План

1. Єдність процесу виховання, самовиховання і перевиховання

2. Процес саморегуляції, як важливий компонент «Я»-концепції

3. План техніки самонавіювання «Візьми себе в руки»

Використана література

2. Процес саморегуляції, як важливий компонент «Я» - концепції

Саморегуляція – це один з основних життєвих процесів, без якого неможлива гармонія існування особистості.

Людина - це система, яка сама себе регулює, виправляє і навіть удосконалює. Психічна саморегуляція здійснюється у поєднанні її енергетичних, динамічних і соціально-змістових аспектів. Людина не автоматично переключається з однієї діяльності на іншу, а свідомо, з урахуванням соціальної ситуації, важливості виконуваних операцій, можливих результатів своїх вчинків тощо. Вона має можливість вибору, і в цьому полягає її свобода волі. Як свідомий індивід, особистість несе відповідальність за наслідки здійснених виборів і скоєних дій.

Слід підкреслити, що особистість регулює свою поведінку залежно від “сигналів”, що йдуть від оточуючих. Процес самоуправління і саморегулювання є складним. Психічне самоуправління розглядають як один із найважливіших критеріїв психічного здоров’я особистості. Воно складається з таких стадій: постановка мети управління, прийом та переробка інформації, прийняття рішення, реалізація рішення, контроль виконання рішення.

Стисло охарактеризуємо ці етапи. Правильний вибір життєвих цілей є однією з визначальних умов забезпечення психічного здоров’я. В особі людини, яка не зайнята своєю справою, не знайшла себе в праці, суспільство зазнає духовних і матеріальних втрат. Крім цього, значної психологічної втрати зазнає й особистість. Якщо тривало займатися не своєю, не улюбленою справою, то це може призвести до порушення внутрішньої психічної рівноваги людини.

Важливим є те, наскільки ефективно людина приймає і переробляє інформацію. Саме правильне віддзеркалення психікою зовнішнього та внутрішнього світу є необхідною умовою пристосування людини до зовнішнього середовища. Будь-яка патологічна зміна психіки супроводжується порушенням обміну пізнавальною інформацією між особистістю і середовищем. Надмірна інформація теж містить загрозу порушення стабільного функціонування людської психіки.

Особистість повинна виховувати в собі вміння вести активне, усвідомлене життя, з ясним розумінням його цілей та характеру дії психічної саморегуляції. Вона має бути впевнена у власних силах, властивих їй здібностях і вміти ними розпоряджатися. Людина із здоровою психікою не приймає рішення, що суперечать звичайним правилам поведінки, які склалися в суспільстві. Стабільність психічного самоуправління поведінкою, стійка орієнтація людини на прийняті в суспільстві етичні норми залежать від ступеня її моральної надійності. Як зазначає вчений М. Варій, морально надійна та психічно здорова людина є водночас людиною порядною, тобто не спроможною на низькі, аморальні вчинки [3, с. 515–516].

Реалізація прийнятого рішення вимагає від особистості готовності виявити необхідні людські якості. З психологічної точки зору, якщо людина пасивна у практичних діях, то вона не здатна забезпечити необхідну активність для вирішення поставлених завдань. І така особистість є духовно хворою. Проте лінь, що паралізує активну поведінку, є хворобою людської душі. Існують особистісні властивості (відповідальність, почуття обов’язку, дисциплінованість, воля, самовладання тощо), володіння якими надає людині змогу успішно вирішувати поставлені перед нею завдання.

Кожний етап перетворення інформації супроводжується підключенням самоконтролю, щоб досягти поставленої мети. Але чимало випадків порушень у керуванні психікою пов’язано з утратою самоконтролю. Певні форми психічних порушень супроводжуються ослабленням емоційного контролю, який виявляється в появі елементів імпульсивності, неврівноваженості, запальності й агресії в поведінці хворого. Учені вважають, що в нормальної людини самоконтроль допомагає усунути сумнів, а в патологічних випадках перевірка не досягає цієї мети.

Аналіз загальних закономірностей саморегуляції індивіда дозволив встановити, що вони залежать також від особливостей нервової діяльності, від особистісних якостей та від його звичок в організації дій, сформованих у процесі виховання.

Особистість як самокерована система може здійснювати:

 • контроль за діяльністю за допомогою порівняння наміченої програми та виконаних дій;
 • узгодження спонукань, переключення психічної активності, координацію дій;
 • санкціонування - виклик або затримку процесів (дій, вчинків);
 • посилення або послаблення активності (прискорення або уповільнення психічної діяльності).
 • Чим складніша здійснювана психічна діяльність, тім більше перепон на шляху до цілі, тим більше вольове зусилля потрібне людині, особливо якщо вона втомлена, відчуває внутрішню слабість. Таким чином, зусилля виступає як важливий прояв вольової саморегуляції особистості.

  У центрі проявів саморегуляції особистості - система «Я», що формується під впливом життєвих вражень і виховання як центр самосвідомості. Будучи елементом психологічної структури особистості, «Я» виступає як установка щодо самого себе і включає такі компоненти:

 • когнітивний - уявлення про «Я» реальне та «Я» ідеальне;
 • емоційний - самоповага (самоприниження) тощо;
 • оцінно-вольовий - прагнення підвищити самооцінку, завоювати авторитет, повагу.
 • Самоуправління особистості може бути оперативним (повсякденним) і перспективним, зумовленим віддаленою метою.

  Залежно від цілей, що їх ставить перед собою особистість, моральних якостей і особливостей вольової саморегуляції, виділяють чотири типи самоуправління: морально-вольовий, аморально-вольовий, абулічний (слабкий), імпульсивний. Природно, що найбільшу цінність для суспільства становить морально-вольовий тип, вольова саморегуляція якого спрямована на досягнення суспільно значущих цілей, що відповідають високим моральним нормам.

  Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що саморегуляція поведінки є інтегративною властивістю особистості, яка об’єднує в собі інтелектуальні, мотиваційні, вольові, емоційні сфери особистості. Загалом можна констатувати, що саморегуляція – це єдність соціальних та психологічних проявів свідомості і самосвідомості особистості.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 18

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Самовоспитания 4

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.