План

1. Соціальна робота у позашкільних навчально-виховних закладах

2. Форми та напрями роботи позашкільних закладів

3. Програма учнівського самоврядування

Список літератури

1. Соціальна робота у позашкільних навчально-виховних закладах

При організації соціального виховання дітей та підлітків у позашкільному закладі можливе застосування різноманітних форм та методів діяльності, які пропонує позашкільна педагогіка, їх вибір залежить від рівня підготовленості учнів.

Якщо для організації роботи учнів, які знаходяться на низькому рівні підготовки до позашкільної діяльності, доцільні форми та методи, що передбачають пряме безпосереднє керування з боку педагога, то для вищих рівнів характерне застосування засобів співтворчості, а з часом й самодіяльності, самоконтролю гуртківців, спрямованих на активну взаємодію з соціальним середовищем та цілеспрямоване перетворення учнями цього середовища.

Найрозповсюдженішими формами діяльності учнів у позашкільному закладі є заняття гуртків, які проводяться за програмами (міністерськими або авторськими, нестандартними), а також масова робота. Якщо заняття гуртка відвідують в основному гуртківці, то масовою роботою можуть бути охоплені усі школярі району.

Розглянемо комплекс заходів (методів і форм) організації діяльності гуртківців. На початковому етапі дії педагога та учнів спрямовані на вирішення трьох основних соціально-педагогічних завдань:

1) зацікавлення дітей діяльністю позашкільного закладу, формування в них певного соціальне та особистісно цінного інтересу у дозвільній сфері;

2) створення у дітей мотивації суспільних творчих дій, коликтивістського ставлення до оточуючих;

3) формування взаємоадаптованого, працездатного, творчого колективу учнів.

Педагоги-позашкільники вирішують ці завдання, застосовуючи різні методи та форми. Такі як: масові рекламні заходи для учнів шкіл, концерти, конференції, "кругосвітки" (за методикою колективних творчих справ), день відкритих дверей, адаптаційні заняття та ін. Засоби діагностики ефективності перелічених заходів представлені у додатках 3-7.

Другий етап безпосередньо пов'язаний з організацією діяльності гуртківців по оволодінню певними знаннями, уміннями, навичками за профілем гуртка. Завдання етапу: 1) усвідомлення учнями загальних цілей та результатів дозвільної діяльності колективу (Додаток 8); 2) створення системи позитивних принципів і традицій колективного життя; 3) оволодіння творчими формами і методами діяльності, навичками самоорганізації і самоконтролю; 4) засвоєння змісту діяльності гуртка із застосуванням певних форм і методів, досягнення в цій галузі реальних результатів.

На цьому етапі головною формою діяльності є заняття гуртка (Додаток 9). Аналіз роботи педагогів-позашкільників Центра позашкільної освіти м. Харкова, проведений у 1999-2002 рр. показав, що в організації занять гуртка 89% часу відведено на творчу діяльність учнів. При цьому 57% педагогів стверджують, що самостійна діяльність грутківців впродовж занять складає в середньому 40-60% часу від загальної тривалості заняття. На заняття з гуртківцями педагоги використовують різні комбінації індивідуальної, колективної і групової роботи (Додаток 2).

За даними дослідження багато педагогів позашкільних закладів користуються у своїй діяльності технологією управління педагогічним процесом. Технологія управління передбачає Поділ навчально-виховного процесу на окремі етапі: 1) підготовчий, під час якого формулюються задачі заняття, готується матеріально-технічна база, обговорюються шляхи і стратегії вирішення задач; 2) головний, на якому реалізуються обрані стратегії, вирішуються поставлені задачі; 3) заключний, на якому здійснюється контроль і корекція діяльності. Педагоги визначили, що вважають заняття успішними, якщо гуртківці активно брали участь у всіх етапах діяльності. На кожному етапі протягом часу відбувається поступовий рух від безпосереднього управління до співуправління та самоврядування.

Третій заключний етап має яскраво виражений соціально-педагогічний характер. На цьому етапі досягнення гуртківців виносяться на суд громадськості. Діяльність дітей та підлітків здійснюється у вигляді демонстрації і пропаганди результатів діяльності, а також у вигляді організації діяльності інших людей. Головними завданнями цього етапу є: 1) створення іміджу гуртка - підвищення рівня об'єднання колективу, мотивації до відвідування гуртка, появ гордості за свої успіхи; 2) виявлення недоліків у роботі шляхом організації зворотного зв'язку, співставлення цілей та результатів діяльності; 3) Залучення нових членів до колективу і організація їх діяльності силами гуртківців. Головною формою діяльності дітей та педагогів на цьому етапі є масова робота.

