План

1. Психологічна сутність творчої діяльності

2. Основні психологічні механізми взаєморозуміння в процесі спілкування: ідентифікація, емпатія, рефлексія, перцепція, інтеракція

Література

1. Психологічна сутність творчої діяльності

Психологія творчості має важливе значення для інших наук: філософії, соціології, інформатики і штучного інтелекту, інженерінга і теорії проектування, менеджменту, педагогіки, мистецтвознавства.

Треба пам'ятати, що інтелект, по суті, є здібність людини до адаптації. Адаптірованность людини повною мірою виявляється лише за умови свободи вибору. Можна скільки завгодно перевіряти рівень адаптірованності школяра або студента до реальної професійної діяльності за допомогою підручників і заснованих на них тестових завдань, де він повинен показати знання відомих, загальноприйнятих і соціально схвалюваних рішень (наприклад, як в тесті Амтхауера). Проте це ілюзія, насправді таким чином він зможе лише показати обізнаність, можливо – винахідливість в рамках конвергентного або дивергентного мислення. Але по-справжньому проявити свій інтелект, свою професійну адаптірованность і здібність до творчості він зможе лише в умовах вільного вибору, коли він вимушений не просто самостійно вирішувати завдання, але, в першу чергу, ставити їх перед собою. У зв'язку з цим спроби зміряти інтелект лише за допомогою тестів, які обмежують можливості випробовуваного проявитьь інтелект стандартними, штучними завданнями-рамками, не допускаючи ситуації свободи вибору, представляються помилковими.

Запропонована теорія творчості і методика дослідження в корені міняють склад існуючих батарей тестів для психодіагностики і профотбора, оскільки показують неспроможність стандартних методик при діагностиці в умовах вільного вибору. Фактично нова теорія розбиває психодіагностичну процедуру на дві складові: дослідження в рамках скованого вибору і за умов вільного, що неймовірно важливе для успішної психодіагностики і профотбора.

По суті, основне практичне застосування психодіагностики – це відбір людей за принципом можливостей адаптації, тобто виявлення, наскільки адаптовані або можуть адаптуватися випробовувані до тієї або іншої діяльності. Для цього формуються батареї тестів, але без використання запропонованої нами методики неможливо адекватно досліджувати і прогнозувати поведінку людини в реальних життєвих і професійних ситуаціях, оскільки для прогнозу нам необхідно перш за все з'ясувати, чи здатна людина ставити перед собою завдання самостійно і намагатися її вирішити, або він компілюватиме з можливих відомих йому шляхів рішення і форм поведінки в рамках відомих, стандартних завдань, або ж він використовуватиме конвергентну заготівку. Наприклад, оператор атомної енергостанції при свободі вибору діятиме конвергентно (чітко по інструкції), дивергентний, по правилах, або творчо. Чи потрібний нам творчо мислячий оператор – це, звичайно, питання, оскільки в ситуації вільного вибора він видасть непрогнозовану реакцію. Безумовно, повсякденна діяльність в рамках ряду професій має на увазі конкретне виконання конкретних завдань в заданих рамках, відповідно, здатність мислити творчо може бути обмежуючим чинником при профотборе. З іншого боку, для ряду професій творче мислення є бажаним або необхідним критерієм, наприклад, для слідчих, top -менеджеров, дизайнерів, політтехнологів, деяких військових фахівців і т.д., оскільки здатність мислити творчо означає адекватні дії за умов, що змінилися або нестандартних, коли поставлені стандартні завдання і рішення раптово застарівають, і необхідно самостійно ставити нові завдання і вирішувати їх.

Запропонована нами методика направлена на виявлення двох основних психологічних якостей: переважаючого типу мислення (конвергентне, дивергентне або творче) і здатності самостійно ставити собі адекватні завдання і адекватно вирішувати їх (конвергентно, дивергентний або творчо). Ця здатність може бути окремим, самостійним критерієм при психологічному відборі для ряду професій. Таким чином, Проектний тест на творче мислення практично можна використовувати зокрема для експрес-діагностики переважаючого типу мислення (наприклад, в умовах обмеженого часу, недостатнього для проведення батареї тестів).

Запропонована нами теорія творчості міняє також існуючі уявлення про методи розвитку творчих здібностей, зокрема в рамках викладання в школах. До цих пір педагоги намагалися розвинути творчі здібності за допомогою завдань, які, по суті, розвивають конвергентне або дивергентне мислення, підвищують обізнаність, ерудованість і здатність діяти в рамках заданої системи, що заздалегідь протіворечит природі творчості, оскільки має на увазі відсутність ситуації вільного вибору і роботу без можливості виходу за рамки системи.

Після декількох лекцій про творчість до мене поводилися з питанням, як можна розвинути свої здібності, і я на основі запропонованої пілотажної батареї тестів розробив тренінг (груповий і індивідуальний варіанти). Ми пропонуємо проводити тренінг в 2 етапи, кожен з яких, залежно від кількості учасників, може зайняти від 3 годин. Між двома етапами необхідно зробити часовий проміжок, оптимально – ніч. Перший етап включає проведення пілотажної батареї тестів і подальше групове і індивідуальне опрацьовування завдань; також в ході роботи зачитується лекція, за основу якої можна узяти короткий виклад книги. Перший етап закінчується катарсичеськой реакцією випробовуваних при усвідомленні парадоксу свободи вибору. Далі йде домашнє завдання, згідно якому кожному учасникові належить випробувати пілотажну батарею тестів на декількох випробовуваних. Другий етап починається з розбору і обговорення специфіки домашнього завдання. Далі група переходить до виконання Проектного тіста по дослідженню творчості (який в даному випадку використовується як повчальне завдання) з урахуванням натренованих навиків, закінчується обговоренням результатів, порівнянням їх з першим етапом і релаксуючим інсайтом.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Психология педагогического труда 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.