Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 64

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 5

1.1. Причини виникнення та перші спроби перспективних зображень 5

1.2. Розвиток перспективних зображень матемтиками, архітерторами та художниками в різні історичні епохи6

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 16

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 18

2.1. Поняття центрального проекціювання та його властивості18

2.2. Поняття паралельного проектування та його властивості21

2.3. АКСОНОМЕТРІЯ24

2.4. ВИДИ ПЕРСПЕКТИВИ27

2.5. Перспектине відобранження предметів навколишньої дійсності на картинній площині31

2.6. Основи перспективи34

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 239

РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗОБРАЖЕНЬ41

3.1. Використання перспективи у повсякденному житті41

3.2. Використання вчителем перспективних зображень геометричних тіл на уроках геометрії. Розвиток просторового мислення за допомогою перспективних зображень44

3.3. Рекомендації щодо проведення факультативного званяття з математики на тему: "Побудова перспективних зображень просторових фігур"49

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 350

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ53

ДОДАТКИ55

ВСТУП

Уміння орієнтуватися в просторі грає важливу роль у нашому житті. Воно є необхідною умовою соціального буття, формою відображення оточуючого світу, адекватного пізнання та перетворення дійсності. У сучасному суспільстві наявна потреба висококваліфікованих фахівців з певних галузей, які мають високий розвиток інтелектуальних можливостей. Саме ці можливості формуються протягом шкільного навчання.

Рівень освіти та мислення можна визначити вмінням читати та зображати графічні зображення. В деяких випадках воно є необхідним компонентом професійної діяльності.

Графічні зображення є одним з видів засобів передачі інформації. За допомогою зображень ми часто отримуємо та передаємо інформацію різного роду. Використовуючи зображення та ілюстрації просторових фігур ми можемо здійснювати певні дії з реальними просторовими предметами.

Навчальна та трудова діяльність пов’язані між собою вмінням вільно оперувати просторовими образами. Це вміння є характерною ознакою рівня розвитку просторового мислення.

Мислення – це процес опосередкованого і узагальненого відображення людиною предметів і явищ об’єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв’язках і відношеннях. Тобто, мислення – це вища форма пізнання об’єктивної дійсності [10, с. 251]. Створення просторових образів, оперування ними в процесі розв’язання завдань забезпечує просторове мислення. Воно формується під впливом потреб життя людини на основі її практичної діяльності, під час якої пізнаються просторові властивості та зв’язки. Просторове мислення формується на графічній основі, саме тому важливими його компонентом є зорові та візуальні образи.

Усі оточуючі предмети мають певний колір, різні за розмірами, мають певну форму. Дивлячись на них з різної точки зору та відстані форма, колір та розмір можуть змінюються. Для того, щоб зобразити предмети на аркуші паперу зберігаючи їх правдиве зображення, використовують центральне проектування. Зображення, отримане таким шляхом, називається перспективою. На уроках образотворчого мистецтва та геометрії за допомогою перспективи можна побудувати плоскі та об’ємні геометричні фігури, предмети оточуючого середовища та пейзажі, зберігаючи їх реалістичне зображення.

Урок математики, а саме, урок геометрії є одним з предметів, під час якого вчитель за допомогою зорового сприйняття цілеспрямовано розвиває просторову уяву та просторове мислення, а також логічне мислення учнів.

Відсутність просторової уяви у школярів унеможливлює ефективне засвоєння знань з таких навчальних предметів як креслення, фізика, географія, малювання та інших дисциплін.

Об’єктом дослідження даної роботи є перспективні зображення.

Предметом дослідження є дослідження історії розвитку перспективних зображень, використання їх у повсякденному житті та під час навчально-виховного процесу (зокрема на уроках геометрії та факультативних заняттях з математики).

Під час написання роботи дослідимо значення використання вчителем знань про перспективні зображення геометричних тіл на уроках геометрії, розвиток просторового мислення за допомогою перспективних заражень на уроках геометрії, розробимо рекомендації щодо проведення факультативного заняття з математики на тему "Побудова перспективних зображень просторових фігур". 

Закрыть

Перспективные отражение как метод развития проективного мышления у школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.