Масову роботу в позашкільному закладі як правило здійснює і спрямовує спеціально створений організаційно-масовий відділ. Організаційно-масовий відділ надає дітям і підліткам можливість задовольнити свої творчі потреби в практичній діяльності, брати активну участь в конкурсних, дозвіллєво-розважальних програмах, вечорах відпочинку, дискотеках та ін. Педагоги відділу (масовики-затійники, ведучі, режисери) мають за мету створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей, для самовизначення особистості, відродження національних традицій, історії і культури українського народу, сімейних традицій.

Головна мета роботи відділу - організація дозвілля дітей та підлітків, спілкування з однолітками в різних формах ігрової та дозвіллєво-розважальної діяльності, поліпшення психологічного здоров'я дітей, зняття психічної та фізичної напруги; створення умов для професійної орієнтації та самовизначення особистості, від формування стійкості мотивів до самореалізації в професійній діяльності, підготовка молоді до вибору професії, адаптація до ринкової економіки.

Проводячи організаційно-масову роботу педагоги разом з дітьми організують масові заходи для гуртківців і учнів шкіл, приймають участь в обласних, міських, всеукраїнських масових закладах. Багато колективів м.Харкова здійснюють свою діяльність за методикою колективних творчих справ (КТС). Вона передбачає планування навчальної та виховної роботи за тематичними періодами, кожний з яких має мету, задачі, часові рамки. Усі періоди поєднані спільною педагогічною метою. У кожному періоді проводиться кілька підготовчих масових заходів, а закінчується він яскравою "підсумковою справою". Такі колективні творчі справи дуже приваблюють дітей та підлітків. В них приймають участь не тільки гуртківці, але й учні шкіл, вчителі, батьки. Прикладом колективної творчої справи можуть бути конкурси для школярів району: "Слобожаночка" (творчі змагання для дівчат), "Козацькі розваги" (творчі змагання для хлопчиків), "Сім - Я" (сімейний конкурс), "Клуб сімейної культури", фестивалі юних пожежників, інспекторів дорожнього руху (що проводяться спільно з пожежною частиною та інспекцією дорожнього руху району), дискотеки по заявам гуртківців, школярів району, випускні вечори, пішохідні екскурсії та інші заходи. Організаційно-масовий відділ організує також методичні семінари і збори для вчителів району, підтримуючи тісний взаємозв'язок зі школами та позашкільними закладами району.

У цілому головними напрямами соціально-педагогічної роботи позашкільного закладу є:

а) створення умов для здобуття додаткової освіти дітьми і молоддю шляхом їх участі в науковому, художньому, декоративно-прикладному, екологічно-натуралістичному, туристсько-краєзнавчому, фізкультурно-оздоровчому, військово-патріотичному та інших видах діяльності;

б) організація разом з дітьми і молоддю їх змістовного дозвілля;

в) сприяння впровадженню нових форм, методів і засобів навчання і виховання, широке використання методу колективних творчих справ та ін.;

г) створення системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів і обдаровань для формування творчої та наукової еліти в різних галузях знань і суспільного життя; стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді;

д) задоволення потреб дітей і молоді в професійному самовизначенні, відповідно до їх інтересів і здібностей.

Сучасними шляхами реформування позашкільного навчання і виховання з метою надання йому соціально-педагогічної спрямованості є:

якісне оновлення змісту, принципів, форм, методів та напрямків діяльності позашкільного закладу, технологічний підхід до організації позашкільної роботи з дітьми і молоддю;

залучення вихованців позашкільних закладів до спільної діяльності з творчими учнівськими об'єднаннями району, міста, до проведення творчих звітів перед батьками і мешканцями району, виступів на підприємствах, в організаціях і установах, в лікарнях і обласному шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни;

створення системи підготовки та перепідготовки педагогів-позашкільників, проведення семінарів-практикумів для всіх категорій педагогічних працівників області, міста, району спільно з вищими навчальними закладами міста;

здійснення науково-методичного забезпечення діяльності ЦПО співдружності вищими навчальними закладами, організація роботи методичної ради колективу, організацією творчої роботи досвідчених педагогів в узагальненні педагогічного досвіду, написанні методичних розробок, складанні і опрацюванні авторських програм;

підвищення ролі батьків в розвитку і сприянні позашкільній освіті і вихованню; забезпечення престижу позашкільного закладу і його підтримки з боку районного відділу освіти, районної ради народних депутатів і райвиконкому, комітету по справах молоді, фізичної культури і спорту;

залучення спонсорської допомоги батьків, підприємців, керівників заводів району. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Социальная педагогика 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.