педагогічні засади реформування школи.

7. Соціально-економічні і педагогічні засади реформування школи.

Проект Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті охоплює усі проблеми та необхідні засади реформування освіти. Головними принципами проекту є пошук нових, відкритих і демократичних моделей управління, впровадження системи високопрофесійного наукового, аналітичного й прогностичного супроводу управлінських рішень, мінімізація впливу конкретних посадовців на процес управління освітою. Кінцева мета — зробити всіх учасників педагогічного процесу — від управлінців до батьків учнів — активними, реальними суб’єктами розвитку освіти.

Дослідники переконані: які б реформи не відбувалися в освіті, які б не пропонувалися ідеї щодо її змісту та найновіших технологій, вони завжди будуть недостатніми. Оскільки найважливішою ланкою поліпшення якості освіти був і залишається вчитель. Разом з тим якість підготовки педагога за останні роки погіршилась. До того ж за цей час зі школи пішли найкращі вчителі. У зв‘язку з низьким соціальним статусом учителя, цю професію обирає не найталановитіша частина молоді. За даними досліджень, 25—40% випускників педагогічних навчальних закладів не мають позитивної мотивації до своєї професії. В системі української освіти працюють лише 8% педагогів-новаторів, негативно ставляться до інновацій майже чверть учителів.

Підготовка вчителя і педагога є центральним завданням модернізації освіти, засадничим принципом державної освітньої політики». Держава, суспільство і школа мають значно більше уваги приділяти здоров’ю підростаючого покоління. Соціальне забезпечення і захист учасників освітнього процесу повинна гарантувати держава. Вирішення цієї проблеми здійснюється шляхом підвищення соціальних витрат на систему освіти, зарплати та стипендії, проведення активної соціальної політики».

Разом із цим сьогодні навчальний процес у педагогічних вузах потерпає від роздробленості, наприклад для студентів факультетів початкового навчання пропонується сорок шість обов’язкових курсів і п’ять на вибір. На інших факультетах число курсів доходить до 60. Орієнтація вищої педагогічної школи на те, щоб до навчальних планів додавати нові предмети замість перегляду і відповідної корекції існуючих, помилкова, вважають фахівці.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 9

Бесплатная работа

Закрыть

Педагогика высшей школы 14

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